facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 10/2014 , Plánování a řízení výroby

Kam směřují IT investice výrobních podniků?IDCVýrobní podniky budou v následujících třech až čtyřech letech věnovat zvýšené úsilí hledání nových trhů a zákaznických segmentů. Budou tak reagovat na zvyšující se konkurenci a sílící boj o udržení zákazníků. Zhruba jedna třetina podniků se plánuje na trzích prosadit především investicemi do inovací výrobků nebo služeb. K dosažení těchto cílů budou firmám samozřejmě významně pomáhat informační technologie, především investice do specializovaného softwaru.


Z letošního průzkumu IDC je zřejmé, že českým výrobcům se daří lépe než před rokem. Současné firemní strategie se více soustředí na oslovení širšího zákaznického okruhu a inovace produktů a služeb. Tento posun se projevuje i v investicích do IT, kde je mnohem větší poptávka po aplikacích podporujících obchodní, marketingové a plánovací procesy. Díky dobrému ekonomickému výhledu se budou mnohá IT oddělení výrobních podniků rychleji transformovat. Projekty zaměřené na upgrade a integraci podnikových aplikací, včetně obměny hardware, přispějí ke zlepšování výkonu firemních technologií, větší spokojenosti uživatelů a vyšší konkurenceschopnosti.

Tempo adopce technologií tzv. třetí platformy (cloud, mobilita, big data/analytika, sociální technologie) je v českém výrobním sektoru nadále pozvolné a nedosahuje tempa vyspělých zemí. Vede jednoznačně mobilita. Zhruba tři čtvrtiny výrobních podniků ji používá k zefektivnění svých činností. Jen jedna třetina malých a středních výrobních podniků má zkušenost s nějakou formou cloudového řešení, většinou menšího rozsahu. Větší podniky k přechodu do cloudu v zásadě nic nenutí, a tak je pozvolný růst cloudu nadále tažen především novými nákupy softwaru a infrastrukturního hardwaru. Technologie pro big data a analytiku jsou naopak využívány spíše většími firmami, které nejčastěji analyzují výrobní data za účelem sledování efektivity a kvality. Ze sociálních technologií jsou používány především ty externího typu a nejčastěji k obchodním a marketingovým účelům.

Vývoj IT investic v sektoru výrobních firem v ČR vykazuje letos stabilní růst a výhled je optimistický i pro další roky. Celkový průměrný meziroční růst se v následujících pěti letech bude pohybovat okolo 4,5 %. Tempo růstu IT investic ve výrobě v ČR tak zůstane mírně nad úrovní celkového průměrného růstu (4,1 %) ve střední a východní Evropě. Své IT rozpočty na rok 2014 zvýšilo 28 % výrobních podniků v ČR, a to nejčastěji v rozmezí 10-14 %. Jedná se o výrazný posun oproti loňsku, kdy svůj IT rozpočet navyšovalo pouze 14 % dotazovaných výrobních firem. Zajímavé je, že více než polovina IT investic je iniciována a financována IT oddělením. Je to však právě oddělení výroby, které si více než kdokoli jiný dokáže prosadit vlastní technologické projekty a často je i financovat z vlastního rozpočtu.

Letos je růst IT investic ve výrobních firmách tažen především segmentem hardware. V mnohých podnicích dochází k cyklické obměně hardwaru a po slabších letech 2012 a 2013 je navíc zřejmá vyšší chuť investovat. Obnovená spotřebitelská poptávka se projevuje růstem výroby ve většině výrobních odvětví, a generuje tak nové příležitosti pro firmy a samozřejmě i potřeby a požadavky na IT. Meziroční růst trhu hardware by měl v roce 2014 dosáhnout rekordních 9,1 %, v dalších letech je ovšem očekáváno výrazné zpomalení na standardní hodnoty pohybující se v pásmu 1-2 %. Od roku 2015 bude pokračovat postupné překlápění růstu IT investic do segmentu specializovaného software. Segment software si udrží nejvyšší podíl na IT investicích. V následujících pěti letech své průměrné tempo růstu zrychlí na 6,2 % a bude svůj podíl nadále navyšovat na úkor hardwaru.

Nejvyššího tempa růstu IT investic v ČR budou tradičně dosahovat menší odvětví, ovšem generující vyšší přidanou hodnotu. Typicky letecký průmysl, výroba elektroniky nebo farmaceutický průmysl. Nadprůměrně porostou IT investice také v odvětví výrobců spotřebního zboží, především díky rostoucímu spotřebitelskému optimismu, vyšší spotřebě, a tedy poptávce směřující na výrobce. Investice do IT v automobilovém průmyslu naopak vykážou pravděpodobně pouze průměrný růst. Zde se projevuje značná nasycenost tohoto odvětví. Vyšší odbyt dokáží podniky uspokojit současnou výrobní kapacitou a investice do budování nových kapacit a nákupy technologií tak nebudou v dalších letech růst rychleji než celkový trh výrobního sektoru.

Martin Kubáň, IDC Martin Kubáň
Autor je analytikem pro sektor výrobních firem ve společnosti IDC.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Efektivní řízení výroby pomocí ERP systému

Podrobný pohled na implementaci v praxi

V dnešní době je pro výrobní společnosti klíčové efektivně spravovat své procesy, aby si udržely konkurenceschopnost na trhu. Implementace ERP systému představuje jednu z cest, jak dosáhnout významných zlepšení v efektivitě a transparentnosti výrobních operací. Podívejme se podrobněji na konkrétní řešení, která ERP systémy ABRA Gen a FLORES přinesly vybraným firmám.