facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 11/2010 , ERP systémy

Svět informačních systémů 2010

Ohlédnutí za konferencíKonference Svět informačních systémů je největší pravidelnou odbornou akcí určenou pro širokou veřejnost, která se zabývá aktuálními tématy z oblasti podnikových informačních systémů. Sedmý ročník konference SiS 2010, který se uskutečnil ve dnech 16. a 17. září 2010 v hotelu Voroněž v Brně, uspořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s redakcí časopisu IT Systems a Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně.


Konference se těšila velkému zájmu a významné podpoře partnerů z řad výrobců a dodavatelů IT řešení. Letošní ročník aktivně podpořilo celkem osmnáct společností. Konference prokázala, že zájem podnikové i akademické sféry o klíčová témata z oblasti řízení organizací a podpory moderních informačních systémů stále trvá. 

Tak jako předchozí ročníky konference, které se dříve konaly ve Zlíně, nabídla konference SiS 2010 opět atraktivní a bohatý program. Spolu s výrobci a dodavateli IT se zde podělili o své zkušenosti s informačními systémy i samotní uživatelé. Příkladem může být hned úvodní přednáška pana Jiřího Majera, místopředsedy představenstva Svazu českých a moravských výrobních družstev, který poskytl účastníkům konference filozofický náhled na roli technologií při rozvoji společnosti.

 

Vladek Šlezingr, generální ředitel IBM ČR se zaměřil na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti českých podniků
Vladek Šlezingr, generální ředitel IBM ČR se zaměřil na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti českých podniků

 

Za nejzajímavější vystoupení prvního dne programu označili účastníci konference vystoupení Petra Karáska ze společnosti Microsoft ČR na téma cloud computing a jeho vliv na svět informačních systémů
Za nejzajímavější vystoupení prvního dne programu označili účastníci konference vystoupení Petra Karáska ze společnosti Microsoft ČR na téma cloud computing a jeho vliv na svět informačních systémů

 

Kdo jiný by měl prezentovat zkušenosti s ERP systémem v praxi cestovního ruchu než Radim Jančura, generální ředitel Student Agency
Kdo jiný by měl prezentovat zkušenosti s ERP systémem v praxi cestovního ruchu než Radim Jančura, generální ředitel Student Agency

 

Jeden ze zahraničních přednášejících konference, Sergey Martsinkian, produktový manažer Epicor Software
Jeden ze zahraničních přednášejících konference, Sergey Martsinkian, produktový manažer Epicor Software

 

Stanislav Sýkora, generální ředitel Asseco Solutions, si položil otázku, zda je výhodou ERP systém komplexní, nebo specializovaný
Stanislav Sýkora, generální ředitel Asseco Solutions, si položil otázku, zda je výhodou ERP systém komplexní, nebo specializovaný

 

Lumír Al-Dabagh, ředitel podniku Beneš a Lát, přednesl praktické zkušenosti s využitím informačního systému při řízení průmyslového podniku
Lumír Al-Dabagh, ředitel podniku Beneš a Lát, přednesl praktické zkušenosti s využitím informačního systému při řízení průmyslového podniku

 

Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva společnosti Vema, se věnoval otázkám podpory personálních procesů
Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva společnosti Vema, se věnoval otázkám podpory personálních procesů

 

O nové generaci EDI 2.0 přednášel David Reichel, ředitel divize eBusiness, CCV Informační systémy
O nové generaci EDI 2.0 přednášel David Reichel, ředitel divize eBusiness, CCV Informační systémy

 

Praktické zkušenosti s ERP systémem QAD v podmínkách automobilového průmyslu přednesl Miroslav Balín, manažer nákupu, logistiky a IT společnosti FujiKoyo Czech
Praktické zkušenosti s ERP systémem QAD v podmínkách automobilového průmyslu přednesl Miroslav Balín, manažer nákupu, logistiky a IT společnosti FujiKoyo Czech

 

Jaroslav Řasa, předseda představenstva United Software, na konferenci oslovil s nabídkou spolupráce ostatní české výrobce ERP
Jaroslav Řasa, předseda představenstva United Software, na konferenci oslovil s nabídkou spolupráce ostatní české výrobce ERP

