facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 9/2017 , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

Minerva působí na českém trhu již 25 let

Ing. Lukáš Grásgruber


Minerva ČRSpolečnost Minerva ČR je významným dodavatelem podnikových IT řešení pro výrobní společnosti, kterým pomáhá zvýšit produktivitu, efektivitu a kvalitu. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů je informační systém QAD, který Minerva úspěšně nasadila již v desítkách podniků z různých průmyslových odvětví a získala tak mnoho zkušeností, z nichž může těžit v dalších projektech.


Minerva je dodavatelem podnikových řešení, který má jasnou vizi a zacílení. Orientuje se na IT řešení pro vybraná průmyslová odvětví, mezi která patří zejména automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnika, potravinářství a nápojový průmysl, spotřební zboží a zdravotnická výroba. Zaměření na konkrétní obory umožňuje Minervě dodávat řešení, která reagují na potřeby zákazníků přesněji než širší, obecné aplikace.

V letošním roce Minerva slaví 25 let působení na českém trhu, což pro nás bylo podnětem, abychom si popovídali s Petrem Koptíkem, předsedou představenstva společnosti Minerva ČR. Neohlíželi jsme se přitom pouze do minulosti, ale naopak především do budoucnosti spojené s očekávanou digitální transformací průmyslu.

Petr Koptík

Petr Koptík, předseda představenstva společnosti Minerva ČR, má více než 25leté zkušenosti v oboru IT. Ve společnosti Minerva Česká republika působí od roku 1992, kdy byla společnost založena. Pozici obchodního ředitele zastává od roku 1999 a od r. 2008 je ve funkci předsedy představenstva. Pod jeho vedením obchodních aktivit získala Minerva své místo mezi pěti předními dodavateli ERP systémů v České republice, kde se dlouhodobě drží v TOP 5. Ve volném čase se věnuje golfu, jízdě na kole, na lyžích a snowboardu.

Minerva ČR letos slaví 25 let, což je jistě dobrá příležitost ohlédnout se, jak za vývojem firmy, tak i celého trhu podnikových informačních systémů. Co byste vybral jako hlavní milníky vývoje vaší společnosti? Jak se Minerva ČR rozrůstala?

Mezi hlavní milníky, které Minervu posunuly dál, patří především podepsání distribuční smlouvy s americkým výrobcem ERP, firmou QAD Inc. Minerva se rozvinula z dodavatele hardwaru v dodavatele IT řešení. Zmínil bych i růst poboček včetně té na Slovensku, která vznikla o 4 roky později než Minerva ČR. Dalším milníkem bylo spojení s britskou IT firmou Minerva International, kde jsme načerpali know-how, a vlastně i znovu osamostatnění se odkoupením akcií. Minerva se stala opět českou společností. Minerva v roce 2005 založila pobočku v Moskvě. V té době jsme více pracovali pro ruský trh a zdálo se nám, že bychom tam mohli uspět. Zjistili jsme však, že ruský trh je velmi nestabilní a neprůhledný, a také, že nemáme ambice růst tímto směrem. Vyhovuje nám teritorium České a Slovenské republiky s tím, že v rámci Evropy (i světa) jsme schopni realizovat projekty. Ať už v podobě součástí mezinárodních projektů ve spolupráci s QAD nebo řídit vlastní projekty v zahraničních závodech našich zákazníků. Naši konzultanti implementovali například v Číně, Saúdské Arábii nebo Finsku. Příjemným zjištěním bylo, že jsme světovou ekonomickou krizi ustáli beze ztrát. Do významných momentů bych zahrnul i podepsání smlouvy se společností Siemens PLM Software, která je významným hráčem na poli digitalizace výrobních podniků. APS systém pro pokročilé plánování a rozvrhování SIMATIC IT Preactor implementujeme již cca 20 let v ČR, na Slovensku, ale i např. v Maďarsku a Rakousku. Právě tento produkt přešel do portfolia Siemens PLM Software akvizicí společnosti Preactor. Partnerství Minervy a Siemens pro nás znamená spojit naše činnosti v digitalizaci výrobních podniků.


