facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 10/2022 , EAM/CMMS - Správa majetku a údržby

Internet věcí i strojové učení pomáhají v praxi s úsporami energií

-okin-


Stále více firem v Česku doplácí na zdražování energií. Rostoucí účty jsou rizikem pro mnoho podnikatelů, pro které mohou znamenat fatální nebezpečí. Kromě vládního zastropování cen energií pomáhá k nezbytným úsporám racionální přístup. Ještě lépe než svetry se pak v současnosti hodí technologické vychytávky, které společnostem zajistí efektivní řízení energetického managementu.


„Vnímáme aktuální požadavky klientů směřující k okamžitým řeše­ním s cílem úspor na energiích. Zpravidla však pro takového opatře­ní není dostatek dat a podkladů pro kvalifikované závěry. Za největ­ší potenciál pro snížení spotřeby energií v budovách považujeme zejména správné nastavení provozu všech energeticky náročných technologií, pravidelné vyhodnocování spotřeby a následné řešení možné optimalizace, ale také případné využití moderních IoT technologií,“ říká Jaroslav Vaněk, ředitel OKIN FACILITY CZ.

I když se díky energetickému managementu dají ušetřit významné finanční prostředky, je nutné mít reálná očekávání. „Představa, že přijde Chuck Norris a od zítra klient ušetří 50 % nákladů na energie není příliš reálná. Posloupnost měřit – analyzovat - optimalizovat má svou logiku, kterou zatím neumíme zkrátit. Co měříme, můžeme řídit. I když často nemáme okamžitá zázračná řešení, je prospěšné, aby klienti začali měřit. Čím dříve začnou, tím dříve budou v budoucnu šetřit. Naše řešení postavené na IoT a prostředí umožňující vizualizace a reporting měřených parametrů je připravené na využití v téměř jakémkoli prostředí ať výrobních, administrativních nebo síťových objektů,“ dodává Vaněk.

Úspory přijdou vhod zejména průmyslovým společnostem, nicméně mají přínos téměř pro všechny byznysové hráče. „Největší příležitost k úsporám v oblasti energií spatřujeme zejména v průmyslovém sektoru nebo v odvětvích, která se neobejdou bez energeticky náročných výrobních technologií. Jedná se např. o ocelárny, sklárny či strojírenský a chemický průmysl obecně. Nelze opomenout ani menší a střední výrobní závody, rozrůstající se logistické parky i větší administrativní budovy,“ podotýká Vaněk a říká, že najít úspory může být díky energetickému managementu poměrně jednoduché. „U jedné firmy vyrábějící součástky jsme pomohli s optimalizací chodu výroby, a tak ušetřila na energiích. Nainstalovali jsme čidla, která zjistila, že přes noc běží kompresory, když se nic nevyrábí. Vedení o tom nevědělo. Nechtěný noční chod zrušilo a ušetřilo stovky tisíc korun,“ uvádí příklad z praxe Václav Trávník z OKIN FACILITY.

Za úsporami energií stojí sofistikovaný přístup, který se procesně skládá z několika fází. „Nejdříve se vždy zaměříme na analýzu celkového rozsahu energetického procesu dané společnosti a revizi energeticky náročných technologií. Pak následují analýzy jejich dodavatelů energií, výstupů z realizovaných energetických projektů a následně přijatých opatření. Na základě této hlubší analýzy dodáme konkrétnímu klientovi na míru šitý návrh optimalizace,“ přibližuje Vaněk.

K inovativním náhledům na energie výrazně přispívá i strojové učení. „Machine learning skýtá mnoho budoucích příležitostí a výzev. Kon­krét­ním příkladem může být nabídka instalace různých bezdráto­vých typů senzorů pro dálkové řízení kvality výrobního či pracovního prostředí, monitoring spotřeby různých energetických médií a v neposlední řadě profesionální software zobrazující dashboard i detailní analýzu výstupů ze sledovaných dat,“ uzavírá Vaněk.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.