facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 9/2012 , Plánování a řízení výroby

Podnikové informační systémy pro výrobní podnikyMicrosoft DynamicsPodnikové informační systémy pro výrobní podniky dnes dokážou pokrýt veškerou činnost od schvalování dovolených až po přesné plánování výroby a údržby. Dokážou přitom vyhovět i potřebám některých velmi specifických druhů výroby. Pojďme se tedy podívat na to, co tyto systémy nabízejí.


Současné trendy ve výrobě jasně směřují k minimalizaci zásob. To znamená, že materiály a suroviny potřebné pro výrobu se přivážejí do skladu až těsně předtím, než budou ve výrobě potřeba, a v hypoteticky ideálním případě přesně v době, kdy budou potřeba, neboli Just-in-time (JIT). Dalším trendem ve výrobě je zkracování průběžné doby výroby. Toho lze dosáhnout přesným kapacitním plánováním jednotlivých činností i optimalizací přestavovacích časů a údržby strojů i kalibrace měřicích přípravků. V projektové výrobě se pak dá snížení průběžné doby výroby dosáhnout i důslednějším projektovým řízením, neustálým sledováním kritické cesty a včasným upozorňováním na případné odchylky od plánu. Výroba je ale také o penězích. Zejména u finančně náročnější zakázkové výroby je velice důležité, aby to šlo ruku v ruce s plánováním objednávek zásob, externích subdodávek, logistických služeb atd.

To je také důvod, proč je důležité, aby podnikový informační systém pro výrobní podnik zvládal pokrýt pokud možno všechny oblasti jeho chodu a při změně finanční situace dokázal tyto změny promítnout i do plánu výroby tak, aby byli včas informováni nejen výrobní manažeři, ale také třeba koncoví zákazníci a management jako celek byli schopni reagovat v předstihu.

Štíhlou výrobu lze pokrýt od A do Z

Zejména v automobilovém průmyslu a strojírenství je populární štíhlá výroba neboli lean manufacturing. Její zavedení je však velice náročné a vyžaduje radikální zásah do všech procesů ve firmě. Význam štíhlé výroby v posledních letech vzrostl na tolik, že i univerzální podnikové informační systémy nabízejí speciálně upravené moduly přímo od výrobce, které se zaměřují na štíhlou výrobu a všechny nejznámější a celosvětově uznávané taktiky jako kanban, heijunka apod. Moderní systémy pro štíhlou výrobu tak nabízejí specifické funkce, přístup k informacím a flexibilitu procesů vyžadovanou při operacích štíhlé výroby. Důležitá je zejména podpora plánování výroby tažené poptávkou, včetně plánování prodeje přes více časových období na základě pevných, nepotvrzených a předpokládaných objednávek a včetně automatického potvrzování schopnosti realizace dodávky zákazníkovi.

MS Dynamics

Tok výroby je také těmito systémy vylepšován pomocí nástrojů pro balancování a sekvencování výroby, jako je heijunka tabule, omezení zavážení, dělení dávek nebo optimalizace výroby skladové pozice. Důležitá je i eliminace samostatných zakázek pro výrobu a plány výroby a příprava montáží přímo z prodejních objednávek. V rámci plnohodnotné podpory metodologie kanban je možné nastavovat množství i úrovně kanban karet a průchod kanbanů výrobou je pak možné snadno monitorovat pomocí nástroje s přehledným vizuálním znázorněním toku výroby. K dispozici může být i rozšíření kanbanu na dodavatelský řetězec a s tím související provedení optimalizace procesů příjmu nebo rezervace výrobních kapacit. Přímo ve výrobě je pak důležitá evidence pohybu materiálu pomocí čárových kódů, RFID nebo jiných elektronických záznamových funkcí, včetně povolení předem nakonfigurovaného směrování materiálů pro automatizaci doručení do příslušné výrobní buňky po obdržení signálu poptávky. Důležité je také dát možnost uživatelům si nastavovat vlastní oznámení, aby se eliminovaly jakékoliv prodlevy ve výrobě a bylo možné rychleji a efektivněji reagovat na změny objednávek, stavu zásob, kvality výroby, ukazatelů výkonu či další události. Pro manažery jsou pak důležité business intelligence funkce zajišťující přehled o poptávce a výsledcích provozu pomocí přizpůsobených sestav, řídicích panelů, přehledů výkonnostních metrik a klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Podstatná je také analýza výkyvů či trendů poptávky, využití zásob nebo jiné proměnlivé veličiny pomocí známých a intuitivních analytických nástrojů. Ideální pak je, pokud tyto výstupy je možné přímo exportovat a zpracovávat v Excelu, na který jsou dnes manažeři zvyklí.

