facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Mobilní řešení pro field service

Mobilní řešení pro práci v terénu

Oblast telekomunikací je charakteristická velkým podílem prací v terénu. Kontrola zařízení a vybavení, opravy, revize, preventivní údržba a další činnosti jsou velmi často prováděny mimo areál firmy. Přesto, anebo právě proto, musí mít servisní pracovníci k dispozici především dostatek informací a dokumentace pro vykonání své činnosti. Velmi často je nezbytné tyto informace poskytovat na vyžádání a reagovat tak na aktuální situaci a požadavky pracovníků v terénu.... celý článek >

Strana: 19

Content management: Jak vybrat vhodné řešení (1.díl)

CMS je dnes módní a lákavá ikona. Můžete potkat i ty, kteří si ji nalepí na svůj PHP redakční systém a ten se snaží prodat jako robustní řešení, na kterém postavíte katalog světa. Nic proti takovému redakčnímu systému. Pro mnohé firmy bude tím nejlepším řešením. Ale i o to jde. Jak poznáte, jestli se pro váš podnik hodí spíše specializovaná aplikace, nebo mohutný enterprise systém?

Strana: 30

Měříme podnikovou informatiku: Náklady a nákladová efektivnost (1.díl)

Měření nákladů podnikové informatiky prošlo v posledních letech rychlým vývojem. Dříve stačilo měřit pouze přímé náklady a všechny ostatní „kvalifikovaně odhadovat“ na základě vývoje standardních podnikových ukazatelů. Tento postup však přináší o skutečných nákladech vynaložených na vývoj, provoz a údržbu IS/ICT v podniku zkreslené informace. Co vše lze tedy v podnikové informatice měřit a jakých chyb se při měření a jeho interpretaci vyvarovat?

Strana: 34

Procesní řízení jako zdroj efektivity

Vrcholová vedení současných firem vytyčují velmi často cíle ke zvýšení celkové produktivity vlastní organizace. Důvodů pro tato rozhodnutí mají celou řadu – nové požadavky zákazníků, konkurenční tlaky, signály o vnitřních možnostech na zlepšení i nové podněty na základě technického rozvoje a výzkumů. Pro naplnění svých cílů mají k dispozici celou řadu nástrojů, které umožňují dosahovat jednorázových i dlouhodobých výsledků v jednotlivých odděleních i napříč celou organizací. K dispozici je přirozeně i pestrá škála tradičně známých manažerských technik nebo čerstvých poradenských novinek.... celý článek >

Strana: 42

Kolik toho víte o vašich zákaznících?

Kolik z předních firem dokáže kvalifikovaně odpovědět na tyto zdánlivě jednoduché otázky: Kolik máme zákazníků? Jaké produkty klient využívá? Co klientovi ještě nabídnout? Jakou má pro nás klient hodnotu? Jak je rizikový? Bez vyčištěných a zkonsolidovaných dat ze všech používaných primárních systémů lze poskytnout odpověď pouze velmi přibližnou a mnohdy zavádějící. Nedostatečná kvalita zákaznických dat ve firemních systémech je notoricky známým problémem.

Strana: 44

Zaostřeno na metadata

Řekněme, že vaše firma provozuje již několik let datový sklad. Jednoho dne se probudíte a zjistíte nemilou věc. Váš datový sklad obsahuje ohromné množství dat a chrlí ohromné množství sestav, ale vy ne vždy dokážete říci v jaké kvalitě, jestli jsou načítané tabulky dále zpracovávané, jestli jsou vytvářené sestavy používané, zkrátka jste ztratili přehled. V takovém prostředí stojí daleko více času a energie realizovat nové či aktualizovat stávající úlohy.

Strana: 48

Balanced Scorecard

Všechny oblasti podniku musí být řízeny určitým směrem, který udává podniková vize a poslání. Je třeba definovat strategii a tu implementovat, řídit a kontrolovat. Metody založené na řízení a implementaci strategie jsou jedním z nejkomplexnějších a nejmodernějších přístupů k hodnocení výkonnosti podniku. Žádná metoda však není všelékem, je pouze návodem jak úspěšně vést podnik ke splnění strategických cílů.

Strana: 50

Migrace serverových řešení na Linux

V běžné infrastruktuře informačních systémů se setkáváme se širokou škálou hardwarových platforem a operačních systémů. Na každé takové platformě často provozujeme softwarové produkty rozdílných producentů, mnohdy i jiných verzí. Nejčastějšími příklady nasazení jsou databázové servery, aplikační servery, systémy pro týmovou spolupráci (groupware), sdílení síťových zdrojů, zálohovací software, systémy pro monitoring sítí a systémů a mnoho dalších softwarových produktů, včetně zákaznických systémů. Při takto širokém spektru možných kombinací jednotlivých komponent dochází během nasazování jednotlivých částí informačních systémů mnohdy k příliš velké heterogenizaci prostředí, které s sebou přináší řadu provozních problémů spojených s nemalými finančními dopady.... celý článek >

Strana: 66

Bezpečnost mobilních řešení

Ochrana a bezpečnost informací již dávno není problémem jen v oblasti armádních složek, policie, státu či zbrojních firem pracujících s tajnými daty. Informační bezpečnost dnes je, nebo přesněji řečeno, měla by být, integrální součástí firemní strategie každé moderní komerční firmy. Bezpečnostní politika platí pro mobilní řešení ve stejném rozsahu a naléhavosti jako pro jakoukoliv jinou součást podnikového IS.

Strana: 70


Vyprodáno

Helios
- inzerce -