Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 5/2020 , Plánování a řízení výroby

25 let společnosti TD-IS

Ing. Lukáš Grásgruber


Ing. Jiří RůžičkaS Jiřím Růžičkou, obchodním ředitelem společnosti TD-IS, jsme se ohlédli za čtvrtstoletím existence tohoto významného systémového integrátora IT řešení. Zajímalo nás, jak se do nabídky společnosti TD-IS a jí realizovaných projektů promítají současné trendy v IT. Zeptali jsme se také na reálné zkušenosti z digitalizace tuzemských podniků, na problémy, se kterými se v praxi setkává. Vynechat jsme ale samozřejmě nemohli ani otázku na současnou složitou situaci, kdy v souvislosti s koronakrizí řeší mnohé průmyslové firmy i jejich dodavatelé významné omezení provozu a narušení výroby.

SOLIDWORKS 2021

Když jsem před dvěma lety vedl rozhovor s vaším ředitelem, ing. Pavlem Marešem, končil optimisticky v tom, že je firma připravena zvládnout případnou krizi, jaká proběhla v letech 2008‒2009. Uplynuly dva roky a máme krizi, o jaké se nám ani nezdálo. V současné době se řada firem potýká s důsledky omezení výroby či poptávky z důvodu pandemie koronaviru. Jak se tato situace projevuje u vás a u vašich zákazníků?

Ano, i u nás nástup koronakrize a souvisejících ustanovení znamenal určité změny a omezení. Pro ochranu našich zákazníků i spolupracovníků jsme zavedli řadu opatření. Interně jsme využili u řady spolupracovníků home-office, pokud to jejich pracovní náplň umožňovala. Zrušili jsme plánované aktivity přímo v sídle zákazníka a místo toho se dohodli na odkladu termínu či jejich realizaci náhradním způsobem ‒ vzdáleně. To se týkalo především implementací, školení a analýz, které se zpravidla realizují v prostorách uživatele. Ale například implementace jsme dále realizovali díky vzdálenému přístupu, stejně tak technickou podporu uživatelů a také řadu obchodních jednání jsme řešili formou videokonferencí. Zavedli jsme on-line školení – ta jsou díky nové formě provedení daleko pružnější, co se týká času, délky jednotlivých lekcí i obsahu. Pro zvýšení účinnosti je zde stanoven limit účastníků tak, aby lektor byl schopen být se všemi v kontaktu.

A změny se dotkly i organizace naší každoroční konference IT Forum. Toto odborné setkání, které pořádáme pro naše zákazníky a zájemce o ERP, PLM, CAD/CAM/CAE systémy, se letos koná 3. a 4. listopadu na zámku Zbiroh. Tématem konference IT Forum 2020 bude digitální výroba.

K určitému zpomalení naší práce ale došlo také z důvodu koronavirových opatření u našich zákazníků, kdy z důvodu jejich nepřítomnosti v kancelářích nebylo možné realizovat některé fáze implementace či jiných služeb dle původního harmonogramu. To nyní musíme společně dohánět. Například hned zpočátku koronavirových opatření jsme měli naplánovaný kick-off meeting u poměrně významného zákazníka. Den před jeho konáním nám oznámili, že se bude muset konat online. Kupodivu to proběhlo relativně v pohodě, i když bylo občas špatně slyšet a vypadával obraz. Nicméně od té doby proběhla s tímto zákazníkem desítka videokonferencí bez jakýchkoliv problémů. Evidentně dokázali během několika dní výrazně posílit svoji síťovou infrastrukturu tak, aby odpovídala novým potřebám.

U našich zákazníků samozřejmě také došlo k zpomalení a výpadkům ve výrobě. Zvláště firmy v oblasti automotive byly a bohužel některé stále ještě jsou ve stavu omezení výroby, někdy i zastavení celé firmy. S těmito zákazníky jednáme o možnostech, jak jim případně pomoci s aktuální situací a zhoršeným cash-flow.

Od některých společností máme ale i pozitivní signály. I když i u nich došlo k určitému zvolnění a výpadku některých zakázek, plánují využití volnějšího režimu k zavedení opatření a implementaci systémů pro zlepšení podpory firemních procesů. Na tuto činnost jim při standardním vytížení nezbývá dostatek prostoru, a tak nyní plánují implementovat řešení, které jim v budoucnosti výrazně zvýší efektivitu práce.

