facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 10/2010 , Plánování a řízení výroby

APS systém nenahradí funkcionalitu ERP systémuAPS (advanced planning system) je systém pokročilého plánování v prostředí s omezenou kapacitou, který umožňuje zjednodušit, zlepšit a řádově zrychlit činnosti v oblasti plánování. Tento systém vám pomůže provádět životně důležitý akt vyvažování, kdy porovnáváte kapacitu vašeho procesu s požadavky vašich zákazníků. Dosažení správné vyváženosti je nezbytné pro ziskovou činnost v dnešním ekonomickém prostředí.


V každém okamžiku potřebujete vědět, co se děje nyní i jaké dopady bude mít vaše rozhodnutí v budoucnosti. Řešení pro pokročilé plánování a rozvrhování vám tuto informaci poskytne. Pomůže vám předvídat zatížení, ukázat dopad neočekávaných událostí na kapacity a plánované dodávky. Poskytne vám nástroje k testování variant před přijetím klíčových rozhodnutí.

APS systém nejenže zlepší efektivnost procesu plánování, ale zároveň přiměje firmu zavést disciplínu v procesech souvisejících s pokročilým plánováním. Jedná se především o procesy – včasné a přesné odhlašování provedených prací či operací, příjem na sklad materiálů, evidence kooperací, aktuální termíny dodání materiálů, poruchy strojů atd.

Jak se připravit na zavedení APS?

Ne vždy má zavedení systému pokročilého plánování smysl. Je důležité, aby firma byla pro zavedení připravena a kladla důraz na zefektivnění podnikových procesů. Především to znamená, že firma má zavedený vhodný ERP systém, který je správně naimplementován, používán, a je tudíž schopen poskytnout potřebná data pro APS, a to včas a v potřebné kvalitě.

Jakýkoliv APS systém však nenapraví nesprávné a nekvalitní zavedení ERP systému ani nenahradí jeho funkcionalitu. Výrobní společnost, která hodlá nadstavbový plánovací systém pořídit, by si měla uvědomit, že v tomto případě by šlo o zbytečnou investici, která očekávaný benefit nepřinese. Při kvalitním zavedení APS s propojením na ERP systém je přínosů hned několik a návratnost investice je otázka několika měsíců.

Přínosy zavedení APS v praxi

Strojírenská firma Sklostroj Turnov CZ se specializuje na dodávky skláren, sklářských linek, strojů a sklářských forem pro výrobu obalového skla. Po zavedení APS Preactor firma Sklostroj identifikovala přínosy, které shrnul Petr Vild, výrobní ředitel společnosti: „Největším přínosem implementace pokročilého plánovacího systému Preactor v naší firmě je především úspora času při vlastním plánovacím procesu (dvacet až třicet tisíc operací), který se nyní pohybuje v řádu minut, a proto je možné mít každý den aktuální podobu plánu se zahrnutými změnami, které přináší každodenní praxe. V současné době je velmi rychlá aplikace změny priority mezi zakázkami či doplánování nově přijaté výrobní zakázky. Je možné ještě před potvrzením termínu zakázky a jejím zaplánováním namodelovat, co nám která zakázka udělá s kapacitami. Pracovníci se také lépe orientují v pracovních příkazech a mají lepší přehled, jaký materiál kam vstupuje a co je čím vykryto. Jednoznačně se zoptimalizovala fronta práce na zdrojích výroby.

Před rozhodnutím, zda zavést APS, by vždy měla předcházet podrobná analýza, kdy je část kvality datové struktury (data nutná pro plánování v jakémkoli APS) velice důležitá. Jedná se především o následující data:

Data pracovního příkazu

 • zákazník – u zakázkové výroby
 • číslo pracovního příkazu
 • název artiklu/produktu
 • datum uvolnění – datum začátku
 • termín – datum ukončení
 • priorita
 • množství
 • odhlášené množství (rozpracovaná výroba)
 • číslo a název operace
 • zdroj – stroj, na kterém se operace vyrábí
 • čas seřízení, čas výroby, čas po operaci
 • kusovník (struktura výrobku)

Stroje

 • značení strojů
 • kalendář strojů

Atributy – vlastnost artiklu/operace pro kumulace

 • kumulace vstupního materiálu
 • kumulace barev
 • kumulace dle teplot

Materiál

 • množství materiálu na skladě
 • množství materiálu na potvrzené nákupní objednávce

Plánování v APS

Bez použití plánovacích nástrojů APS je kapacitní plánování velice náročné, většinou plně zaměstnává personální obsazení oddělení plánování a při jakékoli změně (např. porucha stroje) je následné přeplánování pracné.

Zavedením systému pokročilého plánování se situace rapidně změní. Časově náročné operace provede samo APS a hlavní úloha oddělení plánování spočívá v hledání možných scénářů, jak vyřešit zakázky, které APS identifikovalo jako termínově nerealizovatelné.

Plánování začíná načtením pracovních příkazů z ERP systému, kdy se pomocí vybrané optimalizační metody (scénáře – optimalizace dle priority, minimalizace WIP, paralelní plánování, preferovaní sekvencí, minimalizace seřizovacích časů, zákaznické optimalizace atd.) provede automatické naplánování. Je vhodné, aby po naplánování byly kolizní pracovní příkazy pro přehlednost barevně označeny. V našem případě jsou pracovní příkazy, u kterých došlo k nesplnění termínu, tedy jsou ve skluzu označeny červeně (obr. 1). Žlutě jsou označeny pracovní příkazy, které je nutno zpracovat v den naplánování, aby nedošlo ke zpoždění.


Obr. 1: Ukázka pracovní plochy systému APS Preactor

Následně potřebuje plánovač informaci, co tyto barvy znamenají v hodinách (obr. 1 – analýza pracovních příkazů v pravém horním rohu), na kterých strojích potřebuje najít další kapacitu (např. navýšení standardního kalendáře, kooperací), jaký materiál či nákupní objednávku je třeba urychlit. Na základě těchto informací může provést kvalifikované rozhodnutí a úpravu plánu.  


Obr. 2: Průzkumník materiálu

Je přínosné, pokud APS obsahuje tzv. průzkumník materiálu (obr. 2), který umožňuje plánovači trasovat konkrétní zakázku systémem s možností zobrazení, například nedostatku materiálu pro výrobu daného pracovního příkazu. Zobrazuje i nevyužité zásoby materiálu, projektované množství v čase atd.

Třídění všech informací, se kterými APS pracuje (např. číslo artiklu, číslo PP, priorita, termín atd.), je samozřejmostí. Výhodou je, pokud lze pro tato data dynamicky měnit barevné zobrazení v grafickém módu plánu a texty u grafického zobrazení pracovních příkazů podle momentální potřeby plánovače.

Autor je produktovým manažerem společnosti Minerva Česká republika.

Michael Hégr

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -