CANON CZ
facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Partneři webu
Navisys
Plánování a řízení výroby

Internet věcí, servitizace a 3D tisk

Trojice rozhodujících faktorů pro výrobní průmysl v roce 2018

Jozef Kováčik


IFSIoT integrovaný do produktového návrhu, výrobci přijímající obchodní model s větším zaměřením na služby a 3D tisk dosahující bodu zlomu při získávání značné obchodní výhody. Toto je predikce tří rozhodujících faktorů pro rok 2018.


1. Do konce roku 2018 zapojí více než 50 procent výrobců technologii IoT do fáze návrhu svých produktů

Když se řekne IoT, napadnou vás jako první nově dostupné a cenově výhodné snímače přidávané do produktů hned po jejich vyrobení? Pokud ano, pak se domnívám, že rok 2018 toto vnímání změní, protože IoT činí rozhodující krok ve svém vývoji. Pokud budeme o IoT uvažovat jako o nervovém systému produktu, v roce 2018 budeme svědky toho, jak se změní ze sběru signálů na okraji ve skutečný mozek produktu, který neustále odesílá, přijímá, rozšiřuje a shromažďuje informace, a to z centra produktu během celého jeho životního cyklu, čímž zprostředkovává nové služby a zdroje příjmů. Výroba je jedním z trhů, na které má dnes IoT největší vliv. Podle Global Market Insights byl IoT na trhu výroby v roce 2016 hodnocen na více než 20 miliard USD a mezi léty 2017 a 2024 vzroste o více než 20 procent (odhad CAGR). Stávající investice do IoT, jež jsou jedinečné pro výrobní prostředí, probíhají ve třech hlavních sektorech:

  • Chytrá výroba pro navýšení objemu výroby, kvality produktů či bezpečnosti pracovníků a provozu i snížení spotřeby zdrojů
  • Propojené produkty pro zlepšení výkonu produktů, včetně sběru podrobných informací o produktech v terénu, vzdálené diagnostiky a vzdálené údržby
  • Propojené dodavatelské řetězce pro zvýšení přehlednosti a koordinace dodavatelského řetězce, sledování prostředků či zásob za účelem efektivnějšího řízení dodavatelského řetězce

Ve všech těchto třech sektorech IoT vidíme, že je IoT zahnut jako součást procesu návrhu. Výrobci si uvědomují, že díky začlenění technologie IoT do produktů a vybavení již během procesu návrhu budete mít možnost monitorovat nejen výkon zařízení, aby bylo možné předpovídat, kdy bude potřeba oprava, ale také to, jak a kdy se používá – což poskytuje rozhodující konkurenční výhodu!

Do konce roku 2018 bude více než 50 procent výrobců začleňovat technologii IoT do svých produktů hned od prvního dne – již budou myslet dopředu ve fázi návrhu a budou se ptát sami sebe, jaké služby a příjem může tento produkt během své životnosti generovat? Odkud bude pocházet náš příjem během následujících pěti let? To je dobrá otázka. Což nás vede k mojí další klíčové předpovědi...

2. Servitizace vpřed: do roku 2020 bude u většiny výrobců pocházet více než polovina příjmů ze služeb

Výrobní průmysl se stále více orientuje na komodity a klíčem k přežití a ziskovosti je odlišení se od konkurence. Jsme svědky toho, jak mnoho výrobců přechází na obchodní model s větším zaměřením na služby – stěžejním slovem je „servitizace“.

Servitizace výrobci umožňuje pozvednout celkovou nabídku nad rámec samotného produktu. Jedním ze slavných příkladů je společnost Apple, která něco takového udělala před pár lety, když získala většinový podíl na trhu se zařízením iPod a představila službu iTunes, což společnosti zajistilo věrnost zákazníků, odlišilo ji od konkurence a přineslo jí vyšší příjmy. Možná si myslíte, že se to vašeho podniku nikdy nebude týkat, ale společnosti nyní využívají výhody servitizace v mnoha různých podoblastech. Například společnost Philips poskytuje letišti Schiphol u Amsterdamu „osvětlení jako službu“, což znamená, že Schiphol zaplatí za světlo, které využije, zatímco Philips zůstane vlastníkem veškerého vybavení a instalací. Společnost Philips a její partner Cofely budou společně odpovědné za fungování a stálost systému, stejně jako na konci životnosti i za jeho opětovné použití a recyklaci. Výsledkem je 50% snížení spotřeby energie, aniž by bylo potřeba koupit jedinou žárovku!

Stejný vývoj vidím i mezi našimi zákazníky. Pro celosvětového výrobce nábytku Nowy Styl Group byla servitizace klíčová pro dostatečný růst. V roce 2007 společnost oznámila heslo „víc než jen křesla“, čímž zahájila transformaci z čistě výrobní společnosti na špičkovou světovou společnost zabývající se poradenstvím na poli interiéru kanceláří. Dalším příkladem je zákazník vyrábějící čisticí produkty, který začal nabízet dodávku a servis dávkovacích systémů. Společnost pochopila, že volba správných čisticích produktů byla jen jednou částí hlavního cíle zákazníků, kterým bylo udržení hygienického prostředí ve vlastních prostorách. Maximálně efektivní aplikace produktů, volba správného příslušenství, zavedení správných postupů – to vše bylo také nezbytné pro udržení čistoty budov.

