facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Obsah IT Systems 3/2009

Objednat předplatné

Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT Systems 3/2009
arrow Tištěná podoba (včetně přílohy): 95 Kč 
 
 
arrow Elektronická podoba (včetně přílohy): 77 Kč 
 
Alza Media arrow 

Předplatné IT Systems
 
Editorial ...01
Aktuality
IT projekty ...04
Podnikové aplikace ...07
Úvaha nad ERP systémy ve finančních institucích ...10
Kontaktní centrum jako výkladní skříň společnosti ...12
Vítejte v bezpapírovém světě strukturovaných elektronických dokumentů ...14
E-government – téma, které dnes „letí“ ...16
Mobilní biometrické terminály ve službách policie ...17
Kudy na řízení kvality dat ...18
Datová kvalita a master data management ...20
Ukázka práce s nástrojem Report Builder 2.0 ...23
CRM Forum: Jak začít s CRM? ...26
Představujeme ERP systémy na českém trhu: IFS Aplikace ...30
Transformujte svou firmu ...34
Implementace ekonomicko-informačního systému Pohoda SQL v CFH Group ...36
Luma trading důvěřuje informačnímu systému Money S5 ...38
Projekt ERP – krok za krokem (3. část) ...40
Portálová řešení pro firemní prostředí ...42
Analýza business procesů při výběru DMS ...44
ERP řešení Epicor iScala ve společnosti Alu König Frank Stahl ...47
IT Professional
Management bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001 ...48
Uživatel jako zdroj rizik a přístupy k jejich zvládání ...52
Analýza pro výkonnostní a zátěžové testy ...56
Jak při rozšiřování datacentra zvýšit i jeho efektivitu ...60
Tisk pod kontrolou ...62
Hardware
Ze světa hardwaru ...64
Letem světem dokumentových skenerů ...67
Tiskneme ve velkém ...68
Nejmenší notebooky – zaostřeno na odolnost ...72
Informační společnost ...76
 

Kontaktní centrum jako výkladní skříň společnosti

Kontaktní centra jsou dnes široce využívána jako prostředek pro komunikaci mezi firmou a jejími klienty či partnery, a to jak existujícími, tak i potenciálními. Jsou často prvním místem, prostřednictvím kterého zákazník přijde do styku se společností a které v něm zanechá klíčový první dojem. Přestože se jedná o pouhé technické řešení, lze zcela jistě říci, že kontaktní centrum se hmatatelně spolupodílí na ekonomickém výsledku firmy.


Strana: 12

Kudy na řízení kvality dat

Zaklínadlem dnešního světa informačních systémů se pomalu, ale jistě stává datová kvalita. Všechna odvětví průmyslu potřebují stále více informací, které jsou přesné a spolehlivé. Tyto informace se vytvářejí z dat pořízených a ukládaných v rámci často rozsáhlé architektury informačních systémů. Z tohoto pohledu jsou tedy data surovinou, která vstupuje do „výrobního“ procesu, je dána do určitého kontextu a použita se specifickou znalostí uživatele. Výstupem takového procesu je informace sloužící ke klíčovému rozhodnutí či tvorbě hodnoty.

... celý článek >

Strana: 18

CRM Forum: Jak začít s CRM?

Odkud by měla menší firma začít s budováním CRM? Pro někoho možná zbytečná otázka, protože působí v podniku, kde má péče o zákazníka vysokou prioritu a tomu jsou přizpůsobeny firemní pravidla a procesy, používané informační systémy a způsob práce s daty. Realita mnoha tuzemských firem má ale k podobné idyle daleko. Zjišťovali jsme, jak by v takové situaci odpověděli a poradili představitelé vybraných dodavatelů CRM řešení na českém trhu.


Strana: 26

Představujeme ERP systémy na českém trhu: IFS Aplikace

IFS Aplikace pocházejí ze Švédska. Ze systému původně zaměřeného na řízení údržby postupně vzniklo komplexní řešení patřící dnes do první desítky světového ERP trhu. Předností řešení IFS Aplikace, které užívá mnoho podniků především výrobních a projektově zaměřených organizací, je vyspělá detailní funkcionalita a využití moderních technologií. Podívejme se nyní podrobněji, co se skrývá pod kapotou tohoto podnikového systému.


