facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 7-8/2011 , Plánování a řízení výroby

Controlling otevírá brány kvalityKontrola výroby je neoddělitelnou a velmi důležitou součástí procesu výroby zboží. Závisí na ní především kvalita dodávaných výrobků, ale bohužel jsou s ní spojeny vysoké náklady. Tyto náklady bere výrobce jako nutnou součást podnikání. Není ale snad v současné době právě tlak na snižování nákladů nejčastěji skloňovanou frází? Je tedy kontrola výroby tím pravým místem, kde by se měly snižovat náklady? Uvidíme.


Jak zní každodenní sen snad všech výrobců, kterým nejenže záleží na kvalitě výroby, ale chtějí také ušetřit? „Jsme efektivně fungující firma, daří se nám minimalizovat náklady na výrobu i na provoz výrobní linky, v minulém roce jsme nezaznamenali žádný zmetkový výrobek“. V následujících odstavcích se podíváme na to, jak lze takový sen naplnit. Základním pilířem úspěšné výroby je přitom statistická analýza výrobních dat probíhající v třístupňové kontrole a následné studium výsledků.

Žádná odchylka neuteče

Začněme celý příběh u samotných výrobků. Doba, kdy každý produkt byl ručně vyrobený a jeho samotná tvorba se podobala spíše uměleckému dílu, je již dávno pryč. Dnes je cílové zajistit výrobní proces tak, aby produkoval co nejrychleji s co nejmenšími odchylkami. „Ke kontrole chybovosti se většinou využívá kvalitních měřicích přístrojů určených přímo k tomuto účelu,“ popisuje průběh kontroly kvality výrobků Jaroslav Jarka ze společnosti Pantek. Poté nastupuje na řadu kontrolní statistický software (SPC), který vyhodnocuje naměřená data z výrobního procesu. „Nejdůležitější je, aby data byla co nejčerstvější. Ideální je automatický sběr dat a jejich vyhodnocení v reálném čase. Poté budete schopni zakročit do výroby ještě dříve, než se začnou vyrábět výrobky nesplňující výrobní tolerance,“ dodává Jarka.

Výhodou takovéto výroby kontroly je velký stupeň automatizace. Po instalaci měřicích zařízení již není zapotřebí lidské přítomnosti. Pokud se ale i přes taková opatření nemůžeme vyhnout zásahu například výrobního zaměstnance, je zajisté důležité, dát si vždy pozor na často opomíjené chyby. Mezi nejběžnější patří třeba jen neschopnost přiřadit nestandardním odchylkám skutečnou příčinu nebo prosté zanedbání jejich nápravy. „Při efektivní aplikaci SPC software nám například odchylky zobrazené v Paretově grafu jasně ukáží, na co se při optimalizaci výroby zaměřit,“ komentuje Jarka výhody užití kontrolního softwaru.

Nesmíme však zapomenout, že celý proces kontroly výrobků není pouze v roli přístrojů. Podle statistické analytičky společnosti SPSS CR Elišky Kalinové není výhrou v tomto boji pouze instalace měřicích zařízení. „Je to koordinovaná práce několika faktorů. Zaprvé potřebujete kvalitní software a měřicí přístroje, ale také vzdělané zaměstnance, kteří porozumí výkazům, které produkují,“ dodává. Pokud jsme v závěru schopni efektivně vyhodnocovat kvalitu výroby, snížíme zmetkovost, zvýšíme kvalitu a tím zajisté dosáhneme nižších nákladů a zároveň, což je nejdůležitější, vyšší spokojenosti zákazníků.

Obr. 1: Mapování odchylek ve výrobě s online zobrazováním dat
Obr. 1: Mapování odchylek ve výrobě s online zobrazováním dat

 

Vyřadit? Ještě ne

Zajisté si nyní dokážete představit vysoce funkční automatizovanou linku produkující kvanta homogenních výrobků. Podíváme-li se do ní blíže, zjistíme, že se jedná o soustavu technologických funkcí, které na sebe navazují. Jediný uvolněný šroubek, který náhodou vypadne, může celý plynulý proces zastavit na dlouhou a cennou dobu. Jak takové prekérní situaci nejlépe předejít? Víme, že nejlepší obranou je prevence.

Dostáváme se nyní ke kontrole kvality výroby. Jedná se o nezanedbatelný a velmi důležitý úkon, který může výrobní společnosti ušetřit nemalou sumu peněz. Využitím statistických metod, jako jsou regulační diagramy, ukazatelé způsobilosti (např. Cp) a výkonnosti (např. Pp) nebo testy vymezitelných příčin, můžete získat kompletní přehled o vývoji životnosti a funkčnosti výrobních zařízení. Pro jednoduchý přehled a kontrolu měřených výsledků se následně využívá statistický software, který zaznamenává sledované výsledky do přehledných grafů. Dále data procházejí dataminingovými aplikacemi, které zjišťují příčiny neshod v komplexních procesech s velkým počtem proměnných, a to i s velmi rozmanitými potenciálními příčinami neshod, a zároveň predikují neshody, které se v budoucnosti ještě mohou stát. Podle všech zmíněných informací tato kontrola umožňuje pracovníkům technické kontroly zakročit právě včas, než se daný problém stihne projevit jako poškození výrobního zařízení.

