facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 5/2018 , EAM/CMMS - Správa majetku a údržby

Mám provádět údržbu, nebo jenom papírovat?

Ing. Boris Soukeník


SynergitOtázku v názvu článku jistě slýchávají všichni od svých podřízených, kdo mají na starosti řízení údržby a snaží se svou práci zefektivnit pomocí systému.


Informační systémy řízení údržby se prosazují již delší dobu a nelze říct, že by v této oblasti byla poptávka nasycena, tak jako je to například u ERP systémů. Mnohé snahy zavést do údržby pořádek naráží na odpor pracovníků údržby, protože jim často přináší neúměrný nárůst administrativní zátěže.

V některých systémech se nový požadavek, příkaz práce nebo i plán prevencí obvykle nejprve tiskne, následně vyplňuje pracovníky provádějícími údržbu, a nakonec se ručně přepisuje zpět do systému. To se nedá zvládat v reálném čase, takže systém přestává sloužit jako úložiště aktuálních informací. Takový systém je často pouze nutností pro reporting, audit nebo požadovanou certifikaci. Neslouží samotným údržbářům a jejich motivace udržovat správnost informací v systému je nízká. Pokusy na zavedení systému řízení údržby založené na zpětném vykazování provedené práce spíše navyšují skepsi, zda vůbec nějaký efektivní systém řízení údržby existuje.

Řešením výše popsaných problémů je dostat podporu pro řízení údržby přímo na místo zásahu údržby. Nové technologie, jako je mobilní aplikace v chytrém telefonu, přináší kvalitativní změnu v možnostech, jak zavést bezpapírové řízení údržby.

Na trhu je konečně cenově dostupný odolný chytrý telefon pro každého údržbáře s mobilní aplikací využívající k identifikaci udržovaných zařízení NFC čipy (technologie používaná například pro bezkontaktní platby), QR kódy, čárové kódy, GPS lokalizaci. Telefon přináší možnost na místě pořídit fotku, video a připojit je k požadavku nebo výkazu údržby. Internet v mobilu přináší online dostupnost do systému nejen pouze v areálu podniku. Údržbář nebo kdokoli jiný může mít svůj chytrý telefon stále u sebe nejen k hlasové komunikaci, ale jako inteligentní terminál informačního sytému údržby.

Příklady použití chytrého telefonu s mobilní aplikací při řízení a vykonávání údržby:

  • Přiložením telefonu k NFC čipu nalepenému na zařízení nebo jeho části lze jednoznačně identifikovat předmět údržby, dále k tomuto předmětu nahlásit požadavek s popisem, případně vyhotovit a připojit fotodokumentaci. Lze také zjistit, které další nesplněné požadavky seřazené podle důležitosti jsou již k tomu předmětu údržby v systému zaznamenány. Pro údržbáře je také cenná možnost podívat se na historii zásahů údržby v daném místě od posledních zásahů po zásahy několik let zpátky. Přímo v mobilu může být k předmětu údržby dostupná dokumentace, jako jsou návody, výkresy, schémata apod.
  • Systém na pozadí automaticky zařadí nový požadavek dle předem definovaných kritérií do zásobníku práce skupině údržbářů. Požadavek se objeví určeným údržbářům v notifikačním centrum mobilního telefonu s případným zvukovým signálem.
  • Ze zásobníku práce může údržbář v mobilní aplikaci svého telefonu požadavek zahájit, přerušit a ukončit s měřením doby trvání a záznamem spotřebovaných náhradních dílů a materiálu, dalších provedených neplánovaných prací, odečtů stavů nebo naměřených hodnot a nastavení.

K identifikaci lze použití NFC čipu kombinovat s QR kódy, pro identifikaci náhradních dílů jsou spíše vhodné čárové kódy.

Pro vyspělý systém řízení údržby samozřejmě nestačí pouze mobilní aplikace. Bez robustního databázového systému na pozadí to nejde, pro efektivní řízení údržby musí existovat softwarové nástroje pro hromadné změny, nastavení chování systému, uživatelských práv, reporting, ukládání dokumentace apod. Na malém displeji mobilu by některé potřebné funkce byly těžko viditelné. Tam, kde není možné nebo vhodné vybavit údržbáře chytrými telefony, lze kromě mobilů použít dotykové kiosky s obdobnou funkčností jako mobilní aplikace.

Požadavek na snižování počtu údržbářů vždy opakovaně přichází v době hospodářské deprese, na to je třeba myslet i v době růstu ekonomiky. Údržba bez argumentace pomocí tvrdých dat z fungujícího systému řízení údržby je vůči tlaku managementu na snižování nákladů bezbranná.

V údržbě nyní často dochází ke generační obnově, nová generace vnímá softwarové nástroje a novou techniku jako příležitost situaci změnit.

Současné technologie a jejich správné použití v oblasti řízení údržby umožní konečně zavést bezpapírové řízení údržby, snížit administrativní zátěž řídících pracovníků i údržbářů, dát k dispozici konečně tvrdá data v reálném čase jako podklad pro rozhodování a motivovat pracovníky údržby zavést systém, který je nejen pro management, ale i pro ně.

Ing. Boris Soukeník Ing. Boris Soukeník
Autor článku je ředitelem společnosti Synergit, s. r. o.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.