facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 12/2013 , Veřejný sektor a zdravotnictví

Jednotný ekonomický systém hlavního města PrahyGordicEkonomický systém se značkou Gordic byl kontinuálně provozován a rozvíjen od roku 1994. Pokrývá požadavky zpracování účtování a rozpočtování Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), městských částí, rozpočtových i příspěvkových organizací. Jedná se o zhruba devět set organizací. Projekt JES lze charakterizovat jako sjednocení stávajícího účetního a rozpočtového systému Hlavního města Prahy, jeho konsolidaci s ohledem na ochranu již vynaložených investic do ekonomických systémů.


Cílem projektu bylo modernizovat stávající řešení s metodickou vazbou na dosud provozované systémy při zajištění plné datové a metodické kompatibility, což zahrnovalo:

  • vybudování automatizovaného sumarizačního portálu účetních a rozpočtových dat,
  • zvýšení průhlednosti a transparentnosti všech procesů rozpočtu subjektů HMP,
  • sjednocení výkonu analytických agend účetnictví a rozpočtové oblasti,
  • centralizovanou správu dat a aplikací pro tzv. malé městské části umožňující snížit náklady na správu systému a jeho rozvoj,
  • integraci ekonomického systému s agendovými systémy MHMP,
  • zvýšení kvality, přesnosti a úplnosti informací atd.

Co představuje JES

Systém ročně zpracuje přes pět set tisíc faktur, přes milion pokladních dokladů, čtyři sta tisíc platebních dokladů, přes 550 tisíc majetkových karet atd. Po celém hlavním městě jej používá zhruba dva a půl tisíce uživatelů. Poskytuje otevřená standardizovaná webová rozhraní na moderní bázi SOA pro napojení četných aplikací ostatních dodavatelů.

Realizace

Po nezbytných procesních úkonech byly 1. září 2010 uzavřeny smlouvy na realizaci projektu, který zahrnoval dodávku softwaru a rozhraní na systém PROXIO/AGENDIO pro MHMP, Technickou správu komunikací HMP, Městskou policii HMP a 57 pražských městských částí. Dále pak implementaci systému na výše uvedených organizacích a komplexní podporu programového vybavení zahrnující software maintenance, systémovou a databázovou podporu a další služby na vyžádání na období od implementace do 31. prosince 2013.

Realizace byla rozdělena do několika základních etap a obsahovala přes sto dílčích milníků. Dne 2. ledna 2011 byl spuštěn provoz systému GINIS Enterprise v základním rozsahu na celkem 25 organizacích. K 1. srpnu 2011 byl odstartován provoz formou hostingu na zbývajících městských částech a současně bylo spuštěno sumarizační centrum. Do konce roku 2012 probíhala implementace systému v tzv. rozšířené etapě, včetně integrací na agendové systémy. Celý projekt byl oficiálně ukončen k 31. prosinci 2012 s tím, že jedinou, ne zcela dokončenou oblastí jsou plošné integrace na agendový informační systém z důvodu změny informační strategie v rámci MHMP.

Na implementaci systému se průběžně účastnilo několik desítek specialistů a rozsáhlost projektu s ohledem na čas vyžadovala nasazení pracovníků prakticky z celé distribuční sítě GORDIC. Například během měsíců října a listopadu roku 2010 bylo pořádáno 130 turnusů školení a učebnami prošlo více než 1 600 osob. Důsledným uplatňováním projektových principů se podařilo jej realizovat bez větších problémů a naplnit prakticky všechny cíle projektu.

Technické řešení

Řešení je postaveno na systému GINIS Enterprise, tedy nejvyšší řadě informačních systémů Gordic. V rámci hlavního města Prahy jsou realizovány jednotlivé instance informačního systému, které jsou datově integrovány se sumarizačním centrem hlavního města Prahy. Na velkých městských částech, MHMP, TSK a MP jsou provedeny instalace na lokálních prostředcích s využitím databázového stroje Oracle nebo MS SQL. Pro městské části 23 až 57 bylo vybudováno hostingové centrum, všechny aplikace jsou přístupné prostřednictvím technologie CITRIX – ze strany uživatele není potřeba na stanici instalovat žádné komponenty, spuštění systému je „ukryto“ za URL adresou. Spuštěná aplikace v prostředí CITRIX má stejný vzhled, jako by byla spuštěna z lokální stanice. Sumarizace dat je prováděna (zatím) v intervalu jednou za 24 hodin v nočním období. Na příslušné lokalitě jsou vygenerovány dávky, ty jsou následně šifrovány a pomocí webových služeb přenášeny do úložiště sumarizačního centra, kde je provedeno načtení do sumarizační databáze.

Vladimír Přech
Autor působí ve společnosti Gordic.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.