Procesní výroba

Procesní výroba je specifická zejména pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kde do výroby přicházejí „tekuté“ vstupy a kde se nesnadno vyčíslují přesné objemy výstupů a jejich načasování, neboť se jedná o výsledky chemických procesů, proto také procesní výroba. Na rozdíl od strojírenských kusovníků bývají obvyklým základním kamenem procesní výroby receptury. Do chemických procesů ve výrobě často přicházejí vstupy s různou nákupní cenou a zásoby ubývají spojitě, a to obvykle z mnohatunových zásobníků, kde jsou vloženy vstupy s mnoha různými cenami, i třeba v návaznosti na změny kurzu CZK/EUR. Právě proto je i zde důležité, aby podnikový informační systém uměl přesně pokrýt všechny specifické potřeby této výroby, dokázal rychle zpracovávat žádosti o cenové nabídky, včetně přesných informací o datu dodání, které pracují s aktuálními výrobními kapacitami.

MS Dynamics

Položky a dimenze zásob zde pracují v reálném čase s duálními jednotkami i skutečnou hmotností, což je podstatné například u tekutin a sypkých hmot. Systém by také měl podporovat práci s alternativními recepturami a předpisy, tedy umožňovat využít dostupné zásoby a výrobní kapacity na maximum. Receptury lze pak přizpůsobovat i na základě individuálních požadavků zákazníků, což se automaticky promítá i do úpravy obalů výsledných produktů. Samozřejmostí by měla být podrobná analýza výrobních nákladů pro každou komponentu objednávky, díky které je možné přesně sledovat výrobní náklady spojené s každou individuální dodávkou.

Projektová výroba

Projektová výroba je specifická svým velkým důrazem na projektový management. Týká se to zejména časově a finančně náročné zakázkové výroby velkých stavebních a těžebních strojů, dodávek řídicích systémů anebo třeba přípravy rozsáhlé projektové dokumentace. Řada projektových manažerů přitom preferuje, když mohou využívat pro řízení výroby nástroje, na které jsou zvyklí.

MS Dynamics

Řada výrobců, přirozeně včetně Microsoftu, proto jde cestou menší či větší integrace svého podnikového informačního systému například s Microsoft Projectem, potažmo Project Serverem.

Provázání s CAD systémy

Důležitým pomocníkem je také u některých výrobních podniků přímé provázání podnikového informačního systému s CAD nástroji. To je často důležité hlavně v případech, kdy konstruktéři musí při konstrukci daného prvku nebo zařízení vybírat z rozsáhlých kusovníků. Tím se zároveň zautomatizuje i naceňování výsledné konstrukce a zároveň odhad průběžné doby výroby, nejkratšího možného termínu dodání atd.

MS Dynamics

Výhodné je také provázat CAD výkresy s ostatní projektovou dokumentací, ať již v rámci samostatného document management systému, anebo v rámci podnikového informačního systému, které workflow dokumentů obstarává v rámci nastavených procesů. Provázání s CAD systémy je již relativně složitou záležitostí, která se obvykle děje pomocí specializovaných konektorů, které slouží k exportu/importu dat z CAD systému do externího souboru nebo databáze a následného importu/exportu dat do podnikového informačního systému a jeho databázové struktury. Aby takové propojení mohlo bezproblémově fungovat, je tedy nutné, aby jak samotný CAD systém, tak podnikový informační systém nabízely otevřené vývojové prostředí upravitelné na míru zákazníkovým potřebám.

Kombinace různých výrob

Dnes již málokterá firma používá pouze jeden z uvedených způsobů výroby. Schopnost výroby ve smíšeném režimu je obvyklá u větších firem, které část produkce vyrábějí chemickým procesem a jinou část kusovníkově. Obvyklá je i situace, kdy v rámci firemní skupiny některé firmy vyrábějí kusovníkově, jiné procesně, vzájemná spolupráce je řízena kanbanem a další firma ze skupiny řeší síť maloobchodních prodejen a internetový obchod. Historicky byla taková organizace nucena používat samostatné informační systémy buď procesní, nebo kusovníkové, nebo retailové. Až dosud tyto rozdíly mezi softwarem a praxí nutily uživatele k tomu, aby buď používali více aplikací, nebo vytvářeli komplikovaná zástupná řešení umožňující používat jejich aplikace pro procesy, které nativně nepodporují. Díky moderním systémům je nyní možné modelovat odlišné výrobní procesy všech uvedených typů včetně podpory prodeje v jediném systému a ušetřit tak náklady a čas na integraci systémů a dat.

Milan Cvrkal
Autor pracuje jako produktový specialista pro oblast Microsoft Dynamics ve společnosti Microsoft.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Česká IT společnost ALEF posiluje v Rumunsku partnerství s F5

ALEFČeská společnost ALEF, jeden z největších dodavatelů informačních technologií v České republice a na několika dalších evropských trzích, se stala distributorem společnosti F5 a jejích bezpečnostních řešení pro Rumunsko. Posiluje se tak více než devítiletý vztah mezi oběma firmami na Slovensku, v Maďarsku a České republice.

Helios
- inzerce -