Jak se vyvíjela vaše pozice ve vztahu ke společnosti QAD?

Firma QAD prosazuje unikátní přístup k cílovým regionům, které obsluhuje pomocí distributorů: v každé takové zemi zřizuje jediného silného partnera. Pak průběžně monitoruje obchodní úspěšnost a spokojenost zákazníků. Pokud je distributor úspěšný, prodlužuje s ním smlouvu. Dosahuje tak přirozenou cestou koncentraci znalostí a zkušeností konzultantů a tím rostoucí kvalitu projektů implementace svého produktu – ERP QAD.

Tento přístup nám usnadnil naši cestu. Zpočátku jsme byli pochopitelně pečlivě sledováni, ale postupně jsme si vybudovali zejména díky rostoucímu podílu na trhu a spokojenosti našich zákazníků pozici jednoho z nejlepších distributorů v Evropě. QAD má zájem používat naše lidi na mezinárodních projektech v Evropě, Africe i Asii.


Jak se z vašeho pohledu v průběhu čtvrtstoletí existence Minervy proměnil český průmysl, ať už obecně, nebo ve vztahu k informačním technologiím?

V Česku se vyčistilo podnikatelské prostředí. Zatímco dříve řadu firem vlastnili dobrodruzi, kteří k nim přišli pochybnými cestami, dnes většinou působíme ve zdravých firmách. Setkáváme se s majiteli, kteří rozumí svému podnikání a chtějí se zlepšovat. Minervu berou jako partnera, který jim může pomoci nejen dodávkou SW nástrojů, ale i zkušenostmi, jak změnit procesy a dosáhnout vyšší efektivity.

Z hlediska informačních technologií trvá důraz na plánování výroby a nákupu. Pouze se zvyšují požadavky na přesnost plánování, a tudíž i požadavky na přesnost vstupních informací. Chcete-li však přesnější informace o rozpracovanosti, materiálu na cestě a zásobách, musíte je detailněji a rychleji evidovat. A protože to nelze zajistit vyšším počtem pracovníků, směřuje vše k automatizaci.


Před několika lety si výrobní podniky prakticky bez výjimky prošly obdobím poklesu poptávky a silným tlakem na úspory a snižování nákladů. Dnes naopak čelí rychlému růstu poptávky a stále náročnějším požadavkům zákazníků na kvalitu i flexibilitu produkce. Přitom řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků a obrazně tak bojují na několika frontách současně. Jak se uvedený vývoj trhu, tedy období nedávné krize a současného růstu, odrazil ve vaší práci?

V průběhu krize nám pomohla naše orientace na více průmyslových vertikál, kdy některé vertikály, jako například potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl, resp. zdravotnická výroba, nebyly krizí prakticky zasaženy. Útlum poptávky jsme naopak zaznamenali v odvětvích, která byla krizí významně zasažena, jako například automobilový průmysl.

Aktuální nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve výrobních podnicích přináší zvýšený zájem zákazníků o zvyšování efektivity výroby, ať už díky efektivnějšímu řízení, nebo automatizaci a digitalizaci. Pro nás to znamená konkrétně zvýšený zájem o oblast MES systémů.

Podle informací, které máme ze zahraničí, nejde jenom o výkyv způsobený aktuální konjunkturou, ale i o důsledek změn v oblastí vzdělávání. Dochází k poklesu podílu technicky vzdělané populace. Je to rovněž jeden z důvodů pro iniciativy, jako je Industry 4.0.


Jak se vyvíjí požadavky zákazníků a cíle projektů, které řešíte? Jaké je nyní vaše nejčastější zadání?

Obecně stále roste rozsah požadavků na podnikové informační systémy. Snažíme se v rámci podnikového IS dodávat stále více a pokrývat i oblasti, pro něž byly dříve nutné speciální nástroje. Jedná se zejména o manažerský systém, řízení údržby a MES s napojením výrobních technologií. Výrobní firmy zcela zřejmě směřují k větší a větší automatizaci výroby. Pro ERP systémy to znamená integraci s výrobními technologiemi tak, aby je bylo možné řídit a sbírat z nich informace.

