facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 7-8/2016 , EAM/CMMS - Správa majetku a údržby

Klíč pro správu majetku a řízení údržbyInsekoPři řízení správy majetku a procesu údržby jsou potřebné informace. Informace v různé struktuře a skladbě, v různých etapách procesu údržby. V současnosti využívané informační systémy na řízení údržby v podnicích umožňují evidenci a archivaci těchto informací v rozsahu potřebném pro správné řízení a výkon údržby. Ve velkém množství případů je však evidence a vyhodnocování dat z procesu údržby zanedbávaná, a to především z důvodu nevhodně nastaveného IS, který není schopný poskytnout jednoduchý a spolehlivý nástroj pro sběr údajů z procesu údržby a jejich následné využití při operativním řízení.


Základní předpoklady efektivního řešení

Správné nastavení IS je jedním ze základních předpokladů pro fungování a optimální využití IS pro řízení procesu údržby a zároveň hlavním mezníkem. Správné nastavení posouvá IS od zbytečně investovaných prostředků ke kvalitnímu nástroji, který přináší zefektivnění, zpřehlednění a optimalizaci procesu údržby.

Dodavatel IS proto musí spolu se softwarovým vybavením poskytnout nezbytné know-how pro jeho nastavení a konfiguraci IS. Dobrý dodavatel se nesnaží uživateli vnutit procesy, které jsou „natvrdo“ v IS, ale musí spolu s uživatelem hledat nejlepší variantu, nejvhodnější postup tak, aby výsledkem byl IS, který je svými funkcemi, prostředím a způsobem ovládání přínosem a ne zátěží pro své uživatele. Na druhé straně i IS musí být dostatečně flexibilní, aby se uměl ve správné míře přizpůsobit procesu údržby v podniku, a musí být dostatečně robustní, aby pokryl všechny oblasti, které se budou od něho vyžadovat.

I poté ale zůstává otázkou, zda jsou informace evidované v IS dostupné správným lidem, ve správném čase a ve správné formě a zda náklady na jejich získání nepřevyšují přínos z jejich používání.

Systém musí sloužit údržbě a ne údržba systému

Co je limitujícím prvkem využívání IS při řízení údržby? Data evidovaná v systému IS musí poskytovat dostatek informací pro proces údržby na každé úrovni řízení – IS musí fungovat pro údržbáře, ne údržbář pro IS.

Data evidovaná v IS můžeme rozdělit podle způsobu využití na:

  • Data pro statistické vyhodnocování
  • Data pro řízení procesu údržby
  • Operativní data využívaná přímo v procesu údržby

Statistická data jsou využívaná v delších časových intervalech, na rozdíl od dat pro řízení procesu a dat využívaných přímo v procesu údržby, která je potřebné dostat do IS v reálném čase – tedy tehdy, když má jejich využití opodstatnění:

  • Řídící pracovník nedokáže operativně reagovat na změny požadavků při procesu údržby, pokud nemá informace o aktuálním stavu rozpracovanosti úloh údržby, stavu požadavků na údržbu a stavu zdrojů pro údržbu.
  • Výkonný pracovník údržby (údržbář) potřebuje mít přístup k aktuálním přiřazeným úlohám, historickým datům zařízení, na kterých vykonává výkon údržby, dokumentaci zařízení, přehledu o stavu materiálových zdrojů potřebných k výkonu údržby, apod.

Data evidovaná v IS, jejich struktura, kvalita a dostupnost v čase mají tedy jednoznačný vliv na způsob, jakým se IS v podniku využívá. I v případě, že máme kvalitní IS, se v případě nevhodně zvolené struktury dat můžeme dostat do stavu, při kterém je v IS evidované množství údajů, které jsou sice pravdivé, ale nepodstatné. Sběr údajů z procesu údržby je v takovém případě velmi komplikovaný a časově náročný, čímž zatěžuje údržbáře vysokou dávkou administrativní práce a sám údržbář bývá přesvědčený, že tato evidence nemá smysl. Přičemž se snaží si ji zjednodušit – většinou na úkor kvality evidovaných dat. Analyzovat potřebnou strukturu dat v jednotlivých etapách procesu údržby je proto jedním z nezbytných kroků při optimalizaci využívání IS při řízení údržby.

Kromě struktury dat je velmi důležitá i jejich dostupnost v čase. Každý pracovník v procesu údržby by měl mít k dispozici odpovídající data, na základě kterých usměrňuje svoji činnost. Data by měla být ve vhodné formě a obsahovat jen relevantní informace.

Kvalita evidovaných údajů úzce souvisí s předcházejícími atributy (strukturou a dostupností). Pokud pracovník, který data do IS eviduje, není přesvědčený o jejich využitelnosti (struktura) a nevidí přidanou hodnotu jejich evidence pro svou budoucí práci (dostupnost), není motivovaný ke korektnímu plnění evidence.

Jak tedy optimalizovat využívání IS při řízení údržby? Tím, že poskytneme data správným lidem, ve správném čase, ve správné formě a v odpovídající kvalitě.

Ing. Martin Vrana Ing. Martin Vrana
Autor článku je procesním analytikem pro EAM ve společnosti INSEKO, a. s.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -