facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 12/2013 , Veřejný sektor a zdravotnictví

Aktuální stav a perspektivy IT ve zdravotnictvíCompuGroup MedicalPokusů o elektronizaci českého zdravotnictví u nás proběhlo několik. Většinou šlo o velké projekty, které navzdory původním předpokladům nedopadly příliš úspěšně. A nejsme v tom sami. Různé podoby eHealth jsou více či méně úspěšně zaváděny po celém světě, ať už jde o komunikaci s pacientem či sdílení zdravotních záznamů mezi lékaři. Případů, kde eHealth ve větším měřítku funguje dlouhodobě, je však pouze několik. V čem tkví tajemství jejich úspěchu? Všechny sází na konkrétní přínosy pro koncové uživatele.


Zdravotnictví prochází zásadními změnami, a to zejména ve vztahu k pacientovi. Ten je stále častěji vnímán jako klient a zcela logicky se stává aktivním prvkem v léčebném procesu. Hlad pacientů po informacích je čím dále větší a lékaři jej musí brát v potaz, ať už se jim to líbí nebo ne. Podobně jako u jiných typů služeb i v oblasti zdravotní péče chtějí mít lidé možnost výběru a požadují stále vyšší úroveň zákaznických služeb. Online objednávání k lékaři, možnost elektronické preskripce na dálku, odborné konzultace pomocí elektronických nástrojů či výsledky vyšetření v elektronické formě patří mezi služby, které už požadují také čeští pacienti. Navíc i lékaři si uvědomují, že nové technologie pro ně mohou být přínosem. Lze tedy očekávat, že online služby se pomalu stanou standardem.

Výzvy 21. století

Komunikace s pacientem však není jedinou oblastí s potenciálem širšího využití eHealth. Zdravotnictví se čím dál více bude potýkat se stárnoucí populací, rostoucími nároky na zdravotní péči a nedostatkem zdrojů. Dle posledního sčítání žije v ČR 1 665 000 lidí starších 65 let. Toto číslo přitom neustále roste. Nyní tvoří senioři přibližně šestnáct procent české populace. V roce 2050 to však podle odhadů bude už celá třetina. Stárnoucí obyvatelstvo s sebou přináší řadu problémů: růst nákladů na zdravotní péči, vyšší nároky, méně prostředků v systému. V následujících desetiletích mohou náklady na systém veřejného zdravotnictví vzrůst až trojnásobně.

Více muziky za méně peněz

Aktuální stav je dlouhodobě neudržitelný. Systém zdravotní péče nezbytně potřebuje nové technologie, efektivnější procesy a moderní přístupy. A to navzdory tomu, že nyní se ke změnám staví spíše zdrženlivě. Je však potřeba splnit jeden základní předpoklad. Má-li být elektronizace úspěšná, musí v první řadě přinášet výhodu konečnému uživateli. Ten musí mít pocit, že se mu změna vyplatí, a věřit v její smysl. Z našich zkušeností a průzkumů je zřejmé, že i lékaři technologie vítají, pokud jim přinesou úsporu času, větší efektivitu či více potřebných informací. Pak nemají problém za ně zaplatit.

Změny proto musí zohlednit konkrétní potřeby uživatelů. Nyní však většina pokusů o eHealth postupuje přesně naopak. Drží se scénáře: nápad, akční plán, pilotní projekt. Ten iniciuje národní vláda či nadnárodní organizace. Postará se o financování, od uživatelů se požaduje pouze aktivní participace. Pilot většinou splní svůj účel a uživatelé potvrdí pozitivní dopady. Po skončení pilotu přestane sponzor s financováním provozu a očekává, že inovaci budou nadále platit uživatelé. Zde je většinou kámen úrazu. Uživatelé mají pocit, že inovace přináší benefit zejména původnímu investorovi, méně už jim samým. Jednoduše si spočítají, že se jim projekt nevyplatí. Iniciativa, jakkoliv dobře promyšlená a rozběhnutá, rychle skončí a investice jsou zmařeny. Řadu podobných případů bychom mohli najít i u nás.
 

