facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 11/2017 , ITIL – Řízení IT

Digitální rekonstrukce

Nové obchodní modely potřebují nové základy

Marek Bražina


Digitální rekonstrukceDigitalizace není budoucí trend, digitalizace je dnešní realita. Podniky ve všech odvětvích zkoumají možnosti digitalizace v reakci na nové obchodní modely, od sdílené ekonomiky a vícestranných trhů přes platformy pro sdílení dat po ekosystémy na vyžádání. Pro některé je to otázka zachování konkurenční výhody, pro jiné způsob, jak se bránit ohrožení ze strany nových hráčů na trhu, kteří nejsou zatížení tradičními systémy a způsobem myšlení.


Vědět, co je nutné udělat, ještě neznamená dělat, co je nutné

Výzkum společnosti Gartner ukazuje, že IT ředitelé očekávají v příštích pěti letech růst digitálních výnosů mezi 16 % a 37 %. Z toho vyplývá, že rozdíl mezi uvědomováním si nutnosti digitalizace a její realizací je podstatný. U tradičních hráčů vyžaduje úspěšná transformace překonání řady překážek, zejména z hlediska akceschopnosti, bezpečnosti, přizpůsobení rozsahu a úspory nákladů.

Být akceschopný znamená uspokojovat požadavky koncových uživatelů – zákazníků i zaměstnanců – a inovovat a inovace zavádět v řádu dnů namísto měsíců s cílem poskytovat špičkové produkty a služby. U zavedených globálních podniků s mnoha úrovněmi schvalování to vyžaduje úplnou demontáž systémů, procesů a v mnoha případech i podnikové kultury.

Podniková informatika již není záležitost výhradně IT oddělení, ale týká se všech jednotek a všech aspektů činnosti podniku.

Snaha o akceschopnost však nesmí jít na úkor bezpečnosti. Množství zranitelností vzrůstá, protože v dnešním mobilním a propojeném světě je větší část organizace vystavena okolnímu světu, což ohrožuje bezpečí důležitých dat. Bezpečnostní selhání odsuzují média, odborní komentátoři i zákazníci. Z poslední doby můžeme zmínit například epidemii vyděračského softwaru WannaCry, který se rozšířil do 150 zemí a způsobil závažné problémy v britském zdravotnictví, donutil francouzskou automobilku Renault uzavřít továrny a infikoval německou železniční společnost Deutsche Bahn.

Přizpůsobení rozsahu znamená schopnost adaptovat se na novou realitu: podniková informatika již není záležitost výhradně IT oddělení, ale týká se všech jednotek a všech aspektů činnosti podniku. Příčinou je snadný a levný přístup k aplikacím a službám díky všeobecné dostupnosti internetu.

Toho všeho je nutné dosáhnout při snížení provozních nákladů a reinvestování ušetřených prostředků do digitálních inovací.

Chcete-li bydlet v ekologickém, nízkoenergetickém domě, je často lepší postavit nový než se snažit přestavět starý. Platí to tím více, o čím starší budovu se jedná.

Přemalování prasklin, nebo rekonstrukce základů?

Chcete-li bydlet v ekologickém, nízkoenergetickém domě, je často lepší postavit nový než se snažit přestavět starý. Platí to tím více, o čím starší budovu se jedná. Může mít sice svůj osobitý charakter, ale z energetického hlediska je nejspíš velmi neefektivní a bude vyžadovat zásadní – a velmi nákladnou – rekonstrukci, aby vyhověla moderním nárokům. V takovém případě dává smysl začít stavět znovu od základů – jak kvůli nákladům, tak kvůli dosažení požadovaného výsledku.

Někdy si samozřejmě nemůžeme dovolit luxus stavbu zbourat a postavit novou. Historicky cenné budovy nebo budovy, které slouží ke generování zisku, např. hotely, musí zůstat provozuschopné a projít takovou rekonstrukcí, která zajistí jejich efektivní fungování i do budoucna. Zákazník si však nesmí odnášet negativní zážitek.

Totéž platí o digitální transformaci. Ideálně by měly být nové obchodní modely budovány ze správných materiálů, čímž se dostáváme opět až ke správným základům. Rekonstrukce něčeho původně určeného k podpoře analogového způsobu práce může být přínosem jen do omezené míry. Většina podniků bude potřebovat nalézt kompromis – takový, který uchová hodnotu toho, co již existuje, aniž by byly omezeny dnešní i budoucí možnosti.

Bez ohledu na zvolený přístup – nová stavba nebo přestavba – jsou nutné základy, tedy infrastruktura, která podniku umožní akceschopnost, která udrží důležitá data v bezpečí, která je přizpůsobitelná a nákladově efektivní.

Pevné základy v cloudu

Akceschopnost, bezpečnost, přizpůsobitelnost a nákladová efektivita patří mezi typické vlastnosti různých cloudových prostředí, která se nabízí. O cloudu se diskutuje již mnoho let a nyní dospěl do stadia, kdy podniky mají na výběr z mnoha různých možností a poskytovatelů. To se odráží v jejich přístupu k IT – pouhých 10 % evropských a amerických podniků se zdráhá využít cloud pro nové aplikace a nové IT projekty, jak vyplývá ze studie výzkumné společnosti 451 Research, jejíž zpracování zadaly společnosti VMware a Atos. Společnost Gartner na jiném místě uvedla, že do roku 2020 bude podniková politika vylučující cloud stejně vzácná jako dnešní politika vylučující internet.

Ochota přecházet na cloud stoupá spolu s vědomím, že se cloud může stát nástrojem, který pomůže překonat překážky digitální transformace. Nedávno zveřejněný výzkum VMware ukázal, že mezi tři rozhodující faktory u plánovaných cloudových projektů patří zlepšení akceschopnosti a flexibility při reakci na změny poptávky. tentýž výzkum zjistil, že téměř 48 % podniků, které přesouvají aplikace do privátního cloudu, tak činí z důvodů bezpečnosti a kontroly.

Digitalizace se týká podniků všech typů a velikostí ve všech odvětvích, ale to neznamená, že existuje univerzální řešení, které bude vyhovovat všem. Klíčem je řádné plánování implementace. K tomu musí IT spolupracovat s výrobními a obchodními složkami podniku, společně definovat požadavky a stanovit jejich priority.

Neexistuje univerzální řešení

Bez ohledu na to, co bylo řečeno dříve, si musíme uvědomit, že neexistuje žádné ideální řešení každý musí zvolit kombinaci cloudů podle svých potřeb. Spolu s rozvojem cloud computingu vznikají různá prostředí, která – pokud nejsou řízena správně – nemusí být pro nové obchodní modely o nic vhodnější než tradiční lokální infrastruktura, již mají nahradit. 70 % podniků užívá privátní, veřejné i hybridní cloudy kvůli specifickým výhodám a omezením pro různé typy aplikací a způsoby jejich využití.

Klíčem je řádné plánování implementace. K tomu musí IT spolupracovat s výrobními a obchodními složkami podniku, společně definovat požadavky a stanovit jejich priority – např. rychlost uvádění nových produktů a služeb na trh, nákladová efektivita, testování a vývoj nebo zajištění souladu s předpisy. Výsledkem by měla být správná kombinace prostředí, na nichž bude nasazena infrastruktura, která bude splňovat potřeby digitální transformace podniku dnes i do budoucna.

Digitalizace se týká podniků všech typů a velikostí ve všech odvětvích, ale to neznamená, že existuje univerzální řešení, které bude vyhovovat všem. Totéž platí o platformě, na níž je řešení postaveno. Stejně jako se podoba digitalizace může lišit podle kontextu, musí se i infrastruktura přizpůsobovat a vyvíjet v závislosti na požadavcích, které jsou na ni kladené. Pouze na základě znalosti požadavků dokáže IT oddělení – ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami uvnitř podniku – nalézt správnou kombinaci cloudových prostředí a položit tak základy, na nichž se budou úspěšně rozvíjet nové obchodní modely.

Marek Bražina Marek Bražina
Autor článku je Global Solutions Consultant ve společnosti VMware.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.