Co se v posledních dnech projevilo v plné kráse, je potřeba nástrojů pro týmovou práci konstruktérů a dalších pracovníků. S dobrým PLM systémem jsou schopni pracovat z domova bez výrazných omezení.


Společnost TD-IS je českým dodavatelem systémů především pro průmyslové společnosti, ale i další firmy v různých oblastech podnikání. Kam se za dobu své existence posunula?

Úplně prvotní počátky TD-IS směřují do roku 1995, do společnosti Technodat, kde jako součást firmy vznikla EDB divize. Ta měla v náplni projekty týkající se správy a řízení dat a pak i návazných procesů, vlastně vše, co leží mezi CAD systémy a ERP. A v roce 2000 pak formálně vznikla samostatná společnost, ovšem jako dceřiná společnost Technodatu. V našem portfoliu byly jak systémy DMS a PLM, tak díky Technodatu i CAD technologie. Našim zákazníkům jsme byli s to nabídnout ucelené řešení pokrývající vývoj a konstrukci výrobku se začleněním pod systémy podporující životní cyklus výrobku. Postupně však došlo k rozšiřování funkčnosti dodávaných systémů a služeb do dalších oblastí, ty podporovaly i další CAD platformy a nakonec výrazně přesáhly původní oblast řešení společnosti v době jejího vzniku. A to bylo i důvodem, proč v roce 2006 došlo k odloučení od firmy Technodat a naše společnost s novými vlastníky získala i nové jméno TD-IS, s. r. o. (zkratka původního názvu).

Z důvodu, že jsme v té době nemohli našim zákazníkům nabídnout CAx systémy, navázali jsme v oblasti CAD technologií spolupráci se společností Autodesk a našim zákazníkům začali dodávat i CAD/CAM/CAE systémy Autodesk. S ohledem na naše primární směřování na strojírenské a výrobní společnosti jsme vymezili dodávané a podporované systémy Autodesk na právě tuto oblast – Design & Manufacturing.

Abychom byli schopni našim zákazníkům realizovat dodávky opravdu komplexních řešení, rozšířili jsme naše kompetence o ERP, APS a MES. Takže nyní můžeme firmám nabídnout jak systémy společností Oracle, Autodesk a Infor, tak i produkty vlastního vývoje – EasyPLM, EasyArchiv a EasyTechnology a další nástroje, jako EasySCM a EasyMES.

Obr 2: blabla...
Ing. Jiří Růžička je obchodní ředitel společnosti TD-IS, s.r.o. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, obor strojírenská technologie - obrábění. Od roku 1984 pracoval v oddělení robotizace ve společnosti TATRA, nejdříve jako konstruktér, později jako výzkumný pracovník, od roku 1993 pak přestoupil do oddělení AIP. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval ve společnosti AutoCont, zpočátku jako obchodně-technický manažer, později na pozici vedoucí Divize CAD. Mezi léty 2005 až 2010 působil ve firmě Dagis, na pozici obchodního ředitele. Od konce roku 2010 až do roku 2015 pracoval ve společnosti CAD Studio, jako senior sales manager, později pak jako specialista pro projektový obchod. V roce 2015 nastoupil do společnosti TD-IS, kde nyní působí na pozici obchodního ředitele.

Jak se do systémů promítají současné trendy v IT?

Technologické změny se samozřejmě objevují v řadě produktů, v celém rozsahu systémů dodávaných naší společností – od vývoje a konstrukce výrobků, přes technickou přípravu výroby až po vlastní výrobu – v systémech podporujících podnikové procesy.

Zůstává kategorie desktopových a serverových systémů, naproti tomu je nyní k dispozici i řada aplikací využívajících internetu a cloudových technologií.

Zájem je o oba typy řešení, každé má určité výhody i limity a také své příznivce s ohledem na podmínky pro jejich efektivní využívání. K tomu samozřejmě přistupují i určitá omezení z důvodu striktních pravidel pro zacházení s důvěrnými údaji o výrobcích a technologiích, například v segmentu automotive, která pro určité typy činností vymezuje způsob práce s daty a jejich bezpečné uchování.

