facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 9/2014 , Logistika

Nový trend na obzoru: rozšířená realita v logisticeDHL Supply ChainKaždá nová technologie mění způsob, jak komunikujeme se světem, a významně ovlivňuje téměř všechny obory. Logistika není žádnou výjimkou. Další velký krok kupředu přináší tzv. rozšířená realita. Naše společnost se jejím potenciálem v logistických procesech zabývala v rozsáhlé studii. V následujícím textu si představíme její závěry.


Studie se zaměřila na možnosti optimalizace provozu skladů, přepravy, maloobchodní distribuce zboží a poskytování služeb s přidanou hodnotou pomocí digitálních obrazových dat, která reprezentují tzv. rozšířenou realitu. Zpráva se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti, v nichž by podle jejích autorů mohly systémy s rozšířenou realitou přinášet největší výhody. Jedná se o skladovací činnosti, optimalizaci přepravy, poslední úsek distribuce a rozšířenou nabídku služeb s přidanou hodnotou.

Skladovací činnosti

DHL Supply Chain, nositelné pick-by-vision zařízení pro použití ve skladu Nositelné "pick-by-vision" zařízení pro použití ve skladu. (Zdroj: Knapp)

Zatím největší potenciál uplatnění rozšířené reality se rýsuje v oblasti skladovacích činností, které představují přibližně pětinu všech logistických nákladů. Z nákladů na skladovací činnosti potom připadá 55–65 % na proces kompletování zakázek a přípravy zboží k expedici. A právě v této oblasti se díky rozšířené realitě otvírají nové možnosti pro velké snížení nákladů. Většina skladů v rozvinutém světě stále používá pro kompletování zásilek papírové doklady. Tento postup je pomalý a náchylný k chybám. Proto se v současnosti testují mobilní systémy s rozšířenou realitou, mezi něž patří displeje upevněné na hlavě (HMD, Head-Mounted Display), kamery, nositelná PC a sady akumulátorů s dostatečnou kapacitou pro alespoň jednu pracovní směnu. Software pro kompletaci dodávek dokáže rozpoznávat objekty v reálném čase, číst čárové kódy, navigovat uvnitř skladu a sdílet informace se systémem řízení skladu (WMS).

Pracovník má díky systémům pracujícím s rozšířenou realitou intuitivně k dispozici veškeré potřebné informace a zároveň může oběma rukama realizovat úkony při manipulaci se zbožím. Navigační funkce stanoví nejlepší trasu skladem, zatímco software pro rozpoznávání objektů zkontroluje automatickým snímáním čárových kódů, zda se pracovník nachází na správném místě a rychle jej nasměruje ke správnému zboží v regálu. WMS po odběru zboží automaticky aktualizuje skladové zásoby. Systém urychluje orientaci nových zaměstnanců a přispívá k překonání jazykových bariér u cizinců.

Praktické testy ukazují, že tyto technologie výrazně zvyšují produktivitu práce ve skladech. Neustálými kontrolami se snižuje chybovost až o 40 %. Při současné chybovosti pouhých 0,35 % i při využívání „papírových“ metod to možná nezní jako významný přínos. Je ale nutné si uvědomit, že každá chyba v této oblasti zpravidla následně způsobuje vysoké náklady.

Hardwarová zařízení pro logistiku

Vývoj a implementace softwarových řešení s rozšířenou realitou závisí na vývoji vhodných hardwarových zařízení a jsou určovány technickým pokrokem v oblasti procesorů, displejů, senzorů, mobilního internetu, akumulátorů atd. Jaká jsou nejdůležitější zařízení, která se mohou uplatnit v logistice budoucnosti?

Systémy SAR

Systémy prostorové rozšířené reality. (Zdroj: Volkswagen)
Systémy prostorové rozšířené reality. (Zdroj: Volkswagen)

Systémy prostorové rozšířené reality SAR (Spatial Augmented Reality) promítají virtuální obsah přímo na reálné předměty, například stěny, stoly, kvádry, ale může to být i lidské tělo. Bouřlivý vývoj projektorů otvírá nové možnosti promítání a interakce, přičemž vizualizace virtuálních informací může být flexibilně přizpůsobována reálné situaci. Kromě toho může u systémů SAR sledovat obsah více osob, což je výhoda při potřebě simultánní práce.