ERP pokrývá různé oblasti činnosti podniku a jeho implementace se týká různých oddělení, a tak bývá cílů obvykle více. Společným jmenovatelem je obvykle, stejně jako i Minervy a QAD, efektivní podnik. To je hlavní důvod, proč s námi naši zákazníci spolupracují.


Jak už jste zmínil, podíleli jste se také na řadě zahraničních projektů. Můžete některé z nich zmínit? Jde o projekty srovnatelné s těmi tuzemskými?

Jak jsem v úvodu nastínil, jedná se o společné projekty s QAD a naše vlastní. Rozdíl většinou bývá v mentalitě dané země. Zjednodušeně mohu říct, že pokud je projekt mezinárodní, snaží se lidé z týmu na straně zákazníka více kooperovat a dotáhnout projekt co nejdříve do cíle, než je tomu u českých projektů. Práce na těchto projektech bývá většinou efektivnější a rychlejší díky přístupu ze strany zákazníka.


Z úspěchů, kterých dosahujete ve vybraných průmyslových odvětvích, je zřejmé, že zacílení Minervy ČR jen na určité typy výrobních podniků se vyplácí. Přesto by mě zajímalo, zdali jste opravdu za celých 25 let nezakusili pokušení proniknout i do dalších odvětví prostřednictvím širšího portfolia produktů?

Za jeden z důvodů naší úspěšnosti považujeme právě naše zaměření na vybrané segmenty trhu a vybrané produktové oblasti. Na začátku naší činnosti byla šířka našeho záběru mnohem větší. V oblasti segmentů trhu jsme například nabízeli i informační systémy pro hotely a produktově jsme se snažili působit i v oblasti CAD systému nebo dodávek komunikačních technologií. Postupně jsme se propracovali až ke stávajícímu zaměření a s rostoucí specializací rostla naše odbornost v daných oblastech. Při rozšiřování našeho portfolia čerpáme z portfolia QAD, které neustále rozšiřuje záběr ERP QAD svými moduly, jako např. CRM, podporu dokument managementu, BPM a BI, dalším zdrojem jsou požadavky našich zákazníků z průmyslových segmentů, které podporujeme.


Informační systém QAD Enterprise Applications je vaším hlavním produktem, ale není jediným. Jaké jsou další produkty, ze kterých stavíte řešení pro různá odvětví?

Produktem číslo dvě je APS systém pro pokročilé plánování SIMATIC IT Preactor od společnosti Siemens, který jsem už zmínil. V podstatě je zaměřený na stejné cílové skupiny. Pomáhá rozšiřovat funkčnost ERP QAD v oblasti plánování, například firmám, které potřebují plánovat do omezených kapacit. Další produkty jsou nadstavbové moduly ERP systému, jako třeba QAD Warehousing pro řízení skladů, QAD QMS pro řízení kvality atd. V oblasti MES nabízíme také řešení dle požadavků zákazníka s větší či menší funkčností.


Jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů podnikové informatiky je dnes digitální transformace a v oblasti výrobních podniků pak Industry 4.0. Pro někoho jsou to jen nové nálepky na již dávno probíhající modernizaci průmyslu, pro jiné označení nové průmyslové revoluce a zásadního zlomu ve vývoji průmyslu. Pro mnohé jde ovšem stále o neuchopitelný pojem bez konkrétního obsahu. Jak uvedené pojmy vnímáte vy?

Podle mne jde o geniální heslo. Naše výrobní podniky dlouhodobě směřují k automatizaci, ale Industry 4.0 je vizí a impulzem, který pomáhá rozhýbat i legislativní prostředí, systém vzdělávání a budování infrastruktury. Naše země musí využít každou příležitost ke zrychlení růstu. Úroveň mezd nedostanou na srovnatelnou úroveň s Německem odboráři, ale reálné výkony naší ekonomiky.

