facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Obsah IT Systems 6/2011

Objednat předplatné

Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT Systems 6/2011
arrow Tištěná podoba (včetně přílohy): 95 Kč 
 
 
arrow Elektronická podoba (včetně přílohy): 77 Kč 
 
Alza Media arrow 

Předplatné IT Systems
 
Aktuality
IT projekty ...04
Podnikové aplikace ...07
Business Intelligence
Podpora rozhodování s pomocí business intelligence ...12
Business intelligence a enterprise performance management ...14
Data mining (nejen) v energetice ...16
Data mining proti výpovědím zákazníků ...18
IT Strategie
Zavedení integrační platformy zkrátí implementaci a redukuje náklady ...20
Optimální plánování pracovních čet v Pražské energetice ...21
Vady v IT ...22
Představujeme ERP systémy na českém trhu: Versino Solution Factory ...26
Moderní systémy pro řízení lidských zdrojů ...30
Centralizace personálního IS Vema ve městě Ostrava ...32
Altus Vario a jeho propojení na e-shop ...33
Poskytování IT služeb podle norem ISO/IEC 20000 ...34
Aplikace Things pro iPad ...36
Internet kdekoli chcete ...38
IT Professional
Cloud computing jako cesta k úsporám za správu IT ...40
Kvalitní management je základ ...42
Zastavte kolotoč investic do chodu IT ...44
Role bezpečnosti v důvěryhodném cloudu ...46
Personální cloudy ...49
Ani v cloudu nezapomeňte na správu ...50
Efektivní správa IT (3. díl) ...52
Bezdrátová síť jako nástroj elegantního zločinu ...54
Moderní metody zabezpečení uživatelských počítačů (1. díl) ...56
ICT služby šetří náklady na správu vozového parku ...59
Tunelování v sítích (nejen) IPv6 ...60
Ustojí server za 2 012 korun i konec světa? ...63
Hardware
Ze světa hardwaru ...64
Zajímavosti ...68
IT Společnost
Reportáž: InterSystems Symposium ...70
Reportáž: ICT Regatta ...72
Informační společnost ...74
 

Podpora rozhodování s pomocí business intelligence

V databázích dnešních informačních systémů je nashromážděno velké množství dat, které představuje obrovský potenciál pro kvalitní řízení chodu organizace. Společnosti, které nedokážou tyto informace zpracovat a využít, v dnešním konkurenčním prostředí těžko obstojí. Klíčem k tomu jsou nástroje z oblasti business intelligence (BI).

... celý článek >

Strana: 12

Data mining proti výpovědím zákazníků

Další díl minisérie o data miningu věnujeme prevenci výpovědi zákazníků. Postup nazývaný churn prediction vyčleňuje zákazníky s nejvyšší pravděpodobností odchodu ke konkurenci. Tato technika vznikla v oblastech, kde mají zákazníci smlouvu na dobu neurčitou a platí měsíčně určitou částku. Nejprve tedy modely aplikovaly telekomunikace a utility. Postupně následují další obory, jejichž byznys je založen na smlouvě s koncovými zákazníky, jako jsou například banky či pojišťovny.

... celý článek >


Strana: 18

Vady v IT

a právní aspekty kvality tvorby a implementace softwaru

Problematika vad zboží nebo věcí zhotovených na základě smlouvy o dílo je poměrně rozšířená a existuje k ní řada rozhodnutí soudů. To však neplatí o oblasti informačních technologií, zejména v oblasti tvorby a implementace softwaru nebo celých informačních systémů. Tento článek bude věnován vybraným oblastem této problematiky právě se zaměřením na software. S ohledem na rozsah článku v něm nebude pojednáno o tzv. právních vadách, tedy případech, kdy je předmět plnění zatížen právem třetí osoby. Rovněž se v článku předpokládá, že jde o vztahy mezi podnikateli, na které se použije obchodní zákoník.

... celý článek >

Strana: 22

Moderní systémy pro řízení lidských zdrojů

Personální systémy (HRM) pracují s jedním z nejcennějších aktiv každé společnosti – s lidskými zdroji. Personální práce by proto měla být podpořena nejmodernějšími informačními technologiemi, se zaměřením na procesní přístup, zapojení všech zaměstnanců a elektronizaci administrativních procesů. V následujícím textu jsou představeny nejdůležitější trendy, se kterými se lze setkat v moderních personálních systémech.

... celý článek >

Strana: 30

Cloud computing jako cesta k úsporám za správu IT

Ekonomická výhodnost patří mezi nejčastěji zmiňované přínosy zavedení cloud computingu do firemního prostředí. Zejména je tomu tehdy, pokud hovoříme o veřejném cloudu, ve kterém platí zákon tzv. ekonomiky velikosti. Ta v podstatě říká, že při dostatečně velké koncentraci IT infrastruktury, nejčastěji měřené pomocí počtu virtuálních serverů, dojde k několikanásobnému snížení nákladů na vlastnictví a správu.


Strana: 40

Role bezpečnosti v důvěryhodném cloudu

Současný markantní příklon ke cloud computingu, který můžeme sledovat u všech typů firem a institucí, má co do činění s ekonomikou provozu datových center. Koncept veřejného cloud computingu je vlastně velice jednoduchý – přechod od drahých, interně vlastněných a spravovaných IT zdrojů k levnějšímu pronájmu IT kapacit a služeb dle aktuálních potřeb. Takto pronajímatelné kapacity a služby jsou postaveny na moderních technologiích a konceptech, jako je virtualizace, servisně orientovaná architektura a internet. Stejný koncept využívá již dnes mnoho firem v rámci svých privátních cloudů, tedy vlastních virtualizovaných datových center splňujících jejich konkrétní a dost často specifické požadavky na bezpečnost. Je zřejmé, že v obou případech – ve veřejném i v privátním cloudu – musí být důsledně řešena bezpečnost. Ta teprve udělá z cloudu důvěryhodné místo pro provoz aplikací a zpracování dat, včetně těch citlivých.

... celý článek >

Strana: 46

Bezdrátová síť jako nástroj elegantního zločinu

Rychlost, nenásilnost, s mizivým rizikem dopadení, to jsou hlavní výhody novodobých zlodějů firemních dat. Jak se před těmito útoky chránit? Strategie obrany může být stejně elegantní jako samotné provedení útoku. Nové trendy v bezpečnosti bezdrátových systému (WIPS) přechází od pasivních k aktivním opatřením založeným na stejných principech jako útoky samotné.

... celý článek >

Strana: 54

Moderní metody zabezpečení uživatelských počítačů (1. díl)

Šifrování pevných disků

Před patnácti lety jen málokdo věděl, jak obejít přístupové heslo do Windows. Svět se změnil a dnes mají útočníci k dispozici výkonné nástroje, které dokážou prolomit i zdánlivě bezpečné formy ochrany. Článek se zabývá vysvětlením výhod a nevýhod různých způsobů zabezpečení dat na pevných discích a rozborem faktorů, které je potřeba při zvažování toho či onoho řešení zvážit.

... celý článek >

Strana: 56

Tunelování v sítích (nejen) IPv6

Tunelování je metoda přenosu dat, která umožňuje překlenout omezení existující fyzické sítě a zajistit vyšší úroveň bezpečnosti, přenášet protokoly, které nejsou na fyzické síti podporovány, nebo spojit fyzicky oddělené sítě do logického celku. Článek pojednává o různých tunelovacích technologiích, zejména ve vztahu k IPv6.

... celý článek >

Strana: 60


arrow Cena za kus: 95 Kč (4.13 EUR)