facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Analýzy - Včera - Aleksandr Kadesikov

Jaký je skutečný potenciál low-code vývoje?

Jaký je skutečný potenciál low-code vývoje?
Poptávka po softwarových apli­ka­cích v éře tech­no­lo­gic­kých inovací raketově roste. Každý podnik, od těch začí­na­jí­cích až po ty velké, hledá efektivní řešení pro rychlé vytváření vlastních aplikací....  více
 
  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

Začíná éra digitalizace veřejné správy

Začíná éra digitalizace veřejné správy
Technologické novinky v běžném životě přebíráme s naprostou samo­zřejmostí, chytré telefony, chytrá auta, chytré hodinky nebo chytré vysavače běžně používáme a rychle jsme si na ně zvykli. V pracovním životě je ale prosazování technolo­gických novinek mnohem...  více
 
Analýzy - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Přínosy umělé inteligence pro byznys rostou a spolu s tím také investice do ní

Přínosy umělé inteligence pro byznys rostou a spolu s tím také investice do ní
Nová studie společnosti Moore Global ukazuje, že umělá inteligence (AI) se stává klíčovou sou­čás­tí růstové stra­te­gie mnoha spo­leč­nos­tí. Tři čtvrtiny velkých a středních firem po celém světě v posledních čtyřech letech zvýšilo své...  více
 
  

- Inzerce -

Phishingové e-maily jsou věrohodnější než kdy dříve. Co s tím?

Phishing není žádnou novinkou. Tato taktika sociálního inženýr­ství se mezi nástroji útočníků objevuje již desítky let a podle nejnovějších výzkumů si udržuje první příčku mezi způsoby doru­čo­vá­ní ransomwaru. O efektivitě phishingu přitom existuje mnoho exaktně doložených údajů.

Analýzy - 6. 12. 2023 - Štěpán Bínek

5 příznaků toho, že organizace potřebuje vylepšit kybernetickou bezpečnost

5 příznaků toho, že organizace potřebuje vylepšit kybernetickou bezpečnost
Modernizace kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti je stále důle­ži­těj­ší kvůli rychle se měnícímu pro­stře­dí hrozeb. Zasta­ra­lá opa­t­ře­ní a postupy mohou způ­so­bit, že orga­ni­za­ce budou zra­ni­tel­něj­ší. Objektivním vyhodnocením strategie kybernetické...  více
 
IT Projekty - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Software od Unicorn Systems bude pomáhat s řízením švýcarské přenosové soustavy

Software od Unicorn Systems bude pomáhat s řízením švýcarské přenosové soustavy
Provozovatel švýcarské přeno­sové soustavy. Swissgrid plánuje zcela nahradit stávající systém SCADA/EMS, který se používá pro dispečerské řízení. Součástí projektu bude i dodávka softwaru od společnosti Unicorn Systems, která má v segmentu energetiky velké...  více
 
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

Hardware - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Nové zařízení od Synology pro efektivní správu kamerového dohledu

Nové zařízení od Synology pro efektivní správu kamerového dohledu
Společnost Synology oznámila, že na český a slovenský trh uvádí zařízení VisualStation VS600HD, což je kompaktní klient pro monitorování a správu služby Synology Surveillance Station. Zařízení VS600HD nabízí velmi...  více
 
IT společnost - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Vítězové soutěže diplomových prací IT SPY překvapili vysokou úrovní jejich praktického využití

Vítězové soutěže diplomových prací IT SPY překvapili vysokou úrovní jejich praktického využití
Absolutním vítězem 14. ročníku mezinárodní soutěže diplomových prací z informatiky IT SPY se stal Martin Spišák, absolvent Matematic­ko-fyzikální fakulty Univerzity Karlo­vy, který oslnil porotu projektem pro zlepšení personalizovaného doporučování zboží...  více
 
IT Business - 6. 12. 2023 - Jan Tomíšek, David Sláma

IT smlouvy z pohledu dodavatele

IT smlouvy z pohledu dodavatele
Dodávky IT řešení jsou často náročné a nákladné projekty, čemuž odpovídá i složitost smluv, podle kterých se takové dodávky realizují. Přes vysoké náklady a značnou míru rizik pro obě smluvní strany se v praxi často setkáváme se smlouvami nepříliš kvalitními....  více
 
IT Business - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Seyfor dokončil akvizici dalších dvou českých IT firem

Seyfor dokončil akvizici dalších dvou českých IT firem
Brněnský Seyfor postupně roste v jednoho z největších evropských dodavatelů ICT řešení. K jeho růstu přispívají i časté akvizice. Aktuálně oznámil, že získal 100% podíl ve společnosti KS – program, která se zaměřuje na personální informační systémy, a...  více
 

Digitální zpracování faktur s využitím AI

Digitální zpracování faktur s využitím AI
Charakteristickým rysem dnešní digitální reality je mnohem větší dynamika práce s daty. Data již neleží nečinně na firemních serverech, ale jsou aktivně provozována v cloudu. Toto aktivní využití dat však nesmí být...  více
 
Komunikace a sítě - Včera - Petr Kadlec

DDoS útok na protokol GRE ukazuje, jak kvalita útoků roste a jsou stále rozmanitější

DDoS útok na protokol GRE ukazuje, jak kvalita útoků roste a jsou stále rozmanitější
Počet nebo intenzita DDoS útoků může růst i klesat, ale v posled­ních měsících je stále více pod­stat­né to, co se ode­hrá­vá na pozadí. Rostou­cí hroz­bou je totiž zlepšující se kvalita a roz­ma­ni­tost jednotlivých...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 5. 12. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nový chatbot od DNAi dokáže vést se zákazníkem plynulou konverzaci

Nový chatbot od DNAi dokáže vést se zákazníkem plynulou konverzaci
Společnost DNAi představila svůj nejnovější produkt – kognitivního asistenta pro zajištění zákaznické podpory. Jde o chatbota nové generace, který po nastavení pro potřeby konkrétní organizace dokáže s klientem plynně konverzovat, a může tak nahradit pracovníky...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 5. 12. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nectain přichází s řešením pro správu dokumentů na vlastní low-code platformě

Nectain přichází s řešením pro správu dokumentů na vlastní low-code platformě
Ukrajinská spo­leč­nost Nectain, která vyvi­nu­la sadu nástro­jů za­lo­že­nou na tech­no­lo­gii low-code, při­chá­zí s novým pro­duk­tem. Jde o sys­tém pro sprá­vu dokumentů (DMS) postavený na vlastní low-code platformě, který může firmám pomoci s přechodem...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 4. 12. 2023 - Sara Faatz

Personalizovaný obsah díky generativní AI

Nová meta marketingu vyžaduje morální kompas

Personalizovaný obsah díky generativní AI
Přiznejme si, že oblast marketingu může být velmi kom­pli­ko­va­ná, pro­to­že spo­tře­bi­te­lé se utápějí v záplavě různo­ro­dé­ho obsahu. V tomto vyso­ce konkurenčním a rychlém digitál­ním světě se personalizace stává zbraní pro značky, které chtějí za­uj­mout a povznést se nad ostatní....  více
 
Další strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...