facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 10/2021 , Potravinářský průmysl

Potraviny a zboží pod kontrolou, od výroby až po prodej, díky IoT

Dalibor Lukeš


Internet věcí usnadňuje řadu činností. V potravinářství nalezne uplatnění nejen ve fázi výroby, ale také při skladování, dopravě i prodeji. Hlídá teplotu a další parametry prostředí, či monitoruje polohu i pohyb zboží a to nejen při přepravě, ale i v prodejně. A takto hlídat lze nejen potraviny, ale i jakékoliv další zboží, o kterém je dobré mít přehled.


Řešení na bázi Internetu věcí (IoT) přináší možnost zefektivnit dříve těžkopádná a nákladná řešení a přinést i řešení úplně nová, dříve nemyslitelná. Často za to mohou právě nově přicházející neinvazivní senzory, které díky využití tzv. LowPowerWAN mohou běžet měsíce i roky na baterie. Ke svému provozu tak nepotřebují externí napájení ani dostupnost klasických přenosových sítí jako je LAN, WiFi či GSM. Zařízení o velikosti krabičky od sirek tak může sledovat například teplotu či polohu zásilky potravin od výrobce až do obchodu.

Přehled a sledování zásilek a zboží, online

A právě sledování pohybu zboží, včetně tepelných podmínek, je jedním ze základních způsobu využití IoT. Řada logistických společností má již řadu let dálkově sledované tahače či jiné dopravní prostředky. Často jsou integrované do palubních jednotek, navigací či vlastních logistických aplikací. Nicméně moderními bateriovými senzory je možné osadit i návěsy, kontejnery, či dokonce i menší přepravní boxy, přepravky, zálohované obaly. Tyto senzory pak mohou na dálku v pravidelných intervalech sdělovat svou polohu, podmínky jako teplotu či vlhkost, případně i nestandardní situace jako jsou nárazy či pády (například v případě přepravy strojů je toto důležitý parametr pro záruku). Je tedy možné sledovat cestu zboží od výrobce skrze sklad až do prodejny. A na případné problémy reagovat včas již během přepravy.

Typické scénáře využití IoT v potravinářství a prodeji

  • Sledování zásilek a zboží na cestě
  • Zajištění správných skladovacích podmínek
  • Úspory energií – elektřina, voda, teplo, plyn
  • Sledování obsazenosti (sklady, prodejny, pracovní místa, parkoviště)
  • Vyhodnocování pohybu lidí v prodejně
  • Sledování stavu zboží v regálech (počty, dynamika výběru..)
  • Efektivní odpadové hospodářství
  • Kvalitní vnitřní prostředí
  • Sledování a optimalizace úklidu

Kontrola zajištění teplotního řetězce

Zajištění teplotního řetězce je klíčové nejen u potravin a léků (kde je to vyžadováno i úřady a normami), ale i u dalších komodit, kde může nesprávné prostředí způsobit jejich poškození či znehodnocení. Sledování teploty při přepravě jsme se dotkli již v předchozím bodě, osazení prostoru skladu, případně chladicích místností, lednic či regálů dálkově odečítanými bateriovými senzory je ještě snazší. Následně máme k dispozici automaticky generovaný přehled skladovacích teplot, který můžeme použít jako report úřadům, či klientům. Přehled včetně aktuálních podmínek máme navíc k dispozici kdykoliv a kdekoliv, třeba z mobilního telefonu. Velkou výhodou je současně možnost okamžitě a automaticky reagovat v případě, že teplota překročí nastavený limit. Při správně provedené integraci na okolní systémy a procesy, tím dokážete zabránit i velkým škodám na skladovaném zboží. A to může být i rozhodující výhodou oproti konkurenci.

Sledování pohybu zboží i nákupního chování

Moderní oblastí, která úzce navazuje na IoT je sledování využití prostoru a analýza pohybu. Můžeme sledovat pohyb zařízení a zboží (přepravky, nakladače) a na základě toho optimalizovat počet těchto zařízení či uspořádání prostoru pro jejich efektivnější pohyb. Také můžeme sledovat využití (přítomnosti zboží) v konkrétních regálech ať již skladu, nebo v prodejně a díky tomu optimalizovat využití prostoru a naskladňování. Stejně tak, ale můžeme analyzovat třeba i počet a pohyb osob –jak ve skladech a při manipulaci se zbožím, tak například nákupní chování zákazníků v obchodě. A to včetně demografických dat či nálady nakupujících. Na základě těchto informací pak můžeme optimalizovat uspořádání obchodu, umístění konkrétního zboží či další aspekty vedoucí ke zvýšení efektivity prodeje.

Kontrola a úspory již ve výrobě

Nicméně vraťme se v celém procesu na začátek, tedy k výrobě. Technologie na bázi internetu věcí nemají za cíl suplovat propracované systémy řízení výroby potravin (MOM/MES), ale dokáží je velmi vhodně doplňovat. A to především díky velice rychlému nasazení a jednoduchému použití. Sledování prostředí, funkce výrobních strojů či energií pomocí neinvazivních senzorů dokáže ušetřit náklady. Například optimalizací vytápění či chlazení prostoru díky přesnějšímu měření na více místech, což je možné díky ceně IoT senzorů. Případně díky předcházení větších poruch a i neplánovaných odstávek sledováním funkce zařízení – teploty, vibrace, nestandardní zvuky – a tím dřívější reakcí na možné poruchy. Nebo díky detailnějšímu sledování spotřeby, vody, tepla, elektřiny, plynu či stlačeného vzduchu. Všechna tato média jsou často velkou položku v nákladech a i již drobné snížení spotřeby může být velkou úsporou. A k tomu se hodí detailní sledování s využitím neinvazivních IoT senzorů.

Řada možností, přitom rychlé a snadné nasazení

Technologie na bázi internetu věcí (IoT) přináší řadu nových možností. V tomto článku uvedené příklad jsou jen částí z toho, co je možné. Z dalších jen telegraficky jmenujme například napojení automatických vah na zboží, chytré pasti na hlodavce, které samy upozorní na záchyt, sledování zaplnění kontejnerů či jímek. A další se průběžně objevují.

Velkou výhodou těchto technologií je jejich relativně malá náročnost. A to nejen provozní, ale i implementační. Je tedy možné spustit nové řešení rychle a i finančně efektivně.

Začněte jedním scénářem, ale myslete na celkovou koncepci. Volte tedy řešení, které je připravené pokrýt více oblastí.
Dalibor Lukeš Dalibor Lukeš
Autor článku řídí společnost iotor, a. s., která navrhuje a vyvíjí IoT řešení, a to primárně v oblastech facility managementu a průmyslu. Dříve působil ve společnostech Siemens, Microsoft či SoftwareONE, ve kterých se vždy zaměřoval na oblast digitální transformace včetně IoT řešení, a to jak z pohledu produktového, tak projektového.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.