Chytré brýle

Google Glass (Zdroj: Google)
Google Glass (Zdroj: Google)

Chytré brýle se stávají po chytrých telefonech dalším hitem spotřební elektroniky. V zásadě se jedná o brýle s displeji, kamerami a mikrofony. Systém zachycuje pohled uživatele na reálný svět a doplňuje jej o prvky rozšířené reality, které jsou promítány do jeho zorného úhlu. Nejnovější chytré brýle umožňují uživatelům ovládat virtuální obsah zobrazovaný před nimi.

Displeje HMD

Ukázka Head-Mounted displeye v podání společnosti Canon.
Ukázka Head-Mounted displeye v podání společnosti Canon.

Displeje připevněné na hlavě, anglicky HMD (Head-Mounted Display), zahrnují sluchátka s jedním nebo vícero displeji, resp. mikrodispleji. Uživatel nesleduje přímo realitu, nýbrž její obraz doplněný o virtuální objekty. Některé systémy disponují pouze displejem pro jedno oko, jiné pracují s displeji pro obě oči. Moderní systémy přizpůsobují virtuální informace pohybům hlavy uživatele ve všech myslitelných směrech.

Head-up displeje s rozšířenou realitou

Využití Head-up displeje zobrazujícího informace na čelním skle auta.
Využití Head-up displeje zobrazujícího informace na čelním skle auta.

Podobně jako chytré brýle pracují také head-up displeje s rozšířenou realitou. Jejich vývojem se zabývají především automobilky. Cílem vývoje jsou displeje, jejichž plocha bude odpovídat ploše čelního okna. Řidič tak bude moci dostávat například názorné pokyny, do jakého jízdního pruhu se má zařadit, kde přesně má odbočit apod. Bezpečnostní systémy jej mohou včas a nepřehlédnutelně upozornit na hrozící nebezpečí, například chodce, vozidlo nebo jinou překážku.

 

Optimalizace přepravy

Informační technologie v uplynulém desetiletí významně zvýšily efektivitu, spolehlivost a bezpečnost nákladní dopravy. Rozšířená realita otvírá další možnosti pro zlepšení, především v oblasti kontroly úplnosti zásilky, mezinárodním obchodu, navigaci řidiče a nakládání nákladu.

Kontrola úplnosti zásilky dnes vyžaduje časově náročné manuální počítání nebo skenování čárových kódů ručními přístroji. Budoucí pracovník bude mít na sobě zařízení s kombinací skenerů a 3D senzorů, které bude schopné určit počet palet, jednotlivých balíků či jejich objem. Tento systém by mohl být používán také k odhalování poškození nebo jiných vad.

DHL Supply Chain S ekonomickým rozkvětem se zvětšují toky zboží mezi jednotlivými zeměmi. Pro logistické společnosti to znamená velkou příležitost. Na druhé straně ovšem také komplikovanější procesy, které mimo jiné souvisí s odlišnou legislativou a podmínkami v různých částech světa. Systémy pracující s rozšířenou realitou by mohly být přínosem zejména pro poskytovatele globálních obchodních služeb. Před odesláním zásilky by prověřily její soulad s příslušnou legislativou a zajistily správné vyplnění obchodní dokumentace. Zařízení s rozšířenou realitou naskenuje obchodní dokumenty nebo zboží a na základě toho zjistí nebo opraví přiřazení odpovídajícího kódu komodity. Technologie s rozšířenou realitou budou také schopny v reálném čase překládat texty obchodní dokumentace, například obchodní podmínky.

