facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2019 , ITSM (ITIL) - Řízení IT

Dotace na internet podruhé a tentokrát lépe

David Kaňok


enovationS nástupem moderních technologií a rostoucího modelu poskytování služeb pomocí internetu dochází ke zvyšování nároků na rychlost a spolehlivost internetového připojení. Nedostatečné pokrytí některých oblastí vysokorychlostním internetem znamená pro mnohé firmy problém a brzdí tak zbytečně jejich rozvoj a konkurenceschopnost. Občanům pak nedovolí využívat moderní internetové služby.


Problém bohužel tkví ve skutečnosti, že některé oblasti nejsou pro zavedení vysokorychlostního internetu dostatečně atraktivní. Jedná se často o odlehlé, geograficky komplikované nebo méně zalidněné oblasti. Právě pro takové oblasti byla před dvěma měsíci vyhlášena dotační podpora na pokrytí vysokorychlostním internetem. Mnoha lidem se ovšem vybaví fiasko spojené s první výzvou dotačního programu Vysokorychlostní internet a obávají se podobného scénáře.

Ten nyní nehrozí, protože nová výzva dbá mnohem lépe na ochranu soukromých investic, tedy již vybudovanou infrastrukturu, která je tak dostatečně chráněna před konkurenční dotovanou sítí. Dále došlo k prakticky kompletnímu přepracování parametrů a zjednodušení podmínek druhé výzvy, která navíc byla oproti minulosti konzultována se všemi relevantními aktéry.

Co konkrétně si představit pod pojmem vysokorychlostní internet? Pro účely dotace je nezbytné, aby nové nebo modernizované sítě dosahovaly parametrů přístupové sítě nové generace - NGA. To v praxi znamená umožnit koncovým uživatelům stabilní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s tím, že půjde pouhou modernizací či výměnou aktivních prvků sítě do konce roku 2020 rychlost zvýšit na 100 Mbit/s. V rámci podpory mohou žadatelé obdržet dotaci až na 75 % nákladů spojených s vybudováním nebo modernizací sítě.

Takto vysoká podpora je v porovnání s ostatními dotačními programy pro podniky značně nadprůměrná. Navíc je možné dotací pokrýt prakticky všechny investiční náklady spojené s modernizací a výstavbou sítě. Jedná se zejména o náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury a náklady na stavební a inženýrské práce. Oproti minulé výzvě jsou navíc dotovány aktivní prvky sítě, což přináší možnost širokého využití bezdrátových technologií. To umožní efektivně pokrýt i malá sídla, kde není přivedení optické sítě ekonomicky smysluplné ani s přispěním dotací.

Z dotačních prostředků je dokonce možné pořídit již existující fyzickou a síťovou infrastrukturu za předpokladu, kdy je takové řešení levnější než výstavba sítě nové.

Pro zájemce o dotaci je připravena jedna miliarda korun, kdy je možné žádat o dotaci 500 tisíc až 200 milionů do každé ze 44 oblastí, které jsou rozprostřeny po celém území Česka. Velkorysé nastavení výzvy přináší poskytovatelům internetu jedinečnou příležitost rozšířit své pokrytí a množství zákazníků. O dotaci se mohou ucházet všichni poskytovatelé internetu, kteří jsou registrováni u Českého telekomunikačního úřadu, a to bez ohledu na jejich velikost. Výzva je však svými parametry oproti minulosti v mnoha ohledech přívětivější zejména k menším a regionálním poskytovatelům internetu.

Poskytovatelé internetu přistupují k dotacím obezřetně a obávají se administrativní náročnosti celého procesu. S realizací velké části projektů bude například spojeno vypsání výběrového řízení na dodavatele. S našimi klienty proto během přípravy žádosti vše důkladně konzultujeme a nastavíme parametry výběrového řízení tak, aby byly splněny všechny podmínky dotační podpory. Již nyní lze říci, že je o výzvu mezi poskytovateli internetu evidentní zájem.

Od vyhlášení na začátku února jsme konzultovali podmínky výzvy a konkrétní záměry u několika desítky klientů z celého Česka. Všem zájemcům o dotaci doporučujeme začít s přípravou podkladů co nejdříve. To se týká zejména tzv. projektové studie, která musí obsahovat výkaz výměr nově budované nebo modernizované sítě. Dále je nezbytné pevně stanovit tzv. bílá obytná adresní místa, která budou díky projektu nově pokryta vysokorychlostním internetem. Příjem žádostí v druhé výzvě bude ukončen 8. července. Projekty musí být realizovány a dokončeny nejpozději do tří let, tedy do 8. července 2022.

David Kaňok
Autor článku působí v oblasti dotačního poradenství jako specialista na dotace pro IT sektor ve společnosti enovation.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.