Nemocnice se elektronizace nebojí

Elektronické nástroje komunikace využívají české nemocnice čím dál více. Vyplývá to z průzkumu, který si na vzorku 57 nemocnic nechala zpracovat společnost CompuGroup Medical:
  • 96 % nemocnic alespoň někdy využívá elektronické nástroje nemocnice při komunikaci s institucemi, čtyři nemocnice z pěti při výměně informací s externími ambulancemi.
  • 70 % nemocnic má zájem o plně elektronickou dokumentaci, dvě pětiny požadují strukturovanou dokumentaci.
  • 40 % nemocnic ocení propojení informačního systému se zdravotními přístroji v reálném čase.
  • 37 % nemocnic má zájem o elektronické vystavování receptů, čtvrtina požaduje systém plánování lidských zdrojů.
  • 28 % nemocnic schází objednávkový a zvací systém, každé páté chybí systém umožňující elektronickou komunikaci s okolními zdravotnickými zařízeními.
  • Navzdory pozitivnímu trendu je elektronická komunikace v českých nemocnicích stále spíše okrajovou formou sdílení informací. Je rychlá a efektivní, jejímu masovému rozšíření však brání celá řada překážek. Internet se doposud neprosadil zejména při styku s pacientem.
  • 32 % nemocnic se domnívá, že dalšímu rozvoji elektronické komunikace brání finance. Tlak na snižování nákladů, který je nyní ve zdravotnictví velmi výrazný, totiž často vede k omezení investic právě do IT.
  • 13 % nemocnic bojuje s neochotou zaměstnanců přizpůsobovat se novým věcem a jejich nostalgií po papírových dokumentech, se kterými jsou zvyklí pracovat.
  • 12 % nemocnic postrádá odpovídající softwarové vybavení.


Dá se tomuto vývoji zabránit? Proč v některých zemích eHealth úspěšně funguje již několik desetiletí, zatímco jinde veškeré pokusy doposud ztroskotaly? Pokud inovaci financuje stát, důležité jsou zejména výsledky v globálním měřítku. Na koncové uživatele se zapomíná. To vede k celé řadě problémů. Zdravotnické profesionály nezajímá, jak nové IT systémy prospějí systému jako celku, ale jak budou prospívat přímo jim – jejich ordinaci, zaměstnancům či pacientům. Řeší uživatelskou přívětivost, dopad na efektivitu, možnost dalšího využití dat nebo to, zda jim nový systém zbytečně nepřidělává práci. Tohle piloty často vůbec nezohledňují. Pokud budou požadavky lékařů nadále opomíjeny a zanedbávány, eHealth nikdy nebude fungovat tak, jak by měl. Akorát navýší míru skepse ze strany lékařů.

Bezpečnost na prvním místě

V oblasti IT je pro lékaře klíčová zejména ochrana osobních údajů a vysoká úroveň zabezpečení. V tomto ohledu jsou zdravotníci, a to nejen u nás, ale všude ve světě, velmi konzervativní. I proto se často brání cloudovým řešením, vzdáleným úložištím či centrálním databázím. Svá data musí mít pod kontrolou. A takto to ještě nějakou dobu zůstane. Pokud má být IT řešení úspěšné, k citlivým datům nesmí mít nikdo nepovolaný přístup. Funkční systém musí plně respektovat právo lékařů kontrolovat a spravovat vlastní data. Navíc nesmí uživatele zbytečně zatěžovat nebo mu přidělávat práci. Je potřeba zohlednit také řadu legislativních omezení. Už na první pohled to není snadný úkol. Avšak i zde se řešení najít dá.

Jde to, stačí naslouchat

Zdravotnictví se nových technologií nebojí. Stačí, když změna povede k řešení jejich problémů. Změny musí být zaváděny postupně, aby si na ně zvykli a uvědomili si jejich přínosy. A opět je potřeba zdůraznit vysokou míru bezpečnosti. I proto je důležité například asymetrické šifrování zpráv v systému nebo opatření každé elektronickým podpisem, aby bylo vždy možné dohledat, kdo v záznamu provedl nějaké změny.

Při implementaci je pak potřeba postupovat zespoda nahoru. Jediná správná cesta zavedení jakékoliv inovace, a to nejen v segmentu IT, musí respektovat požadavky uživatelů. Jenom tak získá jejich plnou a aktivní podporu. Stačí jen najít způsob, jak prostřednictvím IT přinést benefit koncovým uživatelům, tedy lékařům. Pak bude elektronizace postupovat výrazně rychleji než doposud.

Vladimír Přikryl Vladimír Přikryl
Autor je generálním ředitelem společnosti CompuGroup Medical Česká republika.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -