facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 7-8/2014 , DMS/ECM - Správa dokumentů

Liferay rozšiřuje vnímání pojmu portálIBA CZVelmi zjednodušeně řečeno je portál technologií, která umožňuje tvorbu, publikaci, agregaci a zobrazování webového obsahu a aplikací na jednom místě. Stejně jako jiné technologie i portály se postupem času vyvíjí a zahrnují do sebe stále nové a nové vlastnosti či trendy. Liferay patří mezi poslední a nejmodernější generaci portálů, která kromě výše uvedeného zahrnuje i nástroje pro sdílení a spolupráci, pokročilé integrační vlastnosti a v neposlední řadě i širokou škálu předpřipravených aplikací, tzv. portletů. V případě Liferay je tak nutné vnímat pojem portál poněkud šířeji, protože jej lze velmi dobře využít také jako platformu pro vývoj nových produktů a služeb.


První verze Liferay vznikla v roce 2001, přičemž v roce 2004 byla založena společnost Liferay Inc., která kromě vývoje a podpory produktu významně přispívá k rozšiřování a zavádění otevřených podnikových standardů, které se portálové oblasti přímo či nepřímo týkají. Společnost Liferay tak společně se svou širokou komunitou uživatelů a vývojářů do jisté míry ovlivňuje směr této oblasti a je považována za jednoho z lídrů daného IT segmentu. Do „kvadrantu leaders“ v oblasti horizontálních portálů se dostala i z pohledu známé poradenské společnosti Gartner, kde díky své ucelenosti vize a připravenosti řešit konkrétní požadavky či problémy svých uživatelů konkuruje řešením společností zvučných jmen, jako je Oracle, IBM, Microsoft či SAP.

Vývoj portálu podléhá jasně definovanému životnímu cyklu. Zhruba jednou za dva roky vzniká kompletně nová verze (tzv. major release), která znamená významný technologický i funkční posun. Například v rámci posledního upgradu došlo k reflektování trendu přístupu z mobilních zařízení a Liferay k tomu disponuje celou řadou podpůrných funkcí. Trendem poslední doby je zároveň fenomén sociálních sítí, který je do jisté míry v Liferay také podporován. Méně významné změny verzí (minor) se dějí po šesti až dvanácti měsících. V rámci nich dochází k vylepšování stávajících a přidávání drobnějších nových funkcí. Opravné balíčky vznikají vždy dle potřeby, stejně tak nové zásuvné aplikace (tzv. plugins).
 

Ukázka ovládacího panelu Liferay
Ukázka ovládacího panelu Liferay


Liferay vychází z filozofie otevřeného softwaru. Domnívám se, že to je hlavní důvod, proč je tento produkt celosvětově tolik rozšířen a získal širokou škálu podporovatelů a členů komunity. Stejně tak není Liferay omezen na určitý segment trhu či velikost společnosti. Je využíván k různým účelům, od malých až po robustní řešení obsluhující miliony zákazníků. Otevřenost a obecnost Liferay na druhou stranu vyžaduje určitou znalost a zkušenost pro to, aby byl implementován správně a bylo možné využít veškerých jeho výhod (včetně nízkých nákladů implementace a provozu). Odhadovaný počet instalací tohoto portálu přesahuje hranici půl milionu. Komunita kolem Liferay pak čítá 88 tisíc členů.

Liferay je možné získat ve dvou edicích pojmenovaných Komunitní a Enterprise. Jak jednotlivé názvy napovídají, první z uvedených edic se hodí spíše na projekty a instalace, které negenerují zisk nebo nevyžadují striktní parametry typické pro podnikové aplikace mající vliv na chod společnosti, která portál využívá. Rozdíl mezi edicemi lze zjednodušeně vyjádřit vzorcem, kde Komunitní edice je rovna Enterprise za přičtení dílčích částí, jako je zajištění kvality (propracované testování, výkonnostní parametry, vyšší zabezpečení, významně nižší míra chybovosti, záplaty), služby (řešení incidentů, service desk, podpora, školení), podnikové vlastnosti (např. auditní aplikace, návrhář workflow, SAML protokol), nástroje (zejména z pohledu Liferay Developer Studio usnadňující a zrychlující vývoj aplikací) a v neposlední řadě zákaznická síť (zákaznický portál, znalostní báze, širší nabídka aplikací ke stažení, možnost přispět k rozvoji produktu apod.).

Komunitní edice je zcela zdarma a každý ji může použít k libovolnému účelu. Oproti tomu Enterprise edice je zpoplatněna formou předplatného, které zahrnuje poplatek za licenci a podporu. Předplatné je možné pořídit ve třech cenových variantách Limited (bez podpory a možnosti „clusteru“), Gold a Platinum. Poslední dvě se liší pouze ve sjednaných podmínkách úrovně služeb, tzv. SLA.

Činnosti, které nejsou v přímé souvislosti se zmíněným vývojem a podporou produktu, jsou předávány na partnery společnosti Liferay. Po celém světě je jich celá řada. V zásadě se odlišují svým typem, kdy je rozlišováno mezi servisním (poskytuje služby nad portálem Liferay), technologickým (integrace s produkty třetích stran), hostingovým a školicím. Servisní partneři jsou dále členěni v závislosti na jejich zkušenosti, počtu certifikovaných konzultantů a implementací.