 

Jan Melzer, generální ředitel DC Concept, představil principy spolupráce v partnerské síti QI
Jan Melzer, generální ředitel DC Concept, představil principy spolupráce v partnerské síti QI

 

Během konference se konaly celkem tři panelové diskuse, které moderoval Petr Sodomka z Centra pro výzkum informačních systémů. Setkaly se s velkým zájmem účastníků konference, byly pestré a vyvolaly i několik zajímavých názorových střetů mezi diskutujícími.
Během konference se konaly celkem tři panelové diskuse, které moderoval Petr Sodomka z Centra pro výzkum informačních systémů. Setkaly se s velkým zájmem účastníků konference, byly pestré a vyvolaly i několik zajímavých názorových střetů mezi diskutujícími.

 

Za „zlatý hřeb konference“ označila podstatná část respondentů panelovou diskusi, v níž sami uživatelé debatovali o svých zkušenostech s využíváním informačních systémů. Své názory na stávající nabídku českého trhu s podnikovými aplikacemi, kritéria, podle kterých se rozhodovalo o výběru současného ERP systému, zkušenosti s konzultačními firmami a absolventy VŠ doplnili diskutující reálnými poznatky z vyhodnocování investic do IT ve své společnosti. Na snímku Lenka Chroncová, obchodní ředitelka Student Agency, a Jiří Kolář, ředitel IT společnosti Linet.
Za „zlatý hřeb konference“ označila podstatná část respondentů panelovou diskusi, v níž sami uživatelé debatovali o svých zkušenostech s využíváním informačních systémů. Své názory na stávající nabídku českého trhu s podnikovými aplikacemi, kritéria, podle kterých se rozhodovalo o výběru současného ERP systému, zkušenosti s konzultačními firmami a absolventy VŠ doplnili diskutující reálnými poznatky z vyhodnocování investic do IT ve své společnosti. Na snímku Lenka Chroncová, obchodní ředitelka Student Agency, a Jiří Kolář, ředitel IT společnosti Linet.

 

Dvoudenní konferenci zakončila panelová diskuse se zástupci předních českých dodavatelů ERP systémů. Diskutovalo se zde o překážkách rozvoje českých softwarových firem, budování nových obchodních modelů a možnostech zkracovat inovační cyklus produktů a služeb. Na snímku Branislav Ludva, generální ředitel Karat Software.
Dvoudenní konferenci zakončila panelová diskuse se zástupci předních českých dodavatelů ERP systémů. Diskutovalo se zde o překážkách rozvoje českých softwarových firem, budování nových obchodních modelů a možnostech zkracovat inovační cyklus produktů a služeb. Na snímku Branislav Ludva, generální ředitel Karat Software.


Prezentace z konference Svět informačních systémů 2010 jsou k dispozici na webových na stránkách www.SvetIS.cz

 
Děkujeme partnerům konference Svět informačních systémů 2010 za jejich podporu i přínos k odbornému programu.

 

Generální partneři
Generální partneři

 

Hlavní partneři
Hlavní partneři

 

Partneři
Partneři

 

Pořadatelé
Pořadatelé

 

Mediální partneři
Mediální partneři

 

 

 

 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Power BI jako doplněk ERP systému

ElinkxPower BI je efe­k­tiv­ní ná­s­troj, kte­rý mů­že jed­no­du­še po­rov­ná­vat re­ál­ná čís­la s plá­no­va­ný­mi ne­bo kde mů­že­me na­sta­vo­vat ur­či­té li­mi­ty (např. no­ti­fi­ka­ce, že se blí­žím k plá­no­va­ným vý­da­jům, ko­lik ješ­tě po­tře­bu­ji vy­fak­tu­ro­vat, kdy do­sáh­nu před­po­klá­da­né­ho ob­ra­tu). Ide­ál­ní je ta­ké pro pre­dik­tiv­ní ana­lý­zu (např. co se sta­ne s výs­led­kem, když sní­žím/zvý­ším ná­kla­dy) ne­bo ce­no­vou po­li­ti­ku (např. kte­ré pro­duk­ty jsou zis­ko­vé, kde se vy­pla­tí in­ves­to­vat).