Minerva se snaží přispět automatizací procesů pokrytých podnikovým systémem QAD. Nahrazujeme konkrétní posty v procesech automatickou komunikací systému QAD se stroji, se zásobami, se systémy obchodních partnerů.

Pokud připustíme, že existují faktory podporující uvedené trendy (jako např. dříve zmiňovaný nedostatek kvalifikovaných pracovníků) a že jsou zde i podmínky umožňující uvedené změny, pak je velmi pravděpodobné, že k uvedeným změnám dojde. Když se podíváme, jak dlouho trvaly předchozí průmyslové revoluce, tak je zřejmé, že se bude jednat o relativně dlouhodobý proces. V tomto smyslu bychom měli spíše hovořit o čtvrté průmyslové evoluci než revoluci. V naší oblasti výrobních podniků, kde je životnost výrobních technologií i několik desítek let a kdy výrobní firmy využívají ve velké rozsahu celou škálu výrobních technologií (od manuálního ovládání až přes nejpokročilejší digitální), bude proces komplexní digitalizace trvat ještě dlouhou dobu. Prakticky žádná firma si nemůže dovolit okamžitou výměnu všech výrobních technologií. Bude to postupný proces, nicméně tento proces již probíhá v případě nasazování nových výrobních technologií či integrace výrobních technologií, které jsou toho schopny. Důležitou roli bude v tomto procesu hrát existence jednotných standardů, které tento proces mohou podstatně zjednodušit a urychlit.


Můžete uvést nějaké projekty, které jste řešili a které podle vás naplňují vizi digitální transformace podniku?

Pro dobré výsledky výrobní firmy je nezbytné mít přesné informace o pohybu zásob. Evidovat příjmy, výdeje, přesuny, expedici klepáním do klávesnice je pomalé a náročné. Proto dnes již na všech projektech spolu s implementací systému QAD dodáváme podporu těchto procesů RF terminály. Pracovník vidí na displeji RF terminálu, co, odkud, kam má převézt a skenem pohyby potvrzuje. Dostáváme se však ještě dál. Stavíme RFID brány a označujeme zásoby čipy, nebo místo skenerů používáme kamery. Když pak zásoba projede danou oblastí, systém QAD automaticky eviduje daný skladový pohyb. Vyvíjíme další kroky. Chceme, aby po načtení zásoby QAD dynamicky vyhodnotil její potřebu a případně přesměroval její pohyb. Například místo standardního příjmu materiálu na sklad jej rovnou posune do výroby, protože tam najde operaci, která na něj čeká. Podobné aktivity realizujeme v řízení výroby.


Když jsme si spolu povídali minule, byl jedním z nejvíce diskutovaných trendů cloud. Přednosti a rizika IT řešení ve formě služby byla tehdy probírána ze všech stran a vy jste byl v té době spíše skeptický k prosazení cloudových řešení ve výrobních podnicích. Poukazoval jste na jejich konzervativní přístup a příklon k in-house řešením. O pár let později už ale Minerva ČR byla naopak jedním z průkopníků ERP v cloudu u nás, když jste nabídli řešení QAD Enterprise Cloud by Minerva. Jak uvedené cloudové řešení vznikalo a jak se prosazuje na našem trhu?

QAD Enterprise Cloud by Minerva je standardní řešení, které nabízí QAD s jedním velkým rozdílem. Instalace je umístěná na našem datacentru, které prošlo auditem od QAD. Získali jsme tento status jako první z distributorů v regionu EMEA. Snažili jsme se našim zákazníkům vyjít vstříc a poskytnout cloud, který bude provozován přímo v ČR. Je však pravda, že lokální společnosti stále spíše volí on premise řešení.


Máte na závěr pro naše čtenáře nějaké doporučení nebo přání, které bychom mohli tlumočit?

Rád bych popřál především výrobním firmám, které si vybírají svého obchodního partnera pro rozšiřování a zefektivňování svého byznysu, dobrou volbu a připomenul bych, že Minerva je tu pro vás a už je tu dlouho ☺

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.