„Každý stroj má svoji životnost. Naším cílem je takové statistické zpracování a následné vyhodnocení kontrolovaných dat, aby bylo možné provozovat příslušné zařízení za hranicí jeho plánované životnosti,“ popisuje řešení problému zavedení statistického softwaru do kontroly výrobních bloků uhelné elektrárny Dětmarovice Klára Bubíková. Cílem tohoto projektu byla aplikace statistického programu tak, aby daný systém hodnocení provozních dat upozornil technika na jakoukoliv změnu oproti nastavenému normálu. „Tento přístup tak umožní u hlídaných zařízení predikovat zhoršení technického stavu dříve, než dojde k závažnému poškození. Zvládnutí tohoto nástroje dává předpoklad pro optimalizaci nejen údržbářských zásahů, ale i plánů kontrol, zkoušek a diagnostik,“ dodává Bubíková.

Obr. 2: Aplikace histogramu a ověření normality rozdělení zkoumaných pozorování
Obr. 2: Aplikace histogramu a ověření normality rozdělení zkoumaných pozorování


Optimalizací kontroly výrobních strojů získáte přehled o výkonu produkce, obdržíte absolutní dohled nad výrobou nebo budete například schopni objevit hrozby vadného zařízení ve skrytých závadách, které jsou objevitelné pouze statistickým pozorováním. Pokud se dozvíte, že váš výrobní stroj je schopný pracovat bez problému nebo velkých technických oprav další dva roky, máte zajištěné nemalé úspory v této části důležitého procesu.

Obr. 3: Ověření porušení zadaného průměru vzorku pozorovaných dat
Obr. 3: Ověření porušení zadaného průměru vzorku pozorovaných dat

 

Spokojenost přináší ovoce

Poslední etapou celého controllingového procesu je ověření, zda byl konečný zákazník s naší odvedenou prací spokojen. I kdybychom měli vypracovaný a zaběhlý sebelepší výrobní proces, k vyšším ziskům bychom se nedopracovali, kdyby naši klienti nebyli spokojení s produkovanými výrobky. Měřením spokojenosti zákazníků zjistíme především, zda rysy vyrobeného produktu naplňují potřeby cílových klientů. Tyto informace spolu s dalšími informacemi o zákaznících získáme jednoduchými dotazníky spokojenosti. V současné době už se i tato činnost dá díky softwaru pro sběr dat jednoduše provozovat interně s minimálními náklady na další lidské zdroje.

Dotazníky spokojenosti vedou nejen k úvahám o další strategii výroby zboží – jejich úpravě, vývoje nového zboží, ale také k úvahám o marketingové strategii podniku. „Aby měl celý výrobní proces smysl, musí oddělení odbytu zajistit ještě prodej samotného zboží. K tomuto procesu se dají využít podniková data o zákaznících (četnost nákupu, výše nákupu a další dostupné informace). Ve spojení s daty z výzkumu spokojenosti se z nich stává učiněný informační poklad. Pomocí dataminingových technik a segmentace zákazníků vybírá oddělení odbytu pro své odběratele správné komunikační kanály, relevantní nabídky a tím přispívá ke zvyšování jejich spokojenosti, k vyššímu odbytu a úspoře nákladů na marketingové aktivity,“ doporučuje statistickou analýzu podnikových dat i výzkumů ředitelka obchodního oddělení SPSS CR Aneta Živná Kavalierová.

Obr. 4: Kruh controllingu ve výrobních společnostech
Obr. 4: Kruh controllingu ve výrobních společnostech


Celý proces výroby si můžeme představit jako spojený kruh kontroly procesů. Kontrola výroby minimalizuje náklady a zajišťuje dlouhotrvající výrobní proces zboží. Kontrola kvality výrobků se stará o stabilitu a spolehlivost. Posledním článkem tohoto řetězce je kontrola spokojenosti, která má na starost případné změny ve výrobě, aby se splnil hlavní cíl každého podniku – spokojení zákazníci, a tedy zisk. Pokud má výrobní společnost pod kontrolou všechny tři stádia kontroly kvality výroby, může se zaručit za stoprocentní výkon u kvality svých výrobků při nejnižších možných nákladech.

Martin Krejčí
Autor je vedoucím oddělení Marketing a PR společnosti SPSS CR.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.