facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT SYSTEMS 11/2009 , AI a Business Intelligence

Jak získat přehledné informace a rozpoznat důležité trendy

Petr Ondrášek


Stále intenzivnější sběr dat uvnitř i vně organizace, možnost jejich ukládání v takřka neomezeném množství a zároveň obtížná „vymahatelnost“ ze strany různých systémů v konfrontaci s požadavky na rychlá a především podložená rozhodování na všech úrovních managementu vyústily v boom jednoho z nejefektivnějších nástrojů pro podporu rozhodovacích procesů dnešní doby – systémů business intelligence (BI). Jsou pro nás však vhodné a můžeme si je doopravdy dovolit?


Data, data a opět data – setkáváme se s nimi všude, na všech úrovních firemní hierarchie, ve všech představitelných oborech, a především ve stále větším množství. Jejich sběr měl vést k efektivnější a rychlejší práci, namísto toho ale přinesl informační smog. Manažeři společností jsou tak stavěni před dva zcela nové úkoly. První můžeme nazvat „orientace v číslech“, druhý pak „přesné rozhodování na jejich základě“. A oba jsou klíčové pro přežití v situaci snižujících se marží, stagnace zakázek a zvyšujícího se důrazu na eliminaci ztrátových a neefektivních činností. A tak přestože je pojem business intelligence znám více než padesát let, jeho skutečný rozvoj přichází až v dnešní době informační zahlcenosti. Poskytuje totiž vedení společnosti, ale i manažerům na nižších úrovních prostředky pro skutečně účinné dolování dat z informačních systémů, jejich efektivní zpracování a v neposlední řadě přehledné zobrazení s možností predikce budoucího vývoje.

BI na vzestupu

Předpovědi globálního růstu BI trhu za poslední roky pravidelně překračují dvoucifernou procentuální hranici. Zatímco je přirozené, že v recesi dochází k ořezání nákladů na IT, rostoucí trend technologií BI nikoho nepřekvapí. Tato podniková řešení jsou investičního charakteru s přímým dopadem na efektivitu firemních procesů. Manažeři potřebují orientaci v moři dat svého podniku, protože v recesi mohou za chyby draze zaplatit více než kdy jindy. Trendem, který zvyšuje efektivitu nasazení BI technologií, je jejich rozšiřování nejen na manažerské struktury jako dříve, ale slouží stále více i pro střední management či výkonné pracovníky ve skladu či call centru.

Celosvětová hodnota ročního objemu prostředků do technologií BI přesahuje hranici sedmi miliard dolarů. Nedávná vlna akvizic výrazně změnila nabídku a pořadí značek na trhu. Kromě nezměněného prvního místa, které obsazují technologie společnosti Microsoft, se na žebříčku producentů BI řešení přeskládala další trojice hráčů (SAP převzal Business Objects a OutlookSoft, IBM koupila Cognos s Applixem, Oracle zase Hyperion), kteří dohromady s Microsoftem představují 95procentní zastoupení na trhu.

Vize Microsoftu v oblasti BI

Pojďme se nyní společně podívat, jaké jsou směry vývoje BI technologií na příkladu lídra na tomto trhu, společnosti Microsoft. Začít bychom měli od základů, tedy u databázové platformy od Microsoftu a jejího nasazení v oblasti business inteligence. Microsoft SQL Server 2008 nabízí tři základní stavební prvky pro tvorbu BI řešení – Reporting Services pro reportování, Integration Services pro transformaci dat a Analysis Services pro „dolování“ informací a jejich analýzu.

Rozdíly v oblasti reportování oproti verzi 2005 představují nové vizualizační možnosti Reporting Services 2008 (SSRS), která přinesla nové typy grafů a jejich vlastností, jako jsou sekundární osy vhodné pro zobrazování nesouměrných hodnot (např. objem zakázek versus počet nových zákazníků v čase) nebo grafy povolující zlomy hodnot na jednotlivých osách, když jedna skupina hodnot výrazně vyčnívá nad ostatními. Nový typ vizualizace nabízí sada budíků, tachometrů či teploměrů, které slouží k zobrazení klíčových ukazatelů.

Změnou prošla také textová pole a tabulky, které přináší nový prvek nazvaný tablix. Ten vznikl spojením dvou předchůdců – tabulky a mřížky – a nabízí obojí, flexibilitu mřížky i strukturu tabulky. Posíleno bylo i samotné reportovací jádro, což umožňuje nižší paměťovou náročnost. Toto je viditelné zejména u větších reportů a u portálů s větší zátěží.

V oblasti transformace dat, tedy Integration Services 2008 (SSIS), sloužící k extrakci dat ze zdroje, jejich transformaci a uložení, zase služby Microsoft SQL Server 2008 pokročily ve větší propustnosti dat, viditelné zejména na dnes moderních serverech s více jádry. Užitečná je nová funkce verze 2008 change data capture, která je cílena na vytváření datových skladů a zabrání opakovanému nahrávání všech vstupních dat. Namísto toho může ETL proces pracovat jen se změnami.

