facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 7-8/2012 , Plánování a řízení výroby

Mohou si menší strojírenské podniky dovolit (ne)zavádět PLM?Mohou si menší strojírenské podniky dovolit (ne)zavádět PLM?S ekonomickou nejistotou jako novým normálem je pro společnosti těžší plánovat dopředu. Malé a středně velké strojírenské společnosti považují toto období za velkou výzvu. Nejen, že musí přijmout kritická rozhodnutí a čelit ekonomické nejistotě, ale charakter jejich činnosti se mění způsobem, který nemohou ignorovat. Měli bychom se tedy spíše zeptat: mohou si tyto firmy dovolit nezavádět PLM?


Globalizace přináší jak hrozby, tak příležitosti. Zvyšující se globální konkurence znamená, že strojírenské společnosti již déle nemohou spoléhat na postupné zvyšování objemů produktů, aby zrychlily prodej. Potřebují inovativní změny, které trh zaznamená. Na druhou stranu mohou díky globalizaci strojírenské společnosti působit na celém světě.
Jinou výzvou, které čelí malé a střední výrobní podniky, je produktová komplexnost. Rostoucí množství softwaru a elektroniky použité v dnešním strojním vybavení vyžaduje nové strategie pro řízení životního cyklu strojů.

Víc než jen CAD

Skoro všechny strojírenské společnosti používají pro navrhování svých produktů software pro počítačově podporované navrhování (CAD). Spoléhají se na to, že díky CADu dostanou své stroje a vybavení na trh rychle a s nízkými náklady. Samotný CAD ale nepomáhá při řešení současných výzev, jakými jsou globalizace, produktová komplexnost a potřeba inovací. Tyto výzvy se lépe řeší s širší řadou funkcionalit, celkově označovaných jako řízení životního cyklu výrobku (PLM).
PLM je software, který používaly velké společnosti po mnoho let, aby spolupracovaly napříč kontinenty, aby ukládaly, řídily a rozšiřovaly všechny informace spojené s výrobkem, aby integrovaly různé činnosti v rámci vlastní organizace a aby zapojily zákazníky a dodavatelské partnery do svých procesů vývoje produktů. Mnoho vlastníků a manažerů malých až středně velkých společností považuje PLM za nutnost vzhledem k jejich velkým smluvním partnerům, ale zároveň za příliš komplexní a nákladné pro svou vlastní organizaci. A je snadné pochopit proč. Dřívější použití PLM softwaru bylo zacíleno primárně na velké společnosti s velkými IT odděleními, které mohly odůvodnit náklady a komplexnost implementace PLM. Avšak menší společnosti vyžadují PLM upravené pro jejich specifické potřeby a rozpočty. Naštěstí jsou jim dnes dostupné PLM systémy, které jsou upravené na míru odvětví, jsou snadno instalovatelné a konfigurovatelné.

Co přesně PLM dělá?

Jak PLM pomáhá malým až středně velkým strojírenským výrobcům vyrovnat se s dnešními obchodními výzvami? Podívejme se blíže na roli PLM v následujících situacích.

Globalizace

Většina strojírenských výrobců již nemůže spoléhat pouze na prodej v rámci svých regionů, pokud chtějí pokračovat v růstu. Úspěch dnes vyžaduje globální účast. Neznamená to, že všichni strojírenští výrobci musí založit konstrukční a výrobní činnosti v jiných zemích. Znamená to globální prodej a servis a PLM zde musí poskytnout oporu. Příkladem může být funkcionalita pro vícepodnikovou spolupráci, kterou PLM podporuje díky jednomu archivu sdílenému napříč více závody a intuitivnímu webovému prostředí. Jedna databáze a jeden hlavní zdroj pro všechny informace pomáhají zajistit, že každý pracuje s aktuálními informacemi bez ohledu na to, kde jsou umístěné. Společné prostředí je důležité, protože poskytuje strukturu pro virtuální diskuse a jednání. Dalším aspektem PLM, který podporuje globální prodej a servis, je funkcionalita pro řízení inženýrských změn, konfigurace produktů, kusovníky a servisní data. Toto je velmi důležité pro offshorové servisní činnosti.
Podle Jima Browna, zakladatele a prezidenta nezávislé výzkumné a konzultační společnosti Tech-Clarity, mnoho společností spoléhá na staré, neúčinné procesy a technologie. To s sebou může nést problémy v záznamech, pracovních plánech, řízení smluv a záruk a řízení servisních dílů. Bez jasných informací nejsou výrobní a servisní procesy účinné. V nejhorším případě mohou nedostatečné konfigurační informace vést k vážným problémům v oblasti kvality a výkonnosti. To může ovlivnit reputaci firmy a dostat servisní a záruční náklady mimo kontrolu.
Dalším aspektem globalizace, kde PLM software může hrát důležitou roli, je spolupráce s dodavateli z jiných zemí. Protože strojírenští výrobci začali provádět outsourcing dílů a dílčích montáží, potřebují mechanismus pro integraci těchto třetích stran do procesu vývoje produktu. Technologie PLM umožňuje dát cizím firmám přístup k datům o produktech, umožňuje jim vidět pouze položky týkající se konkrétního stroje nebo části stroje. Dodavatelé mohou používat systém PLM ke komunikaci s týmem konstruktérů strojního zařízení a ti mohou dodávat svá data přímo do databáze PLM.

