facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
AEC
Plánování a řízení výroby Trendy ICT

Automatizace v roce 2018

Na velikosti podniku již nezáleží

Slavoj Musílek


Universal RobotsPřestože se česká ekonomika aktuálně nachází ve velmi dobré kondici, průmyslové společnosti mají paradoxně velký problém: zakázky, které mají nasmlouvané na příští rok, nedokážou pokrýt. Důvodem je, že nejsou lidi, a co hůře, bude jich kvůli stárnutí populace spíše ubývat. Pokud pomineme řešení typu razantního zvýšení platů, dovozu pracovní síly či migrace, zbývá automatizace výrobních procesů. Vše tak nasvědčuje tomu, že rok 2018 bude v české průmyslovém sektoru rokem automatizace.


Pokud se podíváme na pár příkladů z automobilového průmyslu, výrobní závod Škoda Auto v Kvasinách dlouhodobě a marně shání pracovníky do výroby a kolují zvěsti o přemístění výroby některých značek do Německa. Na Slovensku nově budovaná továrna Jaguáru zase „vyluxovala“ pracovníky v okolí 50 kilometrů. Tímto trendem jsou postiženi nejen velcí nadnárodní výrobci, ale zejména malé a středně velké subdodavatelské společnosti, které nemají sílu ani prostředky na to, bránit svým zaměstnancům v odchodu za výhodnějšími podmínkami.

Automatizovat ano, či ne, a jak?

Poptávka po automatizaci rychle roste a velký zájem je vidět právě na SMB společnostech, které chtějí poradit, jak na ni. Než se po hlavě vrhnou do jakéhokoliv automatizačního projektu, měly by si položit pár otázek:

Otázka č. 1: Potřebuji vůbec automatizaci? Je klidně možné, že ne. Ale co když potřebujete snížit náklady, zlepšit kvalitu či vyhnout se penalizacím od zákazníků? Nebo třeba chcete být pružnější, rychleji reagovat na změny poptávky, zvýšit bezpečnost práce, snížit závislost na brigádnících apod. Možná ne hned, ale časem na tuto otázku odpovíte ano, protože konkurence automatizovat určitě bude.

Otázka č. 2: Jakou automatizaci zvolit? Dnes jsou v podstatě k dispozici dvě možnosti: první je tzv. velká automatizace postavená na tradiční průmyslové robotice. Zjednodušeně řečeno, tradiční průmyslová robotika je vhodná do firem, které produkují vysoké série víceméně stejných výrobků, mnohdy rozměrných a těžkých, ve vysoké rychlosti a s maximální přesností. Nebo do firem, které potřebují automatizovat lidem nebezpečné či zdraví ohrožující procesy. V těchto provozech se nevyžaduje flexibilita automatizovaných výrobních procesů, je k dispozici dostatečná infrastruktura pro rozměrná a pevně uchycená zařízení a stejně tak tým interních odborníků na programování a integraci. Předpokládá se, že tyto výrobní provozy budou fungovat mnoho let s minimálními odstávkami výrobní linky kvůli jejímu přenastavení. Nehodí se naopak do firem, které potřebují rychle a flexibilně měnit svůj výrobní program.

Druhou možností je malá automatizace postavená na kolaborativní robotice. Kolaborativní robotika má své opodstatnění ve smíšené výrobě, kde se produkují malé série vysoce individualizovaných produktů. Jsou ideální pro firmy, které potřebují automatizovat dílčí procesy vykonávané souběžně s prací prováděnou lidským personálem a vyžadují agilnost a flexibilitu k automatizaci různých procesů. Takovéto provozy obvykle potřebují své požadavky vyřešit rychle, mají ve výrobní hale jen limitované místo a nemohou si dovolit zaměstnávat odborníky na robotiku či náročně školit své pracovníky. Také kolaborativní robotika má svá omezení, například aby bylo možné dosáhnout požadované bezpečnosti pro práci s lidmi, existují limity nosnosti a dosahu ramen, takže se nehodí do těžkých provozů.

Otázka č. 3: Mohu si ji dovolit? Klíčová otázka každého automatizačního projektu, jež diskutuje počáteční náklady, provozní náklady a rychlost návratnosti investice. Tradiční robotika je přirozeně nákladnější, ať již z pohledu ceny vlastního zařízení, infrastruktury, programování či údržby. U kolaborativní robotiky řada nákladů odpadá, jako například integrace, zábrany, třífázové napájení apod.

Otázka č. 4: Jaké procesy mohu automatizovat? Velmi často mají podniky jen omezenou představu o tom, co všechno lze v jejich provozech automatizovat. Svařování karoserií opravdu není jediným úkonem, který roboty dnes zvládnou. S nástupem malé automatizace se rozsah činnosti dramaticky zvýšil. Obecně lze dnes automatizovat jakoukoliv manuální, opakovanou činnost, pro kterou není potřeba lidská dovednost, pohotové rozhodování a schopnost vyhodnotit situaci, typicky přemisťování dílů, balení, obsluha strojů, šroubování, montáž, injekční vstřikování, kontrola kvality atd.