Strana: 30

Transformujte svou firmu

Jednou z možností, jak lze transformovat obchodní procesy ve firmě, je přístup označovaný zkratkou CPI (continuous process improvement neboli kontinuální zlepšování procesů). V CPI jsou postupně měněny obchodní procesy, workflow, informace, organizační struktura a popis pozic. Transformace prostřednictvím CPI přitom využívá implementaci ERP řešení jako klíčového katalyzátoru změn.


Strana: 34

Portálová řešení pro firemní prostředí

Množství informací, které nás obklopuje, je nekonečné. Každý den zpracováváme desítky e-mailů, tištěné noviny jsme nahradili čtením novin elektronických na webových stránkách a místo běžných slovníků používáme ty dostupné na internetu. Žijeme v době, kdy informační technologie značně ovlivňují náš každodenní život a kdy je pro nás zásadní včas najít a zpracovat potřebné informace. I tento tlak na vysokou dostupnost informací proto postupem času podnítil vznik tzv. portálů – míst, kde se informace sdružují a třídí.


Strana: 42

Analýza business procesů při výběru DMS

Jak správně uchopit funkční i procesní požadavky, které zákazník definuje před výběrem systému správy a oběhu dokumentů? V každé společnosti je stále ještě určité (nemalé) procento papírové nebo nestrukturované elektronické dokumentace, která je pro danou společnost velmi důležitá a je potřeba mít ji pod kontrolou. Podniková správa elektronických dokumentů a převod papírových dokumentů do elektronické podoby umožňuje uživatelům vzdálený přístup kdykoliv a z jakéhokoliv místa.


Strana: 44

Management bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001

Zavádění a certifikace systémů managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001 je relativně mladá disciplina posuzování shody, přesto zaznamenala od vydání normy v roce 2005 poměrně rychlý vývoj. Zájem mají především organizace disponující velkými objemy důvěrných dat, jako pošty, pojišťovny a banky, ale také organizace zdravotnické, marketingové nebo státní správa. Výjimkou však nejsou ani stavební společnosti nebo organizace, které montují zabezpečovací zařízení. Pro některé z nich je tato certifikace dnes již nutnou podmínkou.

... celý článek >

Strana: 48

Uživatel jako zdroj rizik a přístupy k jejich zvládání

Pokud jste se v rámci svých pracovních úkolů někdy podíleli na řešení otázek zabezpečení organizace, jistě budete souhlasit s tvrzením, že vybudování a udržení potřebné úrovně informační bezpečnosti je nelehký úkol, který vyžaduje spoustu času a úsilí. Při tomto snažení je nutné se věnovat všem oblastem bezpečnosti, protože zanedbání nějakého detailu v jedné oblasti se může ve výsledku projevit degradací celého systému.... celý článek >

Strana: 52

Jak při rozšiřování datacentra zvýšit i jeho efektivitu

O efektivitě datových center, potažmo jejich provozních nákladech, se vedou časté diskuse, vznikají dlouhé studie a provozovatelé stále počítají, zda a kdy se co vlastně vyplatí. Podívejme se nyní na toto téma z trochu jiného pohledu – jak efektivitu zvyšovat v rámci přirozeného, průběžného navyšování výkonu datacentra.... celý článek >

Strana: 60

Tiskneme ve velkém

Stroje, které stojí na pomezí velkoobjemového kancelářského a malonákladového produkčního tisku představují zpravidla součást komplexnějšího podnikového tiskového řešení. To obvykle zahrnuje jak správu tisku v prostředí firmy, tak i smluvní správu a údržbu samotného zařízení. Co to obnáší, bavíme-li se o produktech konkrétních výrobců, zejména v souvislosti se vším nezbytným spotřebním materiálem pro tyto stroje?


Strana: 68


arrow Cena za kus: 95 Kč (4.13 EUR)  

Helios
- inzerce -