facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Stereoskopický monitor pro tvorbu ve 3D

Stereoskopický monitor pro tvorbu ve 3D
Na veletrhu IFA představilo Lenovo nevšední monitor, který je určený pro konstruktéry, designéry, architekty a další profesionální tvůrce obsahu, kteří pracují s 3D vizualizacemi. ThinkVision 27 3D Monitor využívá...  více
 
  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

8 nejčastějších mýtů o robotizaci

8 nejčastějších mýtů o robotizaci
Auto­ma­ti­za­ce a robo­ti­za­ce jsou čím dál žáda­něj­ším řeše­ním. Nejen­že reagují na nedo­sta­tek kvali­fi­ko­va­ných lidských pracov­ní­ků, zajišťují rovněž přesnost a jasně daný výkon. To je základní požadavek třeba pro oblast automotive či far­maceutický průmysl. Přesto exis­tu­je řada firem, které by automatizaci provozu potřebovaly, ale mají z...  více
 
IT Business - 18. 10. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

JavaDays nabídnou informace o novinkách ze světa stěžejního programovacího jazyka

JavaDays nabídnou informace o novinkách ze světa stěžejního programovacího jazyka
Konference JavaDays 2023 věnova­ná novinkám ze světa stěžejního programovacího jazyka Java se letos bude konat 8. a 9. listopadu. Letošní, již osmý ročník konference proběhne hybridní formou, fyzicky...  více
 
  

- Inzerce -

Phishingové e-maily jsou věrohodnější než kdy dříve. Co s tím?

Phishing není žádnou novinkou. Tato taktika sociálního inženýr­ství se mezi nástroji útočníků objevuje již desítky let a podle nejnovějších výzkumů si udržuje první příčku mezi způsoby doru­čo­vá­ní ransomwaru. O efektivitě phishingu přitom existuje mnoho exaktně doložených údajů.

Analýzy - 17. 10. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Roste zájem o nástroje využívající umělou inteligenci pro ochranu před kybernetickými hrozbami

Roste zájem o nástroje využívající umělou inteligenci pro ochranu před kybernetickými hrozbami
Ohledně využívání umělé inteligence při ochraně proti škodlivému softwaru a dalším kybernetickým hrozbám převažuje optimismus nad skepsí. 11 % firem již umělou inteligenci a strojové učení při své ochraně využívá, dalších 56 %...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 17. 10. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

DODO umožní optimalizovat cenu dopravy v reálném čase

DODO umožní optimalizovat cenu dopravy v reálném čase
Logistická služba DODO je příkla­dem, jak digi­ta­li­za­ce a využití vyspělých technologií otevírají cestu k novým nebo vylepšeným službám. Jen díky technologiím pro pokročilou analýzu dat mohlo DODO zavést do logistiky poslední míle koncept dynamické...  více
 
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

Výpočetní tomografie nachází uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i ve výrobních procesech

Výpočetní tomografie nachází uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i ve výrobních procesech
Stejně jako ve zdra­vot­nic­tví nachází výpočetní tomo­gra­fie (CT) velké uplatnění také v oblasti tech­no­lo­gií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní techno­lo­gic­ká skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své výrobní...  více
 
IT Business - 17. 10. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Konference STATUS představí silné podnikatelské příběhy a zkušenosti z řízení úspěšných firem

Konference STATUS představí silné podnikatelské příběhy a zkušenosti z řízení úspěšných firem
Blíží se už sedmý ročník prestižní konference STATUS věnované aktuálním otázkám podnikání a řízení firem.  Kam míří české podnikání v turbulentních časech? Jak se mění výroba? Co trápí logistiku? V jaké fázi je propojení systémů firem na e-commerce...  více
 
Plánování a řízení výroby, Podnikové aplikace a služby - 13. 10. 2023 - Jesper Sonne Thimsen

Využití mobilních manipulátorů pro automatizované pracovní postupy

Využití mobilních manipulátorů pro automatizované pracovní postupy
Na otázku, co je vlastně mobilní manipulátor, lze stručně odpovědět, že je to kolaborativní robotická ruka nasazená na platformu autonomního mobilního robota. Kolaborativní roboty spolupracují s lidmi, snižují potřebu zapojení operátora a zároveň přispívají...  více
 

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace

Revoluce průmyslových a logistických areálů

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace
Zvyšování produktivity, optimalizace logistiky i zlepšování bezpečnosti pracovníků představují běžné situace, s nimiž se průmyslové haly a logistická centra dnes setkávají. Jejich četnost v kombinaci se spletitostí areálů zvyšují rizika...  více
 
Analýzy - 13. 10. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Téměř polovina českých firem už má či zvažuje pojištění kybernetických rizik

Téměř polovina českých firem už má či zvažuje pojištění kybernetických rizik
Společnost ZEBRA SYSTEMS uvedla, že podle jejího průzkumu již téměř polovina (43 %) českých firem má nebo uvažuje o pojištění kybernetických rizik. Dotazování bylo provedeno mezi zákazníky a partnery ZEBRA SYSTEMS v rámci série konferencí Zebra Cyber...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 13. 10. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nový účetní software Evala vychází z praxe účetních kanceláří

Nový účetní software Evala vychází z praxe účetních kanceláří
Společnost Seyfor představila zcela nový účetní software nazvaný Evala, při jehož návrhu pomáhala i komunita účetních. Fungování softwaru tak vychází přímo z praxe vychází z praxe účetních kanceláří a lidí, kteří s účetními systémy sami pracují. Podle...  více
 
Plánování a řízení výroby, Podnikové aplikace a služby - 12. 10. 2023 - Peter Bílik, Martin Kudláč

Klíč k optimalizaci výrobních procesů

Jak na OEE v éře industry 4.0 a digitální transformace?

Klíč k optimalizaci výrobních procesů
V současném světě plném průmyslo­vé revoluce a digitální transformace nebylo snadnější, jak zlepšovat celkovou efektivnost zařízení (OEE) ve výrobních procesech. Technologie jako internet věcí (IoT), strojové učení a analýza velkých dat umožňují zvyšovat...  více
 
Hardware - 13. 10. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nový monitor Acer nabídne stereoskopické 3D zobrazení bez brýlí

Nový monitor Acer nabídne stereoskopické 3D zobrazení bez brýlí
Společnost Acer představila nový stereoskopický monitor, který umož­ní sledování 3D obsahu bez speciál­ních brýlí nebo příslušenství. Monitor Acer SpatialLabs View Pro 27 osloví především konstruktéry, designéry, grafiky, ilustrátory a další kreativní profesionály, kteří pracují s 3D obsahem, ale jistě nadchne i ty,...  více
 
Hardware - 13. 10. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nové switche od Fortinetu zabraňují vzniku úzkých míst v síti

Nové switche od Fortinetu zabraňují vzniku úzkých míst v síti
Fortinet před­sta­vil dva nové kam­pu­so­vé switche Forti­Switch 600 a 2000, které nabízí vysoký výkon, inte­li­gent­ní funkce pro řízení pro­vo­zu. Obě novinky také umožňují bez­pro­blé­mo­vou integraci s nástrojem pro správu AIOps společnosti...  více
 
Další strany: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...