facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 10/2015 , ITIL – Řízení IT

Náš zákazník, náš byznys

Ohlédnutí za konferencí ICTM 2015ICTM 201510. jubilejní ročník odborné konference věnované řízení informačních a komunikačních technologií, ICTM 2015, uspořádaly v polovině letošního září společně O2 Czech Republic a.s. a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze. Tématem konference bylo řízení dodávky a správa ICT služeb, tedy vztah ICT a byznysu. Záštitu nad konferencí převzala česká pobočka mezinárodně působící neziskové organizace IT Service Management Forum, itSMF Czech Republic. Generálním partnerem konference byla společnost O2 Czech Republic, zlatým partnerem společnost GlideVison.

Alvao AID 2021

Dlouholetá spolupráce ČVUT v Praze a společnosti O2 Czech Republic vytvořily i v letošním roce optimální platformu umožňující skloubit teoretické znalosti a praktické zkušenosti s cílem poskytnout co nejvíce hodnotných a užitečných informací všem účastníkům konference ICTM 2015.

ICTM 2015

Konferenci zahájili představitelé organizátorů. Za ČVUT v Praze vystoupil ing. Zdeněk Brabec, CSc., který zastoupil nepřítomného vedoucího Katedry telekomunikační techniky, profesora Borise Šimáka. Ve svém vystoupení shrnul dosavadní historii konferencí ICTM a podtrhl zejména důležitost sepětí výuky s praxí.

Za O2 Czech Republic vystoupili ing. Ladislav Mach, ředitel řízení projektů a služeb Professional Services, a ing. Pavel Brabenec, MBA, ředitel Business Marketing & Intelligence. Oba ve svém vystoupení vyzdvihli především důležitost tématu pro společnost, jejíž jednou z hlavních náplní činnosti je poskytování ICT služeb.

Konference se zúčastnilo 85 z 91 přihlášených. Z účastnické ankety vyplynulo, že všichni účastníci shledali téma konference aktuálním (63 %) nebo vysoce aktuálním (37 %). Náplň konference zcela vyhovovala 65 % účastníků, z větší části pak zbývajícím 35 %. Pro 98 % účastníků měla konference vyhovující odbornou úroveň a pro stejný počet měla i očekávaný přínos.56 % účastníků uvedlo, že se určitě zúčastní i následujících ročníků konference ICTM, zbývajících 44 % podmiňuje účast volbou tématu. Drtivá většina (96 %) pozitivně hodnotila i společenský večer, který konferenci uzavřel.

Celkem třináct přednášek bylo rozděleno do tří tematických okruhů podle jednotlivých oblastí procesního řízení informačních a komunikačních technologií: procesy, lidé a nástroje. Každou sekci moderoval odborník, specialista na zvolené téma. Po každé přednášce i po ukončení každé sekce následovaly plodné moderované diskuse, které byly zpracovány v druhé části sborníku, jejž všichni účastníci obdrželi později spolu s konferenčním DVD poštou. DVD mj. obsahuje i kompletní zvukový záznam vystoupení a diskusí.

ICTM 2015

Dohromady s první částí sborníku, která obsahuje jednotlivé přednášky zpracované jako rozsáhlé psané příspěvky, tak opět vznikla ucelená dvojdílná publikace, která komplexně osvětluje téma a zároveň poslouží jako učebnice či zdroj inspirace. Obě části sborníku jsou samozřejmě tištěné a svázané jako kniha.

Dag Jeger

Další informace a kontakty jsou k dispozici na stránkách konference: www.ictm.cz/2015.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Helios
- inzerce -