Obdobně se změny týkají obchodních modelů, které jsou pro jednotlivé kategorie systémů k dispozici. Tradiční model trvalých licencí je u řady systémů doplňován, či dokonce nahrazován modelem pronájmu, který přináší výhodu pružnosti s ohledem na aktuální potřeby společnosti, navíc nevyžaduje prvotní značnou investici do pořízení licencí, ale z druhé strany je vázán pravidelnými poplatky za užívání produktů.

Systém pronájmu je nyní výrazně preferován ze strany výrobců softwaru a zákazníci se mu postupně přizpůsobují.

Nicméně pro oba obchodní modely je důležité, že umožňují přístup k nejnovějším verzím softwaru a jejich novým funkcím a vylepšením. U pronájmu je to v ceně licence, u trvalých licencí pak při platbě poplatku za údržbu softwaru.

Produkty vlastního vývoje TD-IS jsou nadále k dispozici jako trvalé licence nebo formou pronájmu, popř. poskytovány formou SaaS. S ohledem na klíčovou funkci našich produktů pro podporu procesů u zákazníka trváme na tom, aby měl zákazník vždy aktuální verze, tj. licence jsou vždy pořizovány včetně maintenance.


A je používání aktuálních verzí opravdu tak výhodné? Vyplatí se investice do údržby systémů?

Hodně závisí na typu produktu. U systémů správy dat (DMS), PLM a informačních systémů podniku si troufám říct, že je zajištěná údržba systému nevyhnutelná. Garantuje uživatelům funkčnost celého řešení s ohledem na veškeré přicházející změny, ať už v kategorii IT infrastruktury – změny v operačních systémech pracovních stanic a serverů, síťových řešení či používaných HW komponent, nebo v oblasti legislativy a daňových předpisů. To vše může mít vliv na správnou funkčnost stávajícího systému a je obrovskou výhodou, pokud se uživatel nemusí o tyto případné změny starat, poněvadž je má ošetřeny v rámci údržby a jeho dodavatel IT řešení mu je v předstihu řeší.

U kategorie CAD/CAM/CAE hodně závisí na způsobu využívání softwaru, na tom, do jaké míry jsou využívány integrované nástroje systému ke zvýšení produktivity. Jsou společnosti, které používají systém stejně jako například před 5 lety, a přestože pro jejich obor podnikání by bylo možné zvýšit efektivitu při tvorbě návrhu právě díky novým funkcím a pracovním postupům o desítky procent, z důvodu jejich zažitému způsobu práce je přechod na nejnovější verzi spíše omezením než výhodou. A na druhé straně jsou uživatelé, kteří právě díky důslednému využívání inovativních funkcí při návrhu, využívání generických modelů a dalších nástrojů na automatizaci návrhu či důrazu na využívání jednotného vývojového prostředí pro design a konstrukci, simulace a optimalizace návrhu a také pro výrobu – tj. programování NC strojů přímo v prostředí CAM systému – snižují čas potřebný pro inovace, změny, stavbu a testování prototypů a celkové náklady na vývoj a TPV.

Nicméně je třeba mít stále na paměti, že v současném konkurenčním prostředí je vysoká efektivita při konstrukci výrobku a jeho inovacích neoddiskutovatelnou výhodou a je nutné pracovat na tom, aby výrobce směřoval kupředu, před konkurenci.

Takže při dotazu, zda má smysl investovat do modernizací systémů, do upgradu CAD/CAM/CAE, odpovídám ano, pokud jste připraveni využít nový software pro zlepšení vašich pracovních postupů a snížení času na vývoj.


To zní hezky, ale jsou zákazníci připraveni na takové změny? Mají kvalifikované pracovníky a jsou schopni se naučit novým pracovním postupům, aby dokázali využít nový software ke snížení nákladů?

Co se týká kvalifikovaných pracovníků, ano, většina firem má inženýry, techniky a specialisty, kteří velmi dobře rozumí svým specifickým výrobkům a technologiím. A navíc stále přicházejí do firem noví a mladí lidé, kteří jsou připraveni se učit novým věcem a postupům.

Obtížnější je ale změnit zavedený způsob práce, začít používat nové metodiky, připravit nástroje na automatizaci návrhu či například knihovny parametrických dílů. Zde narážíme často na skutečnost, že zájem by byl, ale schází znalosti, jak tu konkrétní oblast vyřešit.

