facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 12/2013 , ERP systémy

Trendy ovlivňující vývoj ERP systémů na českém trhuJ.K.R.Úkolem vývojářských firem na trhu s ERP produkty je poskytnout uživateli optimální řešení, které pomůže maximalizovat efekt z podnikatelské činnosti. I díky tomu se vývojáři pohybují ve světě, v němž musí přesně porozumět několika na první pohled nesouvisejícím oblastem.


Jedná se o oblasti:

  • Informační – cíl oblasti spočívá zejména v optimální distribuci informací uvnitř, ale i navenek společnosti při komunikaci se subjekty v jejím přímém i nepřímém okolí, a to ve všech formách přenosu informace (e-mail, telefonát, s pomocí komunikátorů, statická prezentace na webu či v intranetu, respektive v ERP společnosti).
  • Ekonomická – do ekonomické oblasti spadají ukazatele, nástroje a indikátory, které se zaměřují zejména na maximalizaci efektu z předmětu podnikatelské činnosti. Mohou zefektivnit proces podnikání uvnitř společnosti uživatele, ale také zoptimalizovat proces distribuce produktu směrem k uživateli.
  • Legislativní – do této oblasti spadá problematika účetnictví (která se liší v závislosti na formě podnikání společnosti) a dále oblasti, které jsou vymezeny z pohledu právních norem v oblastech obchodních, zaměstnaneckých, občanskoprávních, ale i bezpečnostních norem.

Různé možnosti řešení požadavků

Podporu výše uvedených oblastí nabízí vývojářské společnosti formou ERP řešení, která jsou v základu vždy závislá na konkrétních technologiích, programovacích jazycích a frameworcích, na něž se vývojářské společnosti specializují. Tyto podpůrné zdroje vývojářů tedy doplňují výše uvedené oblasti o oblast čtvrtou a to oblast technologickou. Díky ní dochází k tomu, že každý jedinečný požadavek uživatele je ze strany vývojářů vždy realizován jiným způsobem, a tudíž se chová pokaždé trochu jinak (to představuje výhodu pro uživatele, neboť si může vybrat řešení vyhovující jeho podmínkám).

Například požadavek na stažení informací o obchodním partnerovi může být realizován tak, že se o partnerovi automaticky doplní veškeré identifikační údaje na formuláři ve chvíli zápisu identifikačního čísla či v některých případech přesného názvu partnera. Druhé řešení může být takové, že po vyplnění základních identifikačních údajů o partnerovi a po pokynu uživatele na ovládací prvek dojde k validaci zadaných dat do formuláře s následným dohledáním doplňkových informací o obchodním partnerovi. Další dohledání může proběhnout až ve chvíli ukládání partnera do databáze, neboť uživatel pracuje na řešení, které je striktně objektově postavené s tím, že veškeré uživatelské události a chování probíhají pouze na aplikačním serveru, nikoliv na klientské vrstvě aplikace. Další řešení na výše uvedený požadavek může být pouze vygenerování partnera na základě přečtení RFID kódu ze čtečky či z dokumentového skeneru. Stejně tak může být partner založen pouze na základě natažení dat z elektronické fakturace (ISDOC, EDI apod.).

Pojďme si nyní přiblížit, které trendy aktuálně figurují na popředí jednotlivých oblastí. Začneme oblastí, která by měla být zdánlivě tou nejstabilnější.

Změny vyvolané legislativními změnami

Legislativní prostředí se v České republice odvíjí od politického směru, který má aktuálně většinovou podporu v komorách parlamentu a ve vládě. A protože tento směr není stabilní, ale kolísá mezi pravicově a levicově smýšlejícími politickými stranami (zhruba jednou za šest až osm let), kolísají také trendy ovlivňující ERP systémy. Toto kolísání vnímám spíše tak, že ne vždy postupují evolučně kupředu.

Elektronizace komunikace s úřady

Jedním z takových trendů byla přibližně před osmi lety snaha o elektronizaci a automatizaci podání přiznání od ekonomických subjektů státu. První snahou v tomto směru bylo zavedení portálu veřejné správy, který měl sloužit finančním úřadům jako vstupní bod pro získání podkladů daňových přiznání pro většinu pravidelně přiznávaných daní od všech ekonomických subjektů. V další vlně v oblasti přiznání daní došlo k osamostatnění jednotlivých daňových portálů, čímž se změnila struktura a pravidla přenosu jednotlivých výkazů. V dnešní době pak máme tuto možnost doplněnu o jednu atraktivní možnost, a to odesílání elektronicky podepsaných výkazů do datových schránek jednotlivých institucí.

Registrační pokladny

Další obdobné kolísání v legislativním trendu lze sledovat ve vývoji názoru na registrační pokladny, které byly z počátku připravovány pro nasazení na všechny ekonomické subjekty (vynucovaná příprava s definovanými povinnostmi v předepsaných nejzazších termínech 1. ledna 2007 si mimochodem připsaly značné náklady ze strany ERP vývojářů, ale také prakticky všech společností, kterých se registrační pokladny týkaly). Nakonec došlo k zúžení rozsahu platnosti, a tím de facto k zániku registračních pokladen.