Analysis Services 2008 (SSAS) pro analytické služby softwaru jsou v praxi oceňovány opět pro vylepšení v oblasti zrychlení výkonu – jak při načítání dat, tak při provádění jednotlivých dotazů – a možnosti pevného propojení na office aplikace. Co upoutá pozornost z funkcí umístěných do nejvyšší Enterprise edice, to je možnost vytvořit speciální oddíly pro zpětný zápis. Při běžné práci s aplikací třeba vznikne potřeba data nejen načítat a prezentovat, ale také nějak uživatelsky zapisovat, například pokud potřebujeme modelovat různé verze plánovaných dat. Zkušený uživatel aplikace také ocení novou tvář průvodce či editor agregací.

Implementace BI řešení za jeden den?

Dá se implementace plně funkčního BI řešení zvládnout za jediný den? Odpověď je překvapivá: ano, dá.

Příkladem takového řešení je standardizované komplexní řešení BI pro podnikové systémy Microsoft Dynamics. Jde o slovinský produkt BI4Dynamics, který na český trh mezi prvními přinesla společnost CCV Informační systémy a realizovala už i jeho nasazení v praxi do systému společnosti Gaston, největšího dovozce konzervovaných potravin do střední a východní Evropy. BI4Dynamics zde byl instalován jako specializovaný manažerský informační systém pro Microsoft Dynamics, který současně využívá také vlastní vestavěné reportovací a analytické nástroje. BI4Dynamics tedy úzce spolupracuje s Microsoft Dynamics NAV, nicméně není jeho integrální součástí. Výhodou takového řešení je zejména možnost dokonalejšího „vyladění“ práce s daty z informačního systému směrem k MIS.

Společným srdcem obou integrovaných systémů je společný datový sklad. Ten umožňuje integraci různorodých informací a historických údajů. Pro rozhodování lze následně vytvořit systém poskytování záznamů a ucelených informací napříč všemi daty z celého podniku. Celé nasazení BI4Dynamics přitom proběhlo velmi rychle, v rámci jednoho dne, včetně nastavení, přenosu dat a proškolení uživatelů. Zkušenosti po dvou měsících využívání systému komentuje Yvona Štěrbová, ekonomická ředitelka společnosti Gaston: “Pro naši společnost je velmi důležité mít dokonalý přehled o nákupu, prodeji, a zejména zásobách, které s využitím správných, přehledných a okamžitě dostupných informací můžeme lépe optimalizovat. Dodané řešení BI4Dynamics nám veškeré analýzy přehledně zobrazuje v uživatelsky známém prostředí MS Excel a pro práci s nimi není potřeba otevírat ERP systém.“

BI4Dynamics je spíše obchodní, nikoliv technologické řešení. „Manažeři nemusí rozumět OLAP technologii nebo mít znalosti programování. Reporty lze snadno tvořit pomocí tzv. drag and drop funkce,“ osvětluje jednu z hlavních předností Alexandr Danovski, produktový manažer BI4Dynamics ve společnosti CCV Informační systémy.

Datový sklad a analytický nástroj v jednom

BI4Dynamics NAV představuje plnohodnotné řešení manažerského informačního systému. Obsahuje datový sklad s obchodními modely, ETL procesy pro získání dat z databáze ERP systému a jejich transformaci, OLAP kostky, automatické procedury pro denní aktualizaci dat a předpřipravené výstupy v některém z nejpoužívanějších klientských nástrojů. Řešení je totiž nezávislé na klientském nástroji použitém pro prezentaci a analýzu dat. Každý si tak může vybrat prostředí, které je mu známé nebo je preferované v rámci společnosti, ať už jde o Microsoft Excel, Cognos nebo Panorama Nova View. Jde o řešení zcela otevřené, které umožňuje přidávání modulů podle oblastí zájmů uživatele. Proto jsou klienty tohoto řešení malé podniky s méně než deseti zaměstnanci stejně jako velké mezinárodní podniky. Již v základní verzi pokrývá nejpoužívanější aplikační oblasti Microsoft Dynamics NAV, jako jsou analýza nákupu, prodeje, zásob, závazků, pohledávek či hlavní analýza financí. Přitom není nezbytně nutné kupovat další licence NAV pro zaměstnance, kteří potřebují dělat výkaznictví nebo analytickou práci s informacemi. „Klíčovou výhodou BI4Dynamics je bezesporu jeho cena, která se pohybuje výrazně níže, než je tomu u srovnatelných konkurenčních řešení“ říká Danovski. „Celá řada podnikových systémů je zahlcená daty, ze kterých rozhodující pracovníci získávají relevantní informace jen velmi obtížně. To v dnešní rozhoupané době znamená zřejmé riziko. Výkonné analytické a vykazovací nástroje jsou proto cestou ke konkurenční výhodě.

Autor článku působí ve společnosti CCV Informační systémy.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 7-8/
IT Systems 6/
IT Systems 5/
IT Systems 4/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 7-8/
příloha #1 6/
příloha #1 5/
příloha #1 4/
Pomáháme firmám růst
Kalendář akcí