Ale i zde jsme schopni pomoci. Náš tým specialistů je připraven ke konzultacím k dané problematice, k analýze a návrhu metodik práce a jsme také připraveni vyřešit například vytvoření generických modelů či dalších nástrojů na automatizaci konstrukčních prací. A následně uživatele kvalifikovaně vyškolíme, aby novým pracovním postupům porozuměl, uměl je používat a dosáhl zlepšení dle projektovaných parametrů.

Konečně máme v této oblasti dlouholeté zkušenosti, například naše generické modely jsou využívány při návrhu turbín ve společnosti Doosan Škoda Power nebo třeba v Sapeli.


Je to opravdu takto jednoduché? Jak se ředitelé firem dívají na náklady na takové změny?

Je samozřejmě potřeba tyto záměry projednat a vysvětlit zodpovědným pracovníkům, kteří mají kompetence k realizaci změn. Jejich podpora je velmi důležitá pro realizaci takových projektů. Ale pokud jim vysvětlíme, že větší investice do změny se následně projeví v kvalitě výrobku, v úspoře času a nákladů na vývoj i výrobu, jsou zpravidla příznivě nakloněni k jednání o podmínkách. Důležitý je dosažený výsledek. Pokud firma za realizaci uvedených opatření utratí peníze, které se jí rychle vrátí ve zvýšení kapacity či úspoře nákladů, je pro ni tento projekt atraktivní. Navíc náklady na školení uživatelů lze financovat s podporou dotačního projektu, což také pomáhá při jejich rozhodování.


Pojďme zpátky ke klíčovým produktům vaší firmy, tj. PLM a ERP řešením. V čem jsou výjimečné a jak se vyvíjejí požadavky vašich zákazníků na tyto systémy?

Společným jmenovatelem pro naše systémy je jejich přizpůsobitelnost – tj. možnost jejich přizpůsobení požadavkům a potřebám uživatelů. Například EasyTechnology je ERP systém, který lze úspěšně využívat v menších i větších firmách, s kusovou, zakázkovou i sériovou, případně kombinovanou výrobou. A po jeho implementaci se EasyTechnology chová tak, jak je pro danou společnost a konkrétní zakázku nejvhodnější. Navíc jsme schopni jej integrovat k dalším stávajícím systémům používaným zákazníkem, ať už na straně konstrukce a vývoje, tak na straně expedice a odbytu výrobků. Tedy jeho přizpůsobitelnost a pružnost jsou hlavní charakterové rysy systému.

Stále větší důraz ze strany zákazníků je kladen na oblast plánování, která se pro firmy stává klíčovou při efektivním řízení výroby, ale i o rozhodování o realizaci nových zakázek.

Obdobně u EasyPLM – my zákazníkům nasazujeme systém, který je navázán na ostatní zavedené informační systémy, ať je to ERP (ano, umíme PLM propojit s ERP systémy SAP, ABRA, HELIOS, INFOR a řadou dalších) nebo systémy pro vývoj výrobků (CATIA, Solid Edge Inventor, Solidworks, CREO a další). Díky vlastnímu vývoji systému lze napojit i specifické systémy z oblasti elektronávrhu, CAM systémů, ale i specializovaných systémů pro konfiguraci výrobků apod.

Mimochodem – EasyTechnology obsahuje základní verzi DMS systému EasyArchiv, řeší tak bezpečné ukládání a zabezpečený přístup k dokumentům výrobního systému. A lze jej jednoduše rozšířit až o plné EasyPLM, s plnou podporou podnikových procesů.

S ohledem na rozšiřující se využívání mobilních zařízení připojených k internetu je trendem zajištění přístupu do systému odkudkoliv a z čehokoliv. Tímto směrem se ubírá další využívání našich systémů, v současné době je to jeden z důležitých parametrů v požadavcích našich zákazníků, který řešíme.

A rostoucí oblastí je napojení ERP systémů na MES – Manufacturing Executive System. Toto rozšíření EasyTechnology umožňuje nejen přístup k aktuálním informacím o stavu výroby, počtu vyrobených kusů a aktuálního stavu zakázky, ale také o stavu jednotlivých výrobních zařízení, strojů a celých linek, včetně informací, jako jsou například otáčky vřetene, posuv nože či výměna nástroje. A následně lze vyhodnocovat průběh a plnění skutečných a plánovaných parametrů výroby.


