facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Fraud management aneb data mining v praxi

Zaměstnanci pojišťoven, kteří spolupracují na detekci a vyšetřování pojistných podvodů často konstatují, že každý z nás už se s pojistným podvodem velmi pravděpodobně setkal, ať už ho přímo spáchal, nebo byl jeho svědkem ve svém okolí. Vždyť za podvod se považuje i fiktivní navýšení skutečné škody, ke které při události došlo.... celý článek >

Strana: 10

Registry a databáze informací ve finančnictví

Finanční instituce, ať to jsou banky, leasingové, splátkové či faktoringové společnosti, musí při řízení rizikovosti svých produktových portfolií vyhodnocovat maximální množství dostupných a validních informací. Za tímto účelem v České republice funguje několik zdrojů informací, z nichž některé jsou využívány více než sedm let.

Strana: 14

Kontaktní centrum jako zrcadlo obchodní strategie

„Když přijde zákazník, měli bychom o něm vědět vše potřebné.“ Tato výstižná fráze často zaznívá při tvorbě aplikací pro kontaktní centrum. Zákazník, který se dostaví, má zpravidla pro návštěvu důvod – potřebuje vyřešit problém se službou, změnit nastavení, objednat další produkt nebo se informovat. Pracovníci kontaktního centra by však měli využít jeho návštěvy k prodeji dalšího zboží a služeb nebo ke splnění jiných strategických cílů.... celý článek >

Strana: 18

Systémy pro řízení dokumentů veřejné správy

Široký rozsah činností organizací veřejné správy s sebou nese i značný počet zpracovávaných dokumentů. Správu a řízení oběhu dokumentů řeší už celá řada těchto úřadů prostřednictvím sofistikovaných informačních systémů. Díky nim je zajištěna automatizace řízení procesů a administrativního chodu úřadu, osobní zodpovědnost za jednotlivé dokumenty i za provedené činnosti a zaručena jednoznačná identifikace dokumentů, jejich čitelnost i dostupnost.

Strana: 28

Jak správně realizovat přechod na nový ERP systém

Abyste dosáhli dobrých výsledků na trhu, je nezbytné využít plného potenciálu vaší firmy, a proto potřebujete rychle, zároveň však s co nejnižšími náklady řídit všechny podnikové procesy, počínaje výrobou, ekonomickou oblastí či obchodem a konče personalistikou. Vztahy mezi těmito, ale i dalšími procesy dokáže přehledně uspořádat řešení celopodnikového informačního systému neboli ERP.... celý článek >

Strana: 34

Reportáž: Řízení nákladů a výkonnosti IT

Jsou oddělení IT standardním podnikovým útvarem, nebo pro jejich fungování, řízení a vyhodnocování platí nějaká specifická pravidla? Na tyto a celou řadu dalších otázek hledali odpověď přednášející i posluchači v rámci odborné konference Řízení nákladů a výkonnost IT pořádané společností IIR.

Strana: 44

Sociální inženýrství

Bezpečnost informačních systémů není pouze záležitostí technickou, velmi významným prvkem bezpečnosti je i lidský prvek. Koneckonců i mezi správci IT panuje přesvědčení, že „největším bezpečnostním problémem je to cosi mezi židlí a klávesnicí“. Lidské chování je rozmanité a lidským chybám nejde vlastně úplně zabránit. Vždy je tedy nutno počítat se selhávajícím lidským faktorem.... celý článek >

Strana: 48

Softwarové pirátství ve firmě

Podle Sdružení výrobců komerčního softwaru BSA je u nás 40 % softwaru užíváno nelegálně. Přestože lze předpokládat, že v komerční sféře toto procento bude nižší, jelikož i „softwarová čistota“ je vizitkou firemní kultury a podnikatelská sféra bývá obvykle finančně silnější než domácnosti, nelegální užití počítačových programů a databází ve firmě může být závažným problémem.

Strana: 54

Krádež identity

Krádež identity se dotýká všech oblastí každodenního života jejich obětí a často je provedena na místě, které je od nich značně vzdáleno. Zloději identit používají tradiční fyzické i moderní internetové metody. S rostoucí popularitou e-mailu a internetu a rozvíjejícími se elektronickými platebními systémy je zájem podsvětí o tuto oblast jasný – ve virtuálním světě se odehrává celá řada útoků, které míří do světa skutečného.

Strana: 56

Velkoobjemové tiskárny a TCO

Pořízení a provoz zařízení pro tisk mnoha desítek až stovek tisíc stran za měsíc není lacinou záležitostí, zvláště při skutečně realizovaných velkých objemech tisku. V tomto smyslu je pochopitelná snaha firem o co nejefektivnější využívání stroje, sledování a optimalizaci tiskových nákladů. Velká tiskárna vsazená do firemního síťového prostředí může mít bez vhodných nástrojů a opatření značnou šanci stát se zdrojem nevítaných skrytých nákladů, které se obtížně redukují.

Strana: 76


Vyprodáno

Helios
- inzerce -