Daňová nejistota

Další podobný (nicméně již možná ne tak výrazně prezentovaný) výkyv spočíval v rozhodnutí parlamentu o zavedení jednotné daně s rozlišením na desetinné místo. Přestože toto rozhodnutí bylo zrušeno těsně před počátkem jeho platnosti, zapříčinilo u vývojářských firem působících na českém trhu další úpravy v jejich řešeních.

Výhoda lokálních výrobců

Přestože se legislativní trendy někdy zdají, že jejich vývoj nepostupuje vždy zcela kupředu a v některých případech zapříčiňuje vícepráce v souvislosti s vývojem a implementací změn do praxe, přináší jejich požadavky na změnu vývojářům ERP systému jednu zásadní výhodu. Tou výhodou je ochrana oproti zahraničním distributorům ERP, kteří se specializují na podporu ERP jiných zemí.

Globální trendy IT

Na ekonomickou a informační oblast shodně působí nové trendy na IT trhu jak z pohledu nových hardwarových, tak také softwarových prostředků – tlak na mobilitu IT řešení a cloud computing. Každá oblast rozvoje ERP si nicméně z uvedených trendů bere něco trochu jiného.

Snazší tvorba mobilních řešení

Maximalizaci ekonomického výdělku lze dosáhnout například tak, že svým zákazníkům nabídnu novou službu či aplikaci, která zatraktivní a zjednoduší jejich interakci s mojí společností. Toho lze například dosáhnout nabídnutím nativní aplikace do mobilního telefonu či tabletu pro prodej vlastních výrobků, jejímž prostřednictvím si bude uživatel schopen sám vybrat a ideálně také „zkonstruovat“ produkt, který si následně u mé společnosti zakoupí. Možnost vytvořit takovou aplikaci existuje na ERP trhu poměrně dlouho, nicméně teprve nyní lze hovořit o jakémsi sjednocení technologií na pouhé dvě až tři (tím jsou myšleny operační systémy pro mobilní zařízení). Ve srovnání se situací před zhruba osmi až deseti lety, kdy nejen každá značka, ale dokonce i každý typ mobilního zařízení obsahovaly specifický operační systém, je aktuální situace již relativně zkonsolidována.

Rychlejší a snazší aktualizace

Další příklad zasahuje přímo do jádra ERP systémů, a to do procesu jejich aktualizace a distribuce uživatelům. V tomto procesu některá ERP řešení ještě v nedávné době vyžadovala několikadenní aktualizace verze na novou. Proto dnešní možnosti vyplývající z principů cloud computingu umožňují buď používat u menších firem pouze webovou aplikaci, která se sama aktualizuje bez omezení uživatelů, nebo u firem středních a velkých proces automatické distribuce a aktualizace verze na základě porovnání instalačních balíčků v prostředí uživatele a na veřejném úložišti, šetří nemalé finanční prostředky společnosti s každým stažením nové verze k uživateli.

Mobilita zrychluje a zlevňuje komunikaci

V neposlední řadě vstupuje do hry o nejvýraznější trendy na ERP trhu také oblast informační. Vždyť právě tato oblast zapříčinila raketový vzrůst poptávky po mobilních zařízeních na trhu, a to zejména u koncových zákazníků, nikoliv v prostředí firem. Pokud by nedošlo k masivnímu rozšíření mobilních zařízení do domácností, nedošlo by ani k jejich rozmachu v podnikatelském prostředí. Z toho také může podnikatelská sféra těžit právě díky možnosti distribuce informací o nabízených produktech ještě blíže k uživateli. Zároveň mohou mobilní zařízení posloužit ke zjednodušení (zrychlení a zlevnění) práce mezi pracovníky společnosti navzájem, ale i u každého jednotlivce.

Nahlédnutí do budoucnosti

Z globálních trendů působících na ERP trhu se v posledních letech nejvíce diskutovalo téma cloud computingu, nicméně toto téma stále více ustupuje do pozadí trendu v používání mobilních zařízení (chytrých telefonů a tabletů). Co bude dalším trendem v pořadí, je těžko odhadnutelné. Je ale zřejmé, že bude zaměřeno na další zjednodušení a urychlení procesu získání, zpracování a prezentování informací pro koncového uživatele.

Vlastimil Fousek
Autor je ředitelem aplikačního vývoje společnosti J.K.R., která dodává podnikové informační systémy Byznys ERP.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak řídit úspěšný e-shop? Freshlabels spoléhá na ERP systém Vario

Freshlabels je pojem na trhu e-commerce. Obchod (nejen) s módou, který klade důraz na udržitelnost a nabídku „čerstvých značek“. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zvládají řízení složité firemní agendy, která je roztříštěná do skladu, kamenných prodejen, centrály a samotného e-shopu?