Mezi poměrně nové aktivity vaší společnosti je poskytování služeb v oblasti engineeringu. Co vás vedlo k rozšíření vaší činnosti tímto směrem?

Souvisí to se základnou našich kvalifikovaných pracovníků. Poměrně značná část našich zaměstnanců má profesní zkušenosti ze strojírenských a výrobních firem, v různých pozicích a profesích. Také při konstrukci a vývoji výrobků a technologických zařízení. A další kolegové se podíleli na praktických projektech v rámci svého působení na vysokých školách, kde realizovali například výpočty simulací pomocí FEM analýzy. Vzhledem k tomu, že se řada našich zákazníků potýkala s nedostatkem vývojových kapacit, nabídli jsme jim naše služby a začala tak spolupráce nejdříve při jednotlivých etapách vývoje, konstrukce a optimalizace výrobků, později pak i vývoji a výrobě celých zařízení. Při těchto činnostech využíváme naše kapacity i kapacity našich externích pracovníků, a je třeba říct, že objem našich engineeringových služeb stále roste.


V úvodu jsme hovořili o pandemii koronaviru a situaci, kterou v souvislosti s koronakrizí řeší průmyslové firmy i vy jako jejich dodavatelé. To určitě změní priority u řady výrobců i jejich zákazníků. Jaké jsou blízké i vzdálenější plány vaší společnosti?

Důsledky výskytu koronaviru i pandemie se postupně objevují v různých oblastech života obyvatel i firem. Asi každý z nás si uvědomuje důležitost ochrany zdraví a nutnost přizpůsobit své osobní i pracovní plány aktuální situaci. Je ale třeba začít opět normálně pracovat, i když s ohledem na nové podmínky.

My nyní nastavujeme naše procesy i námi dodávané systémy tak, aby bylo možné implementace i údržbu našich řešení provádět efektivněji. To je výhodné pro nás, ale hlavně pro naše zákazníky. A rozložení našich aktivit do více oblastí ‒ PLM, ERP, MES, CAx, engineering, dodávky fluidních systémů – nám, věřím, pomůže překonat nejnáročnější období koronakrize.

A dále? Před epidemií bylo velké téma nedostatek pracovních sil a Industry 4.0. Obtíže firem spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nezmizí, jsou a dále budou narůstat. Ano, očekáváme, že v některých segmentech průmyslu dojde k poklesu poptávky, a tedy i výroby, ale dříve nebo později opět nastane oživení a s tím související nedostatek dostupných kapacit. A dostupným řešením zůstane nadále automatizace a další opatření k omezení činností s nízkou přidanou hodnotou. Na to by se výrobci měli zaměřit právě v době poklesu.

Náš vývoj se zaměřuje na rozvoj technologií právě do oblastí, které tomu napomáhají. Například monitoring technologických zařízení a výrobních linek, schopnost práce z odloučených pracovišť, důsledná digitalizace procesů ve firmách. Takže věřím, že máme co nabídnout a našim partnerům budeme umět pomáhat i v budoucnu.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
RedHat

Inzerce

Kolaborativní roboty: Potenciál automatizace v průmyslu kovů a obrábění

Universal RobotsKo­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty, ne­bo­li ko­bo­ty, vyt­vá­ře­jí dal­ší pří­le­ži­tos­ti pro au­to­ma­ti­za­ci ob­rá­bě­ní ko­vů. Jsou cha­rak­te­ris­tic­ké je­jich schop­nos­tí pra­co­vat ve spe­ci­fic­ké vý­rob­ní ob­las­ti, po bo­ku pra­cov­ní­ků. Dá­le pak rych­lou imp­le­men­ta­cí a snad­ným pře­su­nem na no­vé úko­ly. V ne­pos­led­ní řa­dě i in­tu­i­tiv­ním pro­gra­mo­vá­ním a ob­slu­hou. Mo­hou fir­mám všech ve­li­kos­tí po­mo­ci v pro­ce­sech ja­ko je ob­slu­ha stro­jů, kons­truk­ce, ne­bo sva­řo­vá­ní.