facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 9/2017 , Plánování a řízení výroby

APS a MES systémy letos masivně nastupují

Zdeněk Špelina


AppliCon ITKdyž se před loňským strojírenským veletrhem hovořilo o tom, že i české strojírenské firmy již implementují systémy MES pro řízení dílenské výroby, o rok později můžeme konstatovat, že se již jedná o masivní trend. Podniky jednak pochopily potenciál jejich přínosu ke zvýšení výrobní efektivity a jednak jsou tyto systémy neustále inovovány a přinášejí stále širší a kvalitnější funkčnost.


V důsledku tlaku na zvýšení produktivity ve výrobě se české firmy obracejí k nejrůznějším dodavatelům a poradenským firmám v naději, že jim pomohu vyřešit aktuální výzvy. V ten okamžik se mohou ocitnout pod záplavou nejrůznějších doporučení nejčastěji postavených na TOC, APS, MES a některých dalších metodikách a systémech. Jak se v nich vyznat a na jaké z nich soustředit svou pozornost? Dle aktuální situace na trhu je největší zájem o řešení APS a MES.

APS – je vyšší třída plánovacích systémů (Advanced Planning and Scheduling), které nejenže plánují do omezených kapacit, ale berou v potaz i časová hlediska, nákladová kritéria, náročnost na skladování a další.
MES – tedy Manufacturing Execution System, je informační systém, který slouží k řízení výroby na tzv. „shop floor“, tedy na dílnách.
TOC – Theory of Constraints – teorie omezení, která se zabývá řízení organizace nejen na výrobní, ale i na obchodní úrovni. Je postavena na tom, že identifikuje úzká místa, která limitují zbytek organizace, a zabývá se jejich řešením.

APS a MES dnes vládnou

U složitějších výrob jsou systémy pro pokročilé plánování (APS) při současném úsilí o zvyšování efektivity výroby jedním z klíčových nástrojů. Klasická česká výrobní firma s částečnou či úplnou zakázkovou výrobou se bez plánování APS neobejde. Tlak ani ne tak na rychlost výroby, jako spíše na dodržení termínů je obrovský. Je proto třeba mít přesně zmapovaná a naplánovaná všechna pracoviště. APS v podstatě umožňuje přejít podnikům od nepřesného plánování do neomezených kapacit, které nebere v úvahu aktuální vytížení výroby, na plánování do omezených kapacit, které respektuje realitu na dílnách a je tím pádem efektivnější a přesnější.

A aby bylo možné vytvořit efektivní plány, je ale třeba mít přesně zmonitorovanou situaci na dílně, což zase zajišťují MES systémy. Ty poskytují přesné informace o rozpracovanosti výroby prostřednictvím zasílání dat online, ať již manuálně obsluhou, či s pomocí automatizovaných systémů. Čím přesnější a aktuálnější jsou informace o stavu na dílnách v reálném čase, tím realističtější plány je možné vytvořit a pravděpodobněji dodržet dodací termíny.

Je třeba dodat, že APS není tak efektivní v oblasti kusové výroby. Ne že by zde nebylo co plánovat, ale u tohoto typu výroby existují i jiné vlivy, jež průběh plánování ovlivňují více než samotný výrobní proces – konstrukce, technologie, zkušební testy apod. U MES systémů žádná taková omezení nejsou, ten je dnes potřeba nasazovat ve všech typech výrob a bez výjimky.

Nové funkčnosti zvyšují zájem

Trend implementace MES systémů úspěšně navazuje na loňský boom a poptávka po nich se rychle zvyšuje. Podniky v těchto systémech vidí značný potenciál ke zlepšování operačních časů svých zařízení a celkové efektivity výroby. Druhým důvodem jsou postupné inovace a rozšiřování funkčnosti MES systémů.

MES již nezajišťuje pouze sběr dat, ale také umožňuje aktivní řízení na dílně: v současnosti je možné v rámci technologického postupu posílat CNC programy přímo do výrobního stroje prostřednictvím Wi-Fi sítě. Další automatizací pracovních postupů se tak zvyšuje vytíženost strojů na dílně a snižuje míra chybovosti.

Masivní nástup APS a MES systémů, jehož jsme svědky, je přitom jen jednou ze součástí probíhajícího trendu digitalizace výrobního cyklu. Ten postupně proniká i do dalších podnikových oblastí – stále častěji se v poslední době setkáváme například s poptávkou po digitalizaci v oblasti výrobních konfigurátorů. Automatizace produktové konfigurace začíná být v současnosti velké téma a do budoucna další potenciál pro zvyšování efektivity výroby.

Zdeněk Špelina Zdeněk Špelina
Autor je ředitelem a jednatelem ve společnosti AppliCon IT.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.