Inovace

Úspěšné produkty slouží potřebám zákazníků. Základem úspěšné inovace je tedy pochopení potřeb zákazníků v kombinaci se schopností rychle a precizně na tyto potřeby reagovat. I v této oblasti může být PLM užitečným nástrojem jako platforma pro sběr a analýzu informací od zákazníka pomocí společného webového portálu. Jeho funkcionalita řízení dat umožňuje je snadno filtrovat a třídit tak, že k nim mají snadný přístup produktoví manažeři a konstruktéři.
Další oblastí, kde může systém PLM pomáhat, je inovační proces. Inovace konstrukce produktu je již podle své charakteristiky kreativní činnost a kreativní lidé nechtějí být při své práci rušeni. Pokud systém, který používají, je těžkopádný a informace složitá nebo hůře dohledatelná, inovace trpí. Dobře navržený a zavedený PLM systém funguje s nástroji a rozhraními koncového uživatele, většina lidí se s ním dobře seznámí a systém dodává informace intuitivně tak, že proces inovací může nerušeně pokračovat.

Komplexnost produktu

Do výrobků se začleňuje stále více softwaru a elektroniky, strojírenští konstruktéři se tak musí potýkat se vstupy z více domén (mechanické, elektrické, elektronické, softwarové). Přidání softwaru a elektroniky ovlivňuje také servis, protože tyto komponenty budou pravděpodobně aktualizovány dříve a častěji než mechanické díly strojů. Dobrý PLM systém zachytává komplexní provázanosti mezi softwarem, elektronikou a mechanickými částmi, které jsou pohromadě v každé produktové konfiguraci.
Rostoucí komplexnost činí stále důležitější možnost opětovného použití dat. To je další oblast, kde je systém PLM neocenitelný. PLM může pomáhat snadno identifikovat oblasti potenciálního opětovného požití a rychle lokalizovat stejné nebo podobné díly, které mohou být znovu použité z dřívějších konstrukcí nebo nakoupené o mnoho levněji, než by stálo konstruování těchto dílů od samého počátku. Pokročilé systémy PLM mohou dokonce lokalizovat podobné díly na základě rozpoznání tvaru. Výsledkem je, že komplexnost produktů se může stát konkurenční výhodou pro společnosti, které efektivně využívají PLM pro maximalizaci opětovného používání.

Udržitelnost

Udržitelnost (ve smyslu konat zodpovědně ve prospěch budoucích generací) vyžaduje od konstruktérů a produktových inženýrů, aby vzali na vědomí faktory, jako je spotřeba elektrické energie, recyklovatelnost surovin a vliv výrobního procesu na životní prostředí. PLM v tomto úsilí pomáhá. Uchovává například širokou řadu znovupoužitelných konstrukčních znalostí včetně naučených znalostí o udržitelnosti, nejlepší praxi a konstrukčních směrnicích. Tyto informace jsou na dosah pouhého kliknutí. PLM také umožňuje lidem rychle nalézt a znovu použít díly ze spolehlivých zdrojů, které již prošly tříděním udržitelnosti.
Digitální řízení produktů je další klíčová funkcionalita systému pro řízení životního cyklu výrobku, která napomáhá firmě dosahovat cíle udržitelnosti. Simulace a schvalování snižují potřebu vytvářet fyzické prototypy, což snižuje spotřebu zdrojů použitých ve vývoji produktů. Digitální simulace může také pomáhat zpřesnit „zelenou” konstrukci, která používá méně materiálu a je více ekologická. Digitálně lze dokonce simulovat i výrobu. Takováto simulace výrobního závodu pak může ukázat, jak nejlépe vytvořit závod, aby se minimalizovalo využití země, vody a energie a snížil se odpad.

Zjednodušit a zpřístupnit PLM

Malé a středně velké společnosti často tvrdí, že PLM nepotřebují. Mnoho společností PLM odmítá, protože se obává složitostí a časové náročnosti při jeho zavádění. Nechtějí pochopitelně ohrozit výrobu a zvažují také to, zda přidat již tak značně vytíženým zaměstnancům další aplikaci náročnou na učení a používání. Námitky proti zavádění PLM často míří také na cenu, což klade před výrobce a dodavatele software výzvu cenové dostupnosti takovéhoto systému.
V nejistém ekonomickém klimatu je přirozeným trendem odkládat nákup ve víře, že se situace zlepší. Ale přesně v tomto typu klimatu chytré společnosti hledají nejlepší způsob, jak inovovat činnost a posílit svoji pozici. Malé a středně velké strojírenské společnosti mají nyní přístup ke stejné technologii PLM, která transformovala proces životního cyklu výrobku a významně zlepšila produktivitu mnoha společností na celém světě. Můžete si tedy v dnešním prostředí dovolit neuvažovat o zavedení PLM?

Rahul Garg
Autor je globálním ředitelem pro průmyslový marketing a komunikaci ve společnosti Siemens PLM Software.

 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.