facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 9/2018 , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

Technologické i procesní inovace pro výrobní podniky

Rozšířená realita, digitální dvojčata a mobilní robotické systémy...

Mgr. Hana Janišová


AssecoTéměř 250 odborníků slovenské technologické společnosti CEIT se zabývá technickými a procesními inovacemi, průmyslovou automatizací a materiálovým a konstrukčním inženýrstvím. V září loňského roku se tato firma začlenila do středoevropské části skupiny Asseco, která díky tomu rozšířila portfolio svých produktů a služeb o specializované řešení pro průmysl, zejména automobilový. Místopředsedou představenstva CEIT se stal Ing. Jiří Hub, generální ředitel Asseco Solutions, který si na rozhovor s námi udělal čas při cestě mezi Prahou a Žilinou.


Proč vlastně vaše skupina CEIT integrovala? Co na něm bylo zajímavého a v čem se Asseco díky tomu posunulo dál?

Skupina Asseco byla vždycky velmi inovativní a CEIT - já neváhám použít tento výraz – je megainovativní firma. Firma, která původně vyšla z akademického prostředí, založili ji tři profesoři žilinské univerzity. Po téměř dvaceti letech, kdy ji sami vedli, se nyní rozhodli spojit se skupinou Asseco. Zájmy obou subjektů byly ve velké shodě a tak šlo jednání rychle – zhruba za půl roku došlo k dohodě. Jednou ze základních hodnot naší skupiny je inovace a inovace, která skokově přišla se začleněním CEITu, je skutečně nesmírná.

Zaměření CEITu je na první pohled poměrně velmi vzdálené od zaměření Asseca a také hodně různorodé. Záměrem bylo právě rozšíření portfolia, které můžeme nabízet, a také začlenění výzkumu do naší skupiny. Ale roli hrál i sám fakt, že jde o úspěšnou firmu. Navíc stejně jako jejich produkty, i některé z našich informačních systémů jsou určeny pro výrobní podniky a naše cílová skupina se velmi překrývá. Jedním z cílů bylo hledat synergické efekty mezi jednotlivými produktovými řadami.


V čem konkrétně spočívá?

Největší část portfolia CEIT tvoří tzv. AGV - Automatic Guided Vehicle, tedy automaticky naváděná, či bezpilotní, a tedy bezobslužná vozidla a vlastní systémy pro inteligentní logistiku. Představují komplexní automatizované řešení určené pro kterékoli odvětví průmyslu. CEIT tyto inteligentní mobilní robotické systémy vyvíjí a implementuje. Jejich největším odběratelem je v tuto chvíli skupina Volkswagen, především továrna v Bratislavě, ale také Škoda v Mladé Boleslavi a v Kvasinách. CEIT do těchto firem dodává vozíky a příslušenství, které rozvážejí materiál po výrobních linkách zcela autonomně. Samostatně jezdí po celé továrně, na jednom konci si naberou materiál, na jiném konci jej vyloží na správný dopravník nebo na správný stroj, přesně včas… Vozíky jsou naprogramované do všech detailů, včetně toho, že se samy dojedou dobít.

Ing. Jiří Hub
Ing. Jiří Hub


CEIT dodává vozíky komplet nebo pouze software, který obsahují?

Dodává je jako kompletní systém. Ovšem vše začalo právě softwarem, což je právě ta nejinovativnější část finálních produktů. Postupem času se však, díky komunikaci se svými zákazníky, dostali k výrobě kompletních vozíků, které dodávají na klíč. Samozřejmě výrobu součástí vozíků řeší subdodavatelsky, nicméně hlavní know-how je v rukou CEITu.


Víme, že dnes je nouze o personál pro výrobní firmy. Dá se vyčíslit, kolik takové chytré vozíky nahradí lidí?

Osobně jsem takové kalkulace neviděl, nicméně určitě ano. V rámci konkrétních zakázek se dá velice přesně vyčíslit kolik lidských rukou, ale i mozků, ten který vozík nahradí. To samozřejmě do určité míry vyvolává společensko-filozofické či etické otázky. Nicméně v dnešní době, kdy speciálně v Evropě jsme svědkem enormního ekonomického růstu a především enormně nízké nezaměstnanosti, kdy pracovníci chybí na naprosto všech úrovních, myslím, že toto je jedna z cest, jak dále zvyšovat efektivitu výroby.


Firma má ale ještě další produkty?

Jistě, obsahuje i další divize, jmenovitě SmartFactory či DigitalFactory. Jejich činnosti úzce souvisejí - velmi zjednodušeně řečeno - se zvýšením efektivity, ať už ve skladech, v logistických procesech nebo na výrobních linkách. Jedním z jejich základních produktů je tak zvaný Factory Twin , který reprezentuje spojení skutečného, digitálního a virtuálního podniku.