Oběma těmto zákazníkům došlo, že technologie postupuje kupředu tak rychle, že je jedno, jak nádherný bude mít křeslo design nebo jak účinný bude čisticí produkt – dnešní luxusní produkty se mění na komodity budoucnosti rychleji než kdy dříve, což současně snižuje jejich cenu. Díky servitizaci se výrobci vyhýbají problému s přílišnou orientací na komodity. Odborné služby postavené na létech zkušeností poskytují ten typ hodnoty, za který zákazníci vždy rádi zaplatí i bez ohledu na trendy v oblasti technologií.

Podle průzkumu IFS Digital Change Survey, který provedla výzkumná a publikační společnost Raconteur, 68 procent výrobních společností tvrdí, že servitizace je buď „dobře zavedená a již se vyplácí“, nebo „probíhá a je jí věnována náležitá pozornost a podpora vedení“. Každá třetí výrobní společnost však ještě musí hodnotu ze servitizace získat. Těmto společnostem schází zdroje příjmů a nové způsoby rozvoje nabídky produktů. Pokud chtějí výrobci uspět v reakci na potřeby a rostoucí požadavky zákazníků, musí hledat nové obchodní modely umožňující zkrácení doby uvedení na trh a co nejrychleji zpracovat nápad od návrhu po prodejné zboží.

Nové technologie, jako je například IoT, přidávají další vrstvu servitizace. Díky snímačům detekujícím, kdy produkt nebo vybavení potřebují servis, jsou tato data schopna aktivovat automatickou servisní akci, což přinese značné výhody a zefektivní organizaci servisu. Tento typ automatické prediktivní údržby bude stále běžnější, jelikož jde o přirozený další krok následující po implementaci IoT za účelem optimalizace servisu.

3. Do konce roku 2019 rozruch kolem 3D tisku skončí a začnou se projevovat skutečné přínosy

Mojí třetí předpovědí je, že 3D tisk, stejně jako IoT, vkročí do nové vyzrálejší fáze. Bez ohledu na to, jak velký byl „wow“ efekt při prvním setkání s 3D tiskem, se kromě výroby v menším měřítku, jako například na poli naslouchátek či šperků, zatím ještě této technologii nepodařilo plně využít svůj potenciál. To se však může v roce 2018 změnit.

Jsme svědky některých kroků, které tímto směrem vedou. Prvním je lepší škálovatelnost řešení 3D tisku. Nová generace společností působících v oblasti 3D tisku vstupuje do výrobního sektoru, kde tradičně vládly společnosti zabývající se vstřikováním. Tyto nové společnosti disponují novými, rychlejšími a lépe propojenými systémy, jež snižují některé z časově náročných operací předběžného a následného zpracování, které dosud představovaly velkou překážku pro používání těchto systémů ve velkém. Společnost Stratasys například spolupracovala na nové tiskárně, Demonstrator, jež kombinuje tři tiskárny do sloupového systému, ve kterém je každá tiskárna schopna v reálném čase komunikovat s tiskárnami sousedními. Nová tiskárna je velmi škálovatelná, takže dokáže výrazně navýšit výrobní kapacitu a tisknout mezi 1 500 – 2 000 komponenty denně. Můžete tak dosáhnout úspor vzniklých zavedením velkovýroby, což se stane důležitým katalyzátorem úspěchu technologie 3D tisku.

Průkopníkem 3D tisku je v současné době letecký průmysl, z něhož se může výrobní průmysl hodně naučit. Jedním z úspěšných příkladů je nový turbovrtulový (ATP) motor společnosti GE, který byl ze 35 procent vytvořen pomocí 3D tisku, což snižuje množství komponentů z 855 na 12, takže je motor lehčí, kompaktnější a zaručuje o 15 procent nižší spotřebu paliva i o 10 procent vyšší výkon v porovnání s konkurenčními nabídkami.

Zásluhou vyšší kapacity a kratších operací předběžného a následného zpracování, jež nové, vysoce inovativní středně velké společnosti zabývající se 3D tiskem přinášejí do této oblasti, se podle mě v roce 2018 výrobní společnosti zapojí do výzkumu a vývoje a začnou těžit z výhod nových možností 3D tisku.

Jozef Kováčik Jozef Kováčik
Autor článku je ředitelem společnosti IFS pro Českou a Slovenskou republiku.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

COMES MOM

Flexibilní výroba ve vizi Industry 4.0

CompasTrendy vývoje zákaznických požadavků směřují stále více k individualizaci výrobků. Aby továrna mohla dostatečně pružně a bez velkých stresů reagovat i na menší objednávky specifických výrobků, musí mít připraveny vhodné nástroje pro obchodní zpracování objednávek, vývoj výrobků, technickou přípravu výroby a rovněž systémy pro vlastní řízení výroby včetně vhodné míry integrace výrobního IT s automatizací a robotizací výrobních technologií.