facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2022 , Plánování a řízení výroby

Co vzít v potaz při automatizaci interní logistiky?

Jesper Sonne Thimsen


Stále vyšší tlak na produktivitu, digitalizaci a automatizaci strojírenské výroby vede k širšímu zapojení robotických technologií. A to nejen těch, které se týkají vlastní výroby, ale i interní logistiky. Oproti použití automaticky naváděných vozíků je uvedení autonomních robotů do provozu řádově jednodušší, nicméně je stále potřeba před jejich nasazením pečlivě zvážit všechny parametry.


Uveďme si pár nejdůležitějších:

Jaké jsou cíle automatizace interní logistiky?

K automatizaci vede řada důvodů a každý z nich může implikovat jiný typ použité technologie. Stanovení cílů pomáhá určit zásadní parametry nasazení typu integrace s existujícími systémy, rozpočet, interakce s lidskou pracovní silou apod. Hlavním cílem může být vyšší flexibilita, pracovní bezpečnost, úspora nákladů, vyřešení nedostatku pracovní síly, zlepšení pracovních podmínek či lepší adaptabilita na změny.

Jaký typ materiálu se bude přepravovat?

Důležitou otázkou je náklad, který budou mobilní roboty převážet, především pak rozměry, hmotnost a typ materiálu. Od toho se potom bude odvíjet velikost a typ mobilního robota, nadstavbového systému, a nakonec i stanovení maximální rychlosti přepravy, povolené zrychlení a zdroj energie. Při výběru se pak hledá robot podle vhodné velikosti, nosnosti a připravenosti na konkrétní aplikace. Například: budou se využívat palety, bude nakládka a vykládka manuální či automatizovaná, budou roboty nakládat materiál přímo z dopravníku, karakuri systému nebo jiného automatizovaného řešení?

Jaké jsou charakteristiky pracovního prostředí?

Podmínky v konkrétním provozu se mohou diametrálně lišit a jsou důležité pro volbu robotické platformy, zvažovaných aplikací, logistických tras, možností dobíjení a v neposlední řadě také způsobu interakce zaměstnanců s roboty. Klíčový je zejména povrch podlahy, na které se robot bude pohybovat – je dokonale hladký, hrubý či jsou na něm nerovnosti a díry? Jsou v uvažovaných trasách nějaké ostré rohy, úzká místa, nějaké jiné předměty a je prostor dobře či nerovnoměrně osvětlený? Bude robot potřebovat projíždět automatickými dveřními systémy, výtahy a bude se potkávat s jinými dopravními prostředky? Jak často a kde se bude potkávat s lidmi, ať již pracovníky či návštěvníky?

Bude se robot pohybovat v náročném průmyslovém prostředí?

Existují speciální verze robotů s posílenou konstrukcí a vysokou odolností proti nepříznivým vlivům, jako je prach či vlhkost. Některé mají dodatečné senzory schopné odhalit volně ležící palety na podlaze. Cílem je zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti a spoleh­li­vos­ti v náročném prostředí průmyslové výroby. Jiná odvětví potřebují splnit své specifické nároky a nařízení, jako jsou např. požadavky na sterilní prostředí při výrobě zdravotnických nástrojů, ochrana proti elektrostatickému výboji v hi-tech provozech. Některá odvětví zase vyžadují posílenou bezpečnost, jak pracovní tak kybernetickou.

Jaké jsou požadované výsledky nasazení robotů do logistiky?

Nasazení robotů musí samozřejmě generovat přínosy a již na začátku je užitečné je kvantifikovat.

  • Univerzálnost využití – Bude potřeba specializovaný mobilní robot pro jednu aplikaci nebo bude stačit standardní typ schopný zvládnout vícero aplikací?
  • Rychlost operací – Jaká je požadovaná výkonnost robota v porovnání s ostatními způsoby přepravy materiálu?
  • Vícesměnný provoz – V kolika směnách bude robot pracovat a umožní rozšířit počet směn v daném provozu?
  • Očekávání návratnosti investic – Jak rychlou návratnost zákazník očekává? V průmyslové výrobě se návratnost mobilních robotů obvykle pohybuje do dvou let a s tím je třeba počítat.
  • Celkové náklady na vlastnictví – Kromě prvotních nákladů na pořízení je důležité spočítat si i výdaje na poprodejní servis, softwarové aktualizace a školení.

Programování

Jakmile jsou stanoveny parametry pro nasazení konkrétního mobilního robota a jeho příslušenství, samotná implementace je velmi jednoduchá. Protože AMR roboty nepotřebují speciální hardwarovou infrastrukturu ke svému provozu či k zajištění bezpečnosti, většina nastavení probíhá formou softwarového programování. Od mapování provozu, přes nastavení maximální rychlosti, zadání trasy a chování v definovaných zónách, až po interakci s dalšími systémy či integraci s ERP systémem, vše lze provést s pomocí tabletu či chytrého telefonu. Řada často využívaných aplikací je navíc předdefinována v samotném softwaru, takže uvedení do provozu je velmi rychlé a je jednou z hlavních motivací současné rostoucí popularity mobilních robotů ve výrobní logistice.

Jesper Sonne Thimsen Jesper Sonne Thimsen
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti Mobile Industrial Robots pro region CEE.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.