facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 7-8/2016 , ITIL – Řízení IT

Stát plánuje intenzivní podporu IT projektůRPAMinisterstvo průmyslu a obchodu plánuje přerozdělit mezi firmy prostřednictvím dotačního programu ICT a sdílené služby přes 4 mld. Kč. O tom, jestli se dostane i na váš projekt, se bude rozhodovat už na podzim!


Na co lze dotaci získat?

Program ICT a sdílené služby umožňuje podnikatelům získat dotace na zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center a zejména na tvorbu nových IS/ICT řešení. Jinými slovy, firmy vyvíjející software nebo zajišťující outsourcing vnitropodnikových funkcí mají velkou možnost snížit své provozní výdaje a čerpat dotace na svůj další rozvoj.

V další části článku se zaměříme na asi nejzajímavější podporovanou aktivitu – vývoj softwaru. Ta je šitá na míru všem IT firmám, které vyvíjí nový produkt – aplikaci prakticky libovolného tematického zaměření a uplatnění, od obchodu, vzdělávání, komunikace, zábavy, kultury, až po přístup k zaměstnání a mnohé jiné směry, včetně implementace těchto řešení. Cílem programu je podpora vzniku pracovních míst v ICT sektoru a podpora tvorby nových sofistikovaných ICT řešení a aplikací.

Dotaci může každá firma využít na široké spektrum nákladů. Hrazeny jsou mzdové náklady stávajících i nových pracovníků podílejících se na realizaci projektu po dobu až dvou let (vč. odvodů), náklady na hmotný i nehmotný investiční majetek, nájem, odborné externí služby atd. Podmínkou přidělení dotace je vytvoření nových pracovních míst pro zaměstnance pracující na projektu, což je vzhledem k limitním hodnotám daných programem podmínka snadno řešitelná. Předepsaný počet nových pracovních míst roste s velikostí podniku, a to od 2 nových pracovních míst v malých podnicích až po 4 ve velkých podnicích. Vhodnost konkrétního projektu a jeho formulaci v žádosti o dotaci je vhodné konzultovat s odborníky, neboť mezi podporovanými a nepodporovanými aktivitami často vede tenká hranice.

O tom, že se jedná o nesmírně zajímavou příležitost pro všechny IT firmy, svědčí to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR rozhodlo v nejbližší výzvě mezi úspěšné žadatele přerozdělit 4,2 mld. Kč! Dá se očekávat, že úspěšných žadatelů o dotaci bude mnoho. I přesto je program silně konkurenční a získat podporu nebude snadné, protože žádat mohou podniky všech velikostí. Míra dotace se, podobně jako povinnost vytvoření nových pracovních míst, bude odvíjet od velikosti podniku. Náklady na projekty malých firem budou dotovány z 45 %, středních firem z 35 % a velké firmy si přijdou na dotaci 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace na každý projekt musí být v rozmezí 1–200 mil. Kč. O evropské dotace z programu ICT a sdílené služby se může ucházet i startup či začínající podnikatel s historií do 3 let, což nebývá obvyklé. Na tuto skupinu žadatelů pamatuje výzva alokací 300 mil. Kč. O dotaci mohou žádat firmy z celého území České republiky (i se sídlem v Praze), ovšem místo realizace projektu musí být mimo hlavní město Praha.

Jak o dotaci požádat?

Cestou k úspěšnému projektu je důsledná příprava. Výzva programu ICT a sdílené služby bude vyhlášena už v září 2016 s příjmem žádostí od října 2016 a předpokládaným ukončením sběru nejpozději v lednu 2017. Vzhledem k tomu, že identifikace vhodného projektu a příprava kvalitní žádosti o dotaci vyžaduje nemalé množství času a pozornosti, je nejvyšší čas začít s přípravou už nyní. Nedílnou součástí každé žádosti o dotaci je totiž podnikatelský záměr, v němž musí být projekt důkladně popsán včetně finanční a marketingové analýzy, podrobného rozpočtu, popisu realizačního týmu, harmonogramu, konkrétních výstupů projektu a všech souvisejících rizik. Příprava žádosti o dotaci je administrativně poměrně náročná a je na zvážení každého podnikatele, zda se do přípravy pustí sám, nebo se svěří do péče odborníků.

Štěstí přeje připraveným

Pokud podnikáte v IT oborech a nechcete ztratit konkurenční výhodu, pak nenechte podzimní výzvu programu ICT a sdílené služby bez vašeho zapojení. Jde o příležitost, která se v nejbližších letech nebude opakovat. Stačí mít nosnou myšlenku projektu, dobrý podnikatelský záměr, spolehlivého partnera přes dotace a odvahu se do projektu pustit. Dobrý projekt s podstatně nižšími náklady, danými veřejnou podporou, zvýší váš rozvojový potenciál i konkurenceschopnost do dalších let.

Mgr. Ondřej Machek Mgr. Ondřej Machek
Autor článků je jedním z poradců ve společnosti Regionální poradenská agentura, s. r. o.
machek@rpa.cz
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.