facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT Security, Analýzy - Dnes - Štěpán Bínek

5 příznaků toho, že organizace potřebuje vylepšit kybernetickou bezpečnost

5 příznaků toho, že organizace potřebuje vylepšit kybernetickou bezpečnost
Modernizace kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti je stále důle­ži­těj­ší kvůli rychle se měnícímu pro­stře­dí hrozeb. Zasta­ra­lá opa­t­ře­ní a postupy mohou způ­so­bit, že orga­ni­za­ce budou zra­ni­tel­něj­ší. Objektivním vyhodnocením strategie kybernetické...  více
 
  

- Inzerce -

Phishingové e-maily jsou věrohodnější než kdy dříve. Co s tím?

Phishing není žádnou novinkou. Tato taktika sociálního inženýr­ství se mezi nástroji útočníků objevuje již desítky let a podle nejnovějších výzkumů si udržuje první příčku mezi způsoby doru­čo­vá­ní ransomwaru. O efektivitě phishingu přitom existuje mnoho exaktně doložených údajů.

IT právo, IT Business - Dnes - Jan Tomíšek, David Sláma

IT smlouvy z pohledu dodavatele

IT smlouvy z pohledu dodavatele
Dodávky IT řešení jsou často náročné a nákladné projekty, čemuž odpovídá i složitost smluv, podle kterých se takové dodávky realizují. Přes vysoké náklady a značnou míru rizik pro obě smluvní strany se v praxi často setkáváme se smlouvami nepříliš kvalitními....  více
 

Digitální zpracování faktur s využitím AI

Digitální zpracování faktur s využitím AI
Charakteristickým rysem dnešní digitální reality je mnohem větší dynamika práce s daty. Data již neleží nečinně na firemních serverech, ale jsou aktivně provozována v cloudu. Toto aktivní využití dat však nesmí být...  více
 
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

Podnikové aplikace a služby - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Nový chatbot od DNAi dokáže vést se zákazníkem plynulou konverzaci

Nový chatbot od DNAi dokáže vést se zákazníkem plynulou konverzaci
Společnost DNAi představila svůj nejnovější produkt – kognitivního asistenta pro zajištění zákaznické podpory. Jde o chatbota nové generace, který po nastavení pro potřeby konkrétní organizace dokáže s klientem plynně konverzovat, a může tak nahradit pracovníky...  více
 
Podnikové aplikace a služby - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Nectain přichází s řešením pro správu dokumentů na vlastní low-code platformě

Nectain přichází s řešením pro správu dokumentů na vlastní low-code platformě
Ukrajinská spo­leč­nost Nectain, která vyvi­nu­la sadu nástro­jů za­lo­že­nou na tech­no­lo­gii low-code, při­chá­zí s novým pro­duk­tem. Jde o sys­tém pro sprá­vu dokumentů (DMS) postavený na vlastní low-code platformě, který může firmám pomoci s přechodem...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 4. 12. 2023 - Sara Faatz

Personalizovaný obsah díky generativní AI

Nová meta marketingu vyžaduje morální kompas

Personalizovaný obsah díky generativní AI
Přiznejme si, že oblast marketingu může být velmi kom­pli­ko­va­ná, pro­to­že spo­tře­bi­te­lé se utápějí v záplavě různo­ro­dé­ho obsahu. V tomto vyso­ce konkurenčním a rychlém digitál­ním světě se personalizace stává zbraní pro značky, které chtějí za­uj­mout a povznést se nad ostatní....  více
 
IT rozhovory - 4. 12. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Od doby disket až do éry cloudu

aneb 33 let na trhu IT

Od doby disket až do éry cloudu
Společnost MERIT GROUP, a. s., byla zalo­že­na v roce 1991, a v pří­š­tím roce tak osla­ví již 33 let na trhu IT. Nedáv­no se roz­hod­la pro roz­ší­ře­ní své praž­ské poboč­ky a pozvala nás na návštěvu. Se zástupci firmy jsme si povídali nejen o tom, jak...  více
 
IT Business - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Ze společností Cleverlance a KOMIX Digital se stává Qinshift

Ze společností Cleverlance a KOMIX Digital se stává Qinshift
Od začátku prosince začaly společnosti Cleverlance a KOMIX Digital oficiálně existovat pod značkou Qinshift v rámci skupiny KKCG Karla Komárka. Qinshift je globální technologickou společností, která se věnuje vývoji zakázkového softwaru a poskytuje služby...  více
 
IT Business - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

David Kolenatý povýšil v rámci české pobočky Dell Technologies

David Kolenatý povýšil v rámci české pobočky Dell Technologies
Novým Corporate Sales Managerem české pobo­čky Dell Tech­nol­o­gies byl jmenován David Kolenatý. Ve spo­leč­nos­ti od roku 2018 působil jako Advisory Sales Engineer. Na nové pozici je jeho cílem vést a roz­ví­jet obchod­ní tým Cor­po­rate, spe­cia­li­zo­va­ný na přímý prodej produktů...  více
 
Logistika, Podnikové aplikace a služby - 1. 12. 2023 - Tibor Szekeres

Hlasoví asistenti patří i do skladu

Hlasoví asistenti patří i do skladu
Používáte hlasové asistenty jako je Siri, Alexa, nebo Google Asistent? Je to pro vás rychlejší a komfortnější než manuálně zadávat text do pro­hlí­že­če? Umožněte to i skladníkům při vychystávání zboží nebo inven­tu­rách. Dejte jim výhodu...  více
 

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám
Kybernetická bezpečnost je dnes velkým tématem, kterému se věnují firmy napříč všemi obory a velikost­mi. Rozvoj nových technologií totiž započal mezi firmami a útočníky nové kybernetické závody ve zbrojení. Společnosti investují milionové částky do nástrojů,...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 30. 11. 2023 - Václav Faraga

ChatGPT slaví rok, jeho schopnosti se zvyšují, ale problémy s ochranou dat zůstávají

ChatGPT slaví rok, jeho schopnosti se zvyšují, ale problémy s ochranou dat zůstávají
ChatGPT byl v posledních dnech často zmiňován v médiích z důvodu vyhození a návratu CEO a zakla­da­te­le Sama Altmana, který stojí za nezis­ko­vou orga­ni­za­cí OpenAI, která chat­bo­ta vytvo­ři­la. V následujících dnech můžeme očekávat...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 29. 11. 2023 - Dalibor Lukeš

Chatbot. A kam s ním?

Chatbot. A kam s ním?
O chatbotech toho bylo v posledních měsících díky uvolnění ChatGPT napsáno hodně. Řada lidí tak má alespoň základní představu, co to takový chatbot je. Není ale chatbot jako chatbot a také praxe je jiná než jen zkušební konverzace s některým z aktuálně...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 30. 11. 2023 - -onlio-

Systematická správa dokumentů se vyplatí

DMS zvyšují bezpečnost a rychlost procesů

Systematická správa dokumentů se vyplatí
Dokumenty by se daly bez nadsázky při­rov­nat k firem­ní­mu zlatu. Ať už jde o origi­nál­ní recep­tu­ry, unikátní techno­lo­gické postupy, patenty, citlivé obchodní smlouvy, nebo třeba „jen“ interní směrnice. Nezřídka...  více
 
Další strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...