facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 12/2013 , ERP systémy

Vývoj trhu podnikového softwaru

Podíly dodavatelů a klíčové trendyIDCPodle IDC dosáhly loni investice do podnikových informačních systémů (enterprise application software, EAS) v České republice hodnoty 128 milionů dolarů. V porovnání s předchozím velmi silným rokem to odpovídá poklesu o 10,8 procenta. Přihlédneme-li ale ke změnám kurzu koruny a eura, jednalo se o pokles o pouhých osm desetin procenta, a tedy spíše „statický“ vývoj. Jaké byly podíly hlavních dodavatelů na trhu? V kterých odvětvích se do podnikových aplikací investovalo nejvíce? Které vlivy trh EAS ovlivňují? Na to se podíváme v následujícím článku.


Protože čísla za rok 2013 zatím nejsou kompletně k dispozici, lze vývoj trhu podnikových informačních systémů (EAS) sledovat srovnáním výsledků za rok 2012 a předchozích období. Rok 2012 nebyl pro český trh EAS nijak výjimečný, celkově jej můžeme hodnotit jako stabilní. Relativně vyspělý český trh poskytuje jen málo příležitostí pro velké projekty, tudíž se dodavatelům dařilo získávat nové zákazníky především ze segmentu SMB. Jejich příjmy byly generovány také upgrady a rozšířeními systémů u velkých klientů. Důležitou roli hrála schopnost udržet si příjmy z údržby systémů. Tento kanál příjmů se stává na silně saturovaném českém trhu pro dodavatele kritickým. 

Pořadí největších dodavatelů zůstalo beze změny

IDC měří tržní podíly jednotlivých dodavatelů pomocí realizovaných příjmů z licencí a údržby systémů (obr. 1). Z tohoto pohledu zůstala v roce 2012 lídrem českého trhu podnikových aplikací společnost SAP s podílem 46,3 procenta. Hlavním zdrojem jejích příjmů bylo prodloužení licencí a rozšíření systémů u největších zákazníků. V meziročním srovnání se však příjmy SAP propadly. Příčinou bylo nepříznivé investiční klima ve veřejném sektoru a také snížení příjmů SAPu z jeho business analytics řešení. BI/BA produkt BussinesObjects je většinou prodáván v rámci velkých projektů a takovýchto příležitostí bylo v minulém roce jen málo. Většina nových zákazníků společnosti tak nasazovala její „nejmenší“ řešení BusinessOne. Pro SAP bude v následujících letech důležité, jak se mu podaří naplnit strategii budování svého byznysu kolem „inovativních“ oblastí, tedy platformy HANA, cloudových služeb a databázové a mobilní platformy Sybase.

Pozici druhého největšího dodavatele podnikových aplikací udržel s podílem 12,1 procenta na trhu Microsoft. Podíváme-li se na úspěšnost, respektive zájem o jednotlivé aplikace, zaznamenala divize podnikových řešení Microsoft Dynamics mnohem větší růst zájmu o Microsoft CRM než o produkty AX a NAV. Přesto lze vidět známky oživení poptávky po AX i NAV, a to především díky programu Master VAR, nové partnerské síti pro distribuci a implementaci MS Dynamics, která Microsoftu přináší více menších NAV projektů. K dispozici jsou také nové verze AX i NAV, které jsou pro společnost příslibem nových akvizicí a upgradů.

Třetím největším dodavatelem bylo v roce 2012 Asseco Solutions s tržním podílem 9,7 procenta. Tomu se při získávání nových zákazníků velmi dařilo, lépe než většině jeho konkurentů. Nejvíce ziskovým produktem byl jako vždy Helios Orange, který nasadilo více jak 250 nových zákazníků. Byznys kolem Helios Green byl v meziročním srovnání o něco statičtější, což bylo přirozeným důsledkem obecného trendu větší aktivity menších a středních společností než těch v segmentu enterprise. Oživením byznysu Asseca bylo také řešení pro veřejný sektor Fenix, jehož „přítomnost“ ve státní správě se společnosti podařilo významně posílit.

S tržním podílem 5,5 procenta obsadil čtvrtou pozici Oracle. Ten byl víceméně závislý na již instalované bázi produktů, uskutečnil několik velkých upgradů a rozšíření u zákazníků JDE a EBS, ale podařilo se mu realizovat také několik nových velkých implementací produktu Hyperion EPM. První pětici dodavatelů EAS uzavírá Minerva (tržní podíl 4,5 procenta), pro kterou byl rok 2012 poměrně stabilní, podařilo se jí získat pár středně velkých a velkých zákazníků z cílového segmentu společností s diskrétní a procesní výrobou.

Za první pětkou pak skončil s tržním podílem 3,9 procenta Infor udržující si stabilní příjmy plynoucí z upgradů, rozšíření a údržby produktů SyteLine, M3, LN u zákazníků. V současnosti je jeho nejúspěšnějším produktem SyteLine, ale příslibem je pro něj i sada M3, do které podle zpráv významně investoval. V kombinaci se solidní zákaznickou bází mezi velkými výrobními společnostmi v České republice je to pro Infor do budoucna potenciální zdroj příjmů z upgradů. Za Inforem se na trhu drží lokální dodavatelé, jako Abra, DC Concept, JKR, Karat a K2 Atmitec. Ti všichni pokračovali v získávání nových zákazníků a udržovali si své pozice.