Digitální podnik je 3D digitální reprezentací reálného podniku. Jeho princip spočívá v tom, že specialisté z CEITu např. navštíví skladovací či výrobní prostory daného zákazníka. Oskenují je, převedou do digitálního prostředí a v něm zadají veškeré logistické postupy, které se ve skladu a následně ve výrobním procesu dějí - kudy se pohybuje materiál, jak rychle atd. Data z reálného podniku získaná prostřednictvím všudypřítomných senzorů jsou základem virtuálního podniku, který je vlastně datovou reprezentací skutečného provozu. A v této virtuální nebo možná lépe řečeno mixované realitě jsou schopni navrhnout veškeré logistické procesy jinak. Tak aby například materiál jezdil po výrobní hale rychleji, aby se výrobní cyklus zkrátil a podobně. Výsledkem je zvýšení efektivity a tím úspora financí nebo zvýšení produkce za danou jednotku času. Zákazník si vše může prohlédnout nejdříve ve vlastních skladech s brýlemi, které mu zprostředkují kombinaci skutečné a virtuální reality. Poté se procesy doladí podle jeho představ a teprve pak se implementují do praxe.


Digitální podnik je 3D digitální reprezentací reálného podniku


Na něčem podobném pracují i odborníci v Praze na ČVUT, to zařízení se jmenuje TestBed…

Ano, je to v principu podobné, jenže v CEITu je zařízení již dodáváno zákazníkům. Je to skutečně úžasná věc! Když to člověk vidí v praxi, tak si někdy říká „tohle jsem četl, ale netušil jsem, že to skutečně existuje“.

Neméně impozantní je vidět v praxi také zmíněné autonomní vozíky. Skutečně si připadáte jako ve sci-fi. Například do továrny VW v Bratislavě jich bylo dodáno 333, a když do toho provozu vejdete, vidíte, že vozíků je tam více, než lidí a zcela si vystačí. To pak na vás dýchne velmi zvláštní atmosféra…


Co dalšího patří k činnostem CEITu?

Čtvrtá divize je fakticky součástí jedné z dceřiných firem, která se jmenuje CEIT PRO. Ta poskytuje procesní inovace a konzultační služby, například v souvislosti s logistickými procesy ve firmách, ale také s procesním inženýrstvím, v rámci HR atd. Jde tedy o na sebe vzájemně navázané komplementární služby. Další divizí jsou CEIT Engineering Services zaměřené na inovace produktů a CEIT CZ, který zastřešuje technické inovace CEIT na českém trhu.


Takže do projektu Smart a Digital Factory se začlení inovativní virtuální realita z produkce CEIT a informační systémy z produkce Asseco?

Přesně tak. Jestliže pomáháme konkrétnímu zákazníkovi s jeho logistickými procesy, případně mu vytvoříme ono digitální dvojče, jsme schopni celek podpořit nejenom na úrovni produktů CEITu ale i na úrovni ERP systémů z kuchyně Asseco Solution.


CEIT v podstatě stojí na pomezí akademické a komerční sféry. Jaké jsou výhody a nevýhody této pozice?

Pokud bychom měli být úplně přesní, tak dnes už nestojí na pomezí, ale určitě více v komerční sféře. Nicméně skupina CEIT z akademické sféry vyšla. V naší společnosti jsem osobně největší inovativnost zažil v první třetině její existence, kdy firma byla mladá a velmi bouřlivě se rozvíjela. A byla to i doba, kdy se tady bouřlivě rozvíjela oblast IT. Dnes proto s určitou nostalgií sleduji CEIT, kde i věkový průměr je nižší, než jsme dnes ve větších IT firmách zvyklí. Nadšení, se kterým zdejší pracovníci výzkumu a vývoje přistupují ke své práci, je nekonečné.

Určitou nevýhodou pak je nízký fokus na efektivitu a stabilní, dlouhodobě udržitelnou profitabilitu. To je právě to, s čím může CEITu pomoci skupina Asseco a je to také jedna z mých úloh jako člena představenstva CEITu - zvýšit efektivitu a profitabilitu firmy při zachování vysoké míry inovativnosti a citelných investic do výzkumu a vývoje. Při určité míře zjednodušení bych to definoval tak, že Asseco je tady proto, aby CEITu pomohlo s byznysem a CEIT může pomoci Assecu s inovacemi. To vnímám jako vzájemně prospěšnou symbiózu.


Kam chce Asseco v nejbližší době CEIT posunout? Blíže k výzkumu nebo ke komerci anebo někam úplně jinam?

Nikoli ke komerci, to zní pejorativně. Řekl bych „více do světa“. CEIT je firma, která je už dneska světová, protože její produkty se nezužují jenom na Slovenskou či Českou republiku a vyváží své produkty a služby. Nicméně se vstupem do skupiny Asseco se ty hranice určitě otevřou ještě víc.


Dá se říct, že se bude rozšiřovat portfolio produktů nebo se spíš bude rozšiřovat funkčnost současného portfolia v rámci CEITu?

Jsem přesvědčen, že máme ještě hodně práce doma. S ohledem na to, kolik produktů a služeb dneska v CEITu nabízíme, bych se v tom prvním období - krátkodobém až střednědobém - určitě soustředil na vypilování toho, co v portfoliu už máme, než abychom přidávali další produktové řady. Myslím, že současné čtyři jsou zatím dostatečný počet.


O co konkrétně mají nyní zákazníci největší zájem?

Především o digitální dvojče, tedy o zefektivnění logistických procesů ve výrobě. Tam dokážeme pracovat s konkrétním zadáním typu zkrácení výrobního cyklu jedné jednotky o 15-20%. Často jde o firmy, které již využívají informační systém Helios, naše moduly pro výrobu, nebo třeba systém pro sběr dat z výroby, Helios Reva. Dochází tak ke skutečné synergii.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.