Klíčové rozdíly

Velkou a malou automatizaci rozdělují tři klíčové charakteristiky aplikovaných robotů, v oblasti designu, bezpečnosti a využitelnosti. Tradiční roboty jsou velké a rozměrné a potřebují velkorysý prostor pro své umístění v továrně. Jejich hmotnost typicky přesahuje 50 kg a jsou určeny pro těžkou práci na jednom místě při fixní instalaci. Kolaborativní roboty (coboty) jsou na druhou stranu malé, kompaktní a lehké stroje, které se vejdou do krabice. Je možné je upevnit na různých místech s různými pracovními úkoly v rámci výrobního programu.

Tradiční průmyslové roboty potřebují ke svému operačnímu prostoru místo navíc na fyzické bezpečnostní zábrany a další ochranné prvky. Coboty, s vyloučením výjimečných případů, žádné ochranné bariéry nepotřebují. Díky integrovaným bezpečnostním funkcím a limitům se při kontaktu s člověkem zastaví, a mohou tak pracovat bok po boku s lidmi.

Tradiční průmyslová robotika je neoddělitelně spjata s přítomností specialistů na instalaci a programování robotů. Komplexnost takového projektu vyžaduje dny až týdny času a také náklady na práci externích odborníků, a to vše pro jeden pracovní úkol na jednom místě. Coboty díky snadné instalaci a rychlému nastavení pracovní činnosti s pomocí intuitivního uživatelského prostředí jsou připraveny začít pracovat během necelého jednoho dne. A to za asistence vlastních pracovníků a bez potřeby specialistů. Přeinstalování na jiné místo a přeprogramování na jiný úkol je otázkou desítek minut.

Příklady malé automatizace u nás i v zahraničí

Dánská továrna Trelleborg Sealing Solutions o 350 zaměstnancích vyřešila nasazením cobotů hned několik problémů. Podařilo se jí umístit nové CNC stroje včetně jejich obsluhy do stávajících omezených prostor, zvýšit produktivitu operátorů (každý nyní dozoruje osm strojů místo původních tří) a vyřídit více zakázek pohybujících se v sériích od jedné do několika milionů kusů. Díky zvýšení výroby mohla přijmout dalších 50 zaměstnanců.
Český výrobce Attl o 70 zaměstnancích nasadil tří robotická ramena UR5 na výrobní linky nerezových trubiček do chladičů výfukových plynů v EGR ventilech. Úkolem robotů je zde zakládání polotovarů trubiček do stroje na zaoblení jejich hran, což se dříve provádělo manuálně. Každý ze tří robotů nyní zpracovává 30 trubiček za minutu, pracuje průměrně 20 hodin denně, 6 dní v týdnu. Díky rychlosti, spolehlivosti a přesnosti instalovaných robotů byla návratnost investice cca 12 měsíců.

Výhody kolaborativní robotiky i pro SMB

V roce 2018 budou mít české průmyslové podniky k dispozici dvě plnohodnotné automatizační platformy: průmyslové roboty a kolaborativní roboty, mezi kterými mohou volit na základě svých konkrétních potřeb a plánů. Důležitý je fakt, že s rozvojem kolaborativní robotiky se do hry dostaly i malé a střední společnosti, které doposud mohly o automatizaci pouze snít, ať již z důvodů limitovaných finančních zdrojů, nedostatku odborníků a programátorů, či kvůli obavám o bezpečnost pracovníků.

Kolaborativní roboty ale změnily pravidla hry nejen v oblasti nákladů, jednoduchosti obsluhy a bezpečnosti. S ohledem na aktuální situaci je pozoruhodná zejména ta skutečnost, že kolaborativní roboty lze do firmy nasadit, naprogramovat a zprovoznit na výrobní lince velmi rychle. Takže podniky nemusejí jako dříve realizovat několikaměsíční instalace tradičních robotických systémů – nehledě na to, že dnes jsou dodavatelé velké automatizace vyprodáni na rok dopředu.

Shrnuto, podtrženo: české firmy jakékoliv velikosti mají v příštím roce šanci vyřešit své výzvy v oblasti růstu zakázek a nedostatku pracovníků automatizací svých provozů. Svých potřeb mohu dosáhnout rychle, jednoduše a s návratností investice v řádu 6–12 měsíců prostřednictvím okamžitého zvýšení produktivity, konzistentní kvality produktů, a prevence nemocí z povolání pracovníků, které přeřadí z monotónní, namáhavé činnosti na lepší a zajímavější práci.

Slavoj Musílek Slavoj Musílek
Autor článku je generálním ředitelem společnosti Universal Robots pro střední a východní Evropu.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Zahrajte si s hvězdami budoucnosti

CZECH CLASSICTurnaj Czech Classic se uskuteční 16.–21. června 2019 v GR Kaskáda jako součást Pro Golf Tour, jednoho ze čtyř oficiálních satelitů European Tour. Program kromě turnaje pro profesionály a nejlepší české amatéry zahrnuje i bohatý doprovodný program včetně tradičního turnaje partnerů s nejlepšími profesionálními hráči Pro Golf Tour, tzv. Pro-Am.