Obr. 1: Podíl dodavatelů podnikových aplikací na českém trhu v roce 2012 (v mil. dolarů)

Obr. 1: Podíl dodavatelů podnikových aplikací na českém trhu v roce 2012 (v mil. dolarů). Zdroj: IDC, 2013


Nejvíc investovala státní správa

Z pohledu jednotlivých vertikál (odvětví) investovaly do podnikových aplikací nejvíce organizace státní správy (obr. 2). I přes meziroční pokles jejich výdajů, který přesahoval dvacet procent, bylo 17,2 procenta všech investic do EAS v roce 2012 realizováno zde. Zmíněný pokles je třeba posuzovat s ohledem na vysoké investice v předchozím roce – výdaje ve veřejném sektoru mají cyklický charakter a rok 2011 byl i proto nadprůměrně silný. Druhou nejvýznamnější vertikálou byla z pohledu realizovaných investic diskrétní výroba (podíl 16,5 procenta). Přesto i zde byl patrný, téměř dvouprocentní pokles ve výdajích oproti minulému období. Podíl investic utilitních společností na celkových investicích se nepatrně snížil na 13,8 procenta.

Dále následují z pohledu podílu na celkových výdajích do EAS segmenty procesní výroba (11 %) a první pětici uzavírá velkoobchod (8 %). Velkoobchod byl zároveň jedním z mála segmentů, kde investice vloni dosáhly v porovnání s předchozími roky rekordní výše. Dalšími zajímavými vertikálami byly pro EAS dodavatele z pohledu zvýšení výdajů doprava, komunikace a rozhlasové či televizní vysílání a zdravotnictví.

Obr. 2: Příjmy dodavatelů podnikových aplikací podle vertikál v ČR (v mil. USD). Zdroj: IDC, 2013

Obr. 2: Příjmy dodavatelů podnikových aplikací podle vertikál v ČR (v mil. USD). Zdroj: IDC, 2013


Na trh působí řada vlivů

Celkově vzato, trh podnikových aplikací ovlivňovala v roce 2012 řada sil, které budou jeho vývoj určovat také v následujících letech. V první řadě to bude nástup off-premise (cloudových) řešení, které již nyní začínají získávat svůj tržní podíl. Jsou zde ale také další vlivy:

  • Zvyšující se mobilita zaměstnanců vede dodavatele k vyvíjení nových nebo přizpůsobení starších nástrojů a modulů, které zajistí rychlý a zabezpečený přístup do podnikových systémů „odkudkoliv a kdykoliv“.
  • Na důležitosti nabývají business analytics moduly, které jsou vyhledávány čím dál větším počtem zákazníků.
  • SMB sektor je nejdůležitějším místem, kde lze získat nové projekty.
  • Poptávka ve veřejném sektoru byla v roce 2012 slabá a zůstává narušena pádem vlády v roce 2013. V příštím roce by se ale opět měla narovnat.
  • Pokračuje konsolidace trhu a dodavatelé se snaží přesvědčit společnosti, aby migrovali ze svých zastaralých systémů na novější.

Poslední faktor zřejmě půjde ruku v ruce s nástupem off-premise řešení. Možnost přejít na cloudový model bude pravděpodobně jedním z důležitých argumentů při přesvědčování o výměně systému. Zákazníci to mohou vnímat jako přidanou hodnotu změny systému (dodavatele).

Enterprise application software podle IDC
IDC definuje podnikové aplikace (EAS) jako takové, které umožňují automatizovat procesy celé firmy. Jedná se vždy o sadu aplikací se společnými charakteristikami: EAS pokrývá čtyři základní oblasti (finance, skladový management, řízení nákupu a objednávek), jedna databáze je přístupná z konzistentního uživatelského rozhraní, které je společné pro všechny moduly, výrobce splňuje regionálně specifické požadavky na minimální počet instalací a objem příjmů z licencí a údržby za rok, software je vyvíjen na bázi multi-uživatelské platformy.


Čísla za rok 2013 zatím nejsou kompletně k dispozici. Lze ale očekávat, že výdaje na EAS porostou s tím, jak bude České republika překonávat nejhorší makroekonomické potíže. Výdaje na podniková řešení by měly během několika příštích let růst jen pomalu a vývoj trhu bude ovlivňovat několik zásadních faktorů: rozšíření a upgrady systémů hlavních tržních hráčů, nižší počet nových potenciálních zákazníků, další kolo evropských dotačních programů a celkové ekonomické zotavení země.

Velkou neznámou je politická situace. Poslední volby přinesly více otázek než odpovědí. IT výdaje orgánů státní správy budou v bezprostřední budoucnosti pravděpodobně limitovány na údržbu existujících systémů a již probíhající projekty.

Mark Child

Autor je manažerem výzkumu trhů softwaru ve střední a východní Evropě. Text čerpá z výzkumné studie Czech Republic EAS Market 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares společnosti IDC.

 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Český ERP systém HELIOS Nephrite připravený pro práci i v době covidu vzal trh útokem a sbírá řadu ocenění

HELIOS NephriteHELIOS Nephrite, systém navržený podle potřeb zákazníků, si prošel vývojem i v době lockdownu.