Kromě samotného produktu a komunity, je Liferay portál také vývojovou platformou. Obsahuje celou řadu nástrojů pro to, aby bylo možné pro něj vytvářet aplikace spolehlivým a rychlým způsobem. Aplikace lze tvořit na základě ustáleného standardu pro psaní tzv. portletových aplikací.

Jako integrační platforma je Liferay schopen zobrazovat data a informace z různých systémů, kombinovat je a souhrnně je prohledávat či zobrazovat uživateli. Pro aplikace v něm běžící poskytuje velmi širokou škálu mechanismů a funkcí, počínaje CMS/DMS systémem, bohatým aplikačním rozhraním, správou uživatelů, stránek, vzhledů, vícejazyčností, širokou škálou předpřipravených aplikací a konče obsluhou mobilních zařízení, unifikováním vzhledu, poskytováním standardních formulářových prvků, validací, jednotným přihlášením či propracovaným systémem oprávnění a rolí. Výčet toho, co všechno Liferay umí a umožňuje už ve svém základu, by byl velmi obsáhlý. Nepotřebujete-li vytvářet specifické aplikace pro svůj obor podnikání, pravděpodobně si vystačíte s tím, čím Liferay disponuje. Zároveň lze mnoho věcí výrazně konfigurovat a kombinovat. Tím jste schopni naplnit většinu požadavků dnešních webových stránek, intranetů, znalostních bází, sociálních či kolaboračních platforem.

Bez výrazných investic jste schopni platformu Liferay vyzkoušet, nasadit a přizpůsobit svému záměru. Budovat portál lze iterativně, máte tak možnost brzkého porovnání mezi investicí a její přidanou hodnotou.

Liferay navíc disponuje „tržištěm“ (Marketplace) aplikací třetích stran. V současné době je možné čerpat z 270 aplikací určených k různým účelům. Díky opensource povaze je možné upravovat takřka vše, čím portál Liferay disponuje. Od jednotlivých aplikací, jejich funkcí či vzhledu až po samotné jádro. K tomuto účelu je možné využít několik standardních mechanismů, které jsou k dispozici. Jako u každého softwarového produktu je i v případě portálu dobré mít na paměti, že čím více ho budete měnit a přizpůsobovat, tím více obtíží vás může v budoucnu potkat (například když nedojde k dobrému zvážení dopadů změny některé z klíčových funkcí), zejména z pohledu spravovatelnosti, stability, nákladů na provoz či budoucího upgradu. Zásadní změny portálu Liferay by tak měly být prováděny odborně. Může to být jedna z oblastí, kde by měl pomoci zkušený partner.

Z technologického hlediska je Liferay webovou aplikací odpovídající standardu Java EE. Je téměř nezávislý na operačním systému a databázovém či aplikačním serveru. Díky tomu je snadno začlenitelný do stávající zákaznické IT infrastruktury, jelikož nevyžaduje jakékoli specifické prvky. Navíc je založen na standardech, které jsou velmi široce rozšířeny a přijímány. Využívá moderní technologie třetích stran, které umožňují zákazníkům držet krok s dobou. Jedná se například o schopnost responzivního designu, využití potenciálu HTML5, podporu nativních mobilních aplikací či bezpečných šifrovacích protokolů, implementaci poznatků z oblasti user experience atd. Z hlediska výkonu je možné škálovat téměř lineárně, tedy zdvojnásobením hardwarových prostředků (včetně virtualizovaných) lze docílit zdvojnásobení výkonu.

Intuitivní ovládání a zajímavé TOC

Z výše uvedených důvodů je Liferay oblíbený zejména mezi IT profesionály, kteří mají pokročilé technické znalosti v oblasti webových technologií. Na druhou stranu je Liferay díky intuitivnímu ovládání, schopnosti přizpůsobení obsahu a široké škále předpřipravených aplikací oblíbeným nástrojem uživatelů. Mezi manažery a „byznys vlastníky“ je v oblibě zejména díky nízkým pořizovacím nákladům (ve smyslu total cost of ownership) a s tím spojené rychlé návratnosti investice (ROI). Zároveň jeho opensource povaha, obecná rozšiřenost a standardizace znamená malou míru rizika z pohledu zavádění nové technologie, zamezuje jevu nazývanému vendor lock-in, a naopak umožňuje vytvořit vícedodavatelské prostředí.

Pavel Šafář, IBA CZ Pavel Šafář
Autor působí jako konzultant a account manažer ve společnosti IBA CZ, která je Gold Service partnerem Liferay pro Českou a Slovenskou republiku.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

AI pomáhá získat lepší přehled nad vývojem ve firmě

IT Systems 5/2024V aktuálním vydání IT Systems se opět intenzivně věnujeme využití AI ve firmách. Nejvíce prostoru jsme přitom dali oblasti e-commerce a retailu, tedy světu nakupování, ve kterém hrají pokročilé technologie stále větší roli. Včetně AI, která se zde uplatňuje v zákaznickém servisu, ale také dokáže například předvídat prodeje a udržet optimální množství skladových zásob.