Současné navigační systémy v dodávkových vozidlech budou nahrazeny brýlemi nebo head-up displeji s rozšířenou realitou. Řidič tak bude přímo do svého zorného pole dostávat důležité informace o dopravních zácpách a alternativních trasách na základě analýzy dopravních dat v reálném čase. V další vrstvě zobrazování se mohou objevovat zásadní informace o okolí, vozidle a nákladu. Cílem těchto opatření je průběžná optimalizace trasy, zvýšení bezpečnosti a zároveň minimalizace odvracení pozornosti řidiče.

Hlavním problémem, který v současnosti ohrožuje plynulost nákladní dopravy, je proces nakládání. Zařízení s rozšířenou realitou by mohla nahradit tištěné nákladní listy. Pracovník bude v reálném čase dostávat informace o tom, jakou paletu má naložit jako další a kam přesně ji v nákladovém prostoru vozidla umístit.

Poslední úsek distribuce

Tato část logistiky, která je v rámci dodavatelského řetězce často nejvíce nákladná, zažívá rozmach s nárůstem internetového obchodu. Jako první se nabízí vylepšení manipulace s balíky a optimální využití přepravní kapacity. Podle odhadů věnuje řidič 40–60 % času mimo distribuční centrum činnostem nesouvisejícím s řízením, například hledání správného balíku před předáním zákazníkovi. V budoucnosti bude mít řidič s patřičným zařízením s rozšířenou realitou na očích už v distribučním centru veškeré informace o jednotlivých balících, včetně pokynů pro optimální uložení v nákladovém prostoru vozidla s ohledem na charakter zásilky a plánovanou trasu. Při předání mu pak systém přímo ukáže, o jaký balík se jedná.

Dalším přínosem se stane bezdotykové zavírání dveří nákladového prostoru, například hlasovým povelem, pohybem hlavy nebo očí. Náročným úkolem pro řidiče bývá také nalezení správné budovy a vchodu. Zařízení s rozšířenou realitou může pomáhat i s navigací uvnitř budov. Jednoznačnou identifikaci příjemce zásilky umožní technologie rozpoznávání obličeje, díky níž bude zbytečný identifikační průkaz nebo podpis.

Zařízení s rozšířenou realitou usnadní nalezení správné adresy i příjemce.
Zařízení s rozšířenou realitou usnadní nalezení správné adresy i příjemce.


Rozšířená nabídka služeb s přidanou hodnotou

Poskytovatelé logistických služeb mohou díky rozšířené realitě nabízet zákazníkům nové služby. V oblasti montáže a oprav mohou pracovníci nosit speciální zařízení v podobě brýlí s příslušným softwarem pro podporu specifických úkolů. Pracovník tak může zrakem sledovat posloupnost pokynů pro správný průběh montáže nebo opravy, přičemž obě ruce má volné pro práci. Systém s rozšířenou realitou zároveň kamerovým snímáním hlídá kvalitu při každém pracovním kroku. Tímto způsobem lze zvýšit kvalitu a výrazně snížit náklady na školení nových pracovníků nebo při zavádění nové výroby. V oblasti balíkových služeb by mohli zákazníci využívat komplexní aplikaci, která by dokázala změřit rozměry a hmotnost zboží a vyhledat nejvhodnější přepravní obal a nákladově nejefektivnější možnost přepravy včetně různých variant pojištění.

Rozšířená realita přestává být sci-fi

Aktuální novinky, jako jsou head-up displeje promítající informace na čelní okno nebo využívání rozšířené reality při opravách vozidel v automobilovém odvětví, ilustrují rychlý rozvoj této technologie a možnosti jejího uplatnění i v oborech mimo sektor IT. V současnosti však stále existují různé překážky technického a společenského charakteru, které brání tomu, aby se různé systémy s rozšířenou realitou staly už součástí běžných logistických činností. Patří mezi ně například kapacita a životnost akumulátorů, vysoké investiční náklady, realizace funkčních složitých sítí, ochrana soukromí a společenská akceptace. DHL nicméně spatřuje v rozšířené realitě velký potenciál, a tak v dalších krocích plánuje se svými partnery ověřování závěrů koncepčních studií praktickými testy.

Irena Mižďochová

Autorka pracuje ve společnosti DHL Supply Chain.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.