facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
ERP systémy I , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

Moderní funkce ERP pomohou s efektivním řízením výrobních linek

Petr Doležal


S&ampT CZERP systémy dnes nemusí sloužit jen jako elektronická evidence materiálů, postupů či dokumentů. Moderní řešení a internet věcí otevírají zcela nové možnosti propojení ERP s výrobou.


Mnoho firem mí dnes nasazený a vyladěný ERP systém, ale používá jej především k evidenci a plánování – na základě dat, která do něj ručně, případě prostřednictvím nějakého procesu digitalizace, vkládají jeho uživatelé. Možnosti využití ERP systémů jsou pak ale limitovány množstvím informací, které lze do nich tímto způsobem vložit, stejně jako časem, potřebným pro manuální vložení většího množství údajů – o chybovosti vložených dat nemluvě. Nároky současného trhu jsou ale mnohem vyšší. Firmy potřebují plánovat v reálném čase, snaží se držet minimum zásob a zákazníky i konkurencí jsou tlačeny ke stále větší flexibilitě. Těchto cílů ale není možné dosáhnout s ERP systémem, do kterého se například zpětně manuálně zapisují operace z výroby nebo změny stavu surovin a hotových produktů. Dalším, dnes stále důležitějším, předpokladem konkurenceschopné výroby, je dohledatelnost všech operací v rámci výrobního cyklu – od kvality vstupních materiálů, přes přesnou identifikaci použitých komponent, až po konkrétní směny a pracovníky, kteří se na výrobě daného produktu podíleli. Manuální sběr a zpracování všech těchto informací, byť s podporou ERP systému, je pro efektivní způsob výroby nereálný, a proto je nutné zapojit do hry moderní systémy ze světa internetu věcí (internet of Things, IoT) a obecně Průmyslu 4.0.

Plánování a dohledatelnost s podporou IoT

Z pohledu flexibilního plánování a dohledatelnosti jednotlivých kroků v rámci výroby je klíčové maximální propojení ERP systému, jako je například SAP, s dalšími technologiemi a zařízeními. Na datové propojení s ERP systémy jsou samozřejmě připraveny moderní inteligentní stroje, řízené PLC nebo mikropočítačovými jednotkami, ale podobně je možné s ERP integrovat také současné strojové vybavení. Vždy je přitom nutné zjistit, jaká data potřebuje ERP ze strojů získávat, a poté je osadit příslušnými snímači, jako jsou například váhy, otáčkoměry, GPS, kamery, optické snímače či různá další měřidla. Cílem je v maximální možné míře nahradit lidské vstupy automatizací a vytvořit v ERP systému co nejvěrnější obraz reality. I tam, kde nelze lidský vstup zcela odstranit, existují možnosti usnadnění a minimalizace chybovosti – například s využitím RFID, čárových kódů nebo kiosků s dotykovými obrazovkami. Detailní přehled o celém výrobním procesu v reálném čase pak umožňuje nejen významně přesnější plánování, ale i zpětně řízení výrobního procesu nebo vyhodnocení celkové efektivnosti zařízení (Overall Equipment Effectiveness, OEE).

Pružnější změny ve výrobě

Ve spolupráci s výrobci konkrétních strojů a výrobních linek je možné na základě dat v ERP systému prostřednictvím předem připravených funkcí řídit celý výrobní proces a velmi rychle v něm aplikovat potřebné změny. Díky integraci s TPV (technická příprava výroby) je také možné přímo generovat přípravná výrobní data v systému SAP z CAD výkresů. Tím se výrazně sníží doba přípravy výroby a vzroste pružnost při změnách. Zajímavým využitím dat ze senzorů a měřidel je také predikce poruch a preventivní údržba výrobních zařízení. Současně se zvýšením flexibility pak získaná data pomáhají také se snižováním počtu a zkracováním doby neplánovaných odstávek i nezbytných servisních zásahů.

Moderní ERP je zároveň i výkonným nástrojem na řízení změn ve výrobě. Typickou jde o změny výrobních verzí s časovou platností všech souvisejících dat, jako jsou výrobní postupy, kusovníky, připojená výkresová dokumentace a vstupní komponenty. ERP pomáhá zajistit řízení změn a jejich platnosti tak, aby celá změna proběhla synchronizovaně, od nákupu vstupních surovin a produktů, přes podklady pro výrobní personál až po expedici. Pokud postoupíme v integraci ještě dále, poskytne nám ERP systém i nástroje na B2B komunikaci, která je cestou k digitalizaci celého výrobního řetězce i napříč obchodními partnery. Na základě změn ve výrobě je pak možné automatizovaně řídit i dodavatelský řetězec. Ty funkce ERP sice nejsou žádnou novinkou, ale zdaleka se ještě nepoužívají všude, kde je to možné. Takovou integraci je potřeba dobře navrhnout pro konkrétního zákazníka jako komplexní celek, propojující ERP, výrobní zařízení i potřebné technické prostředí.

Řízení výroby jako Lego

I když se pohybují ve stejném oboru, požadavky na automatizaci se u jednotlivých firem výrazně liší. Proto se komplexní řešení, zahrnující ERP a řízení výroby, skládají z jednotlivých stavebních bloků. Jsou mezi nimi přednastavené nástroje od velkých softwarových výrobců, stejně jako nástroje umožňující propojení s technologickými a bezpečnostními procesy a bloky vyvinuté systémovými integrátory, které společně vytvářejí funkční celek nebo daná řešení přizpůsobují individuálním požadavkům výrobních podniků.

Taková stavebnice řešení pro výrobní podnik by nemohla vzniknout a fungovat bez expertních znalostí konzultantů a vývojářů, kteří pomohou navrhnout a sestavit řešení na míru. Kromě technického vyladění je přitom nutné navrhnout řešení, odpovídající nákladově očekávanému přínosu, zaváděné postupně, v rámci dílčích etap, nebo komplexně včetně všech provázaných procesů. O komplexní řešení je v současnosti největší zájem v oborech s vysokými požadavky na dohledatelnost, podnicích s nákladným výrobním zařízením nebo ve firmách, kde je potřeba rychlé a přesné vyhodnocování efektivity. Nejčastěji jde o automobilový průmysl a obecně složitější strojní nebo procesní výrobu, stejně jako zbrojní nebo chemický průmysl.

Přínosy z chytrého ERP

ERP systém pracující s informacemi získávanými v reálném čase může představovat prostředek k úsporám i zvýšení obratu a zisku. Na základě aktuálních informací je například možné přesněji plánovat pořízení vstupních surovin a komponent, a díky tomu snížit pojistné zásoby, v optimálním případě až na úroveň just-in-time. Přesnějším časovým snímkem využití stroje nebo prediktivní údržbou lze najít cestu k vyššímu využití zdrojů, a tedy ke snížení nákladů na jednotku produkce. ERP propojené s řízením výroby pomůže i se zrychlením reakce na požadavky zákazníků a upřesněním informací o dostupnosti produktů, což může zlepšit vztah s odběrateli a navýšit prodeje. V některých případech umožní pokročilé ERP i nadále dodávat klíčovému zákazníkovi. Například v automobilovém průmyslu se totiž naplnění dohledatelnosti a hodnocení stává v dodavatelském vztahu nutností.

Petr Doležal Petr Doležal
Autor článku je ředitelem divize SAP ve společnosti S&T CZ.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.