facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 1-2/2014 , AI a Business Intelligence

Stanou se big data pro firmy zlatým dolem?KPMGTrh velkých dat neboli big data by měl v příštích pěti letech zažít exponenciální růst, a to v objemu zpracovávaných dat i generovaných příjmech. Mezi lety 2012 až 2016 by měl vzrůst až pětinásobně: z 10,2 miliardy dolarů v roce 2012 na 53,4 miliardy dolarů v roce 2016 (zdroj: Big data market size and vendor revenues, Wikibon 2012). Big data jsou šancí téměř pro všechny tržní sektory, v České republice z nich budou profitovat zejména společnosti působící na finančních trzích či maloobchodní, telekomunikační a energetické firmy. Kromě lepšího porozumění zákazníkům mohou být big data cestou k vytváření nových výnosových toků. Vedoucí představitelé firem si sice hodnotu dat a analytiky uvědomují, ale podle studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG „Going beyond the data: Achieving actionable insights from data and analytics“ má 85 procent z nich problémy s analýzou svých dat.


Velmi progresivní oblastí práce s velkými daty je využití dat o zákaznících. Pro všechny společnosti pracující s retailovou klientelou mohou být big data ekonomicky zajímavá a dlouhodobě perspektivní.

Aktuální studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG „Going beyond the data: Achieving actionable insights from data and analytics“ staví na průzkumu, který probíhal formou rozhovorů se 144 manažery zastávajícími funkci CFO či CIO v mezinárodních společnostech s ročním obratem jedna miliarda či více.

Na jedné straně jim mohou pomoci zefektivnit poskytování produktů a služeb, na té druhé pak firmy analýzu velkých dat mohou poskytovat svým firemním zákazníkům či partnerům. Právě analýza velkých dat se již dnes stává klíčovou například pro banky, ale i mnohé další sektory. Pomáhá jim efektivně zacílit marketingovou komunikaci nebo odhadnout, jak se budou zákazníci chovat, a podle toho připravovat své byznysové aktivity.

Analýza velkých dat je klíčem k sofistikované komunikaci se zákazníky

Objem globálně generovaných dat raketově roste – v příštích dvou letech by se měl ztrojnásobit, do roku 2020 by měl oproti roku 2012 vzrůst dokonce třináctkrát až na 35 bilionů gigabytů (zdroj: IDC Digital Universe Study 2011). Digitální evoluce vede k tvorbě obrovského objemu strukturovaných, částečně strukturovaných i nestrukturovaných dat. Mezi ta poslední patří třeba e-maily, SMS, zprávy na sociálních sítích, video soubory nebo fotografie. Příležitostí pro firmy jsou zejména pokročilé analýzy velkých dat, která dříve nebylo možné efektivně zpracovávat. Dnes již to možné je – díky rychlejším počítačům, levnému úložnému prostoru a novým softwarovým nástrojům, respektive postupům. Analýza velkých dat je cestou k detailnímu poznání zákazníků, jejich potřeb a zvyklostí, což umožní poskytovat produkty a služby šité na míru, a tak snižovat náklady a zvyšovat efektivitu.

Nové možnosti

Zdá se, že nastal čas přístup k datům a analytice přehodnotit. Podle naší studie totiž ze 144 dotazovaných vedoucích manažerů:

  • 85 procent má problém s přesnou analýzou a interpretací svých dat,
  • 80 procent uvádí, že hlavním přínosem využívání dat a analytiky je rychlost,
  • 69 procent považuje data a analytiku za zásadní nebo velmi důležité pro své stávající plány růstu,
  • zatímco 56 procent přizpůsobilo obchodní strategii nárokům spojeným s velkými daty, 42 procent připouští, že integrace technologie související s daty do stávajících systémů nebo obchodních modelů je pro ně tou největší výzvou,
  • pro 54 procent je největší překážkou implementace úspěšné strategie dat a analytiky neschopnost identifikovat, jaká data sbírat,
  • pro 85 procent je největší výzvou implementace vhodného řešení pro analýzu a interpretaci dat.

Možnosti jsou přitom nekonečné – od analýzy založené na sociálních médiích po prediktivní modelování. Stejné je to s využitím – od řízení rizik a optimalizace nákladů až k identifikaci nových toků výnosů.

Význam big data pro marketing a obchod

Významnou roli hrají big data v obchodu, marketingu a řízení zákaznické zkušenosti. Při sofistikované práci s nimi lze pochopit potřeby a preference zákazníka a reagovat na ně ve správném čase – ať již reklamní a obchodní nabídkou, či službami, které zákazník v dané chvíli ocení. Nabídky přizpůsobené aktuálním potřebám jednotlivých zákazníků nejen generují vyšší výnosy, ale také zlepšují zkušenosti zákazníků s danou společností a pomáhají přímo snižovat jejich odliv ke konkurenci. V neposlední řadě jsou spokojení zákazníci nejlepšími „advokáty“, kteří propagují společnost, a získávají jí tak nové klienty.

David Slánský David Slánský
Autor působí jako Director v oddělení Management Consulting ve společnosti KPMG Česká republika.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.