facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
ERP systémy II , ERP systémy

Řízení životního cyklu ERP systémuGartnerAby komplexní podnikové aplikace typu ERP přinášely společnosti největší možnou přidanou hodnotu, je třeba řídit všechny fáze jejich životního cyklu. Analytici společnosti Gartner jich definují pět: strategie a plánování, návrh, výběr, nasazení a řízení a rozvoj. V následujícím textu se zaměříme na to, jaké výzvy jsou podle analytiků Gartneru s jednotlivými fázemi spojeny.


Strategie a plánování

V této fázi životního cyklu ERP zakládáme ERP projekt a stanovujeme základní mantinely pro následující etapy. Obvykle zde definujeme procesy, jejichž rozsah by měl ERP pokrývat, slaďujeme potřeby s obchodními a IT strategiemi, vytváříme základní dokumenty projektu, určujeme důležitost jednotlivých kroků, tvoříme plány a rozpočet, vybíráme členy projektového týmu a řídicí a kontrolní systémy.

Návrh

Tato fáze staví na práci provedené v rámci strategie a plánování, zpřesňuje ji a doplňuje o detaily. Právě v této fázi životního cyklu jsou strategie a vize spojené s ERP systémem transformovány do konkrétních plánů a návrhů. Pro fázi návrhu je typické:

 • definování architektury, technologie a standardů projektu,
 • určení zdrojů a způsobu jejich získání,
 • modelování požadavků ze strany byznysu, detailní specifikace požadovaných parametrů řešení,
 • definování detailů procesů a výkonnostních měřítek,
 • vytvoření podrobnějšího obchodního případu,
 • vytvoření a schválení plánu řízení změn v organizaci včetně její struktury po nasazení řešení.

 Gartner

Výběr

Fáze návrhu se soustředí především na vnitřní prostředí. Ve fázi výběru se naopak snažíme získat informace z okolí firmy. Využíváme přitom již připravený plán a návrh a snažíme se najít jejich odraz v tom, co nabízí trh. Cílem této fáze je vybrat řešení, které bude vhodné právě pro náš podnik. Než k tomu ale dojde, je třeba provést celou řadu kroků:

 • finalizovat požadavky na řešení,
 • vytvořit go-to-market strategii,
 • rozšířit projektový tým o byznys uživatele,
 • stanovit kritéria a metodologii hodnocení,
 • sesbírat informace z různých zdrojů a analyzovat je,
 • vytvořit zadávací dokument,
 • vyhodnotit odpovědi dodavatelů a poskytovatelů služeb,
 • zvolit technologii a dodavatele či poskytovatele služeb,
 • doplnit obchodní případ a projektový plán na základě odpovědi zvoleného dodavatele,
 • vyjednat SLA a smlouvu.

Nasazení

Jakmile je ukončen proces výběru, dochází k implementaci řešení a vize se pomalu stává realitou. Fáze nasazení se přitom může skládat z řady dílčích kroků, například pokud se jedná o implementaci v mezinárodní společnosti s řadou organizačních jednotek. V této etapě určujeme, kdo bude systém implementovat a kdo bude tuto činnost řídit. Je třeba kontrolovat dodržování projektu, harmonogramu a rozpočtu, monitorovat a minimalizovat rizika. Je také vhodné neustále sledovat rozdíl mezi našimi potřebami a tím, co můžeme reálně dostat například pomocí gap analýzy. A samozřejmě konfigurujeme, integrujeme, testujeme a zaškolujeme klíčové uživatele. Výstupem této fáze životního cyklu ERP by mělo být rozhodnutí, zda řešení posunout ze stavu projektu do produkčního prostředí.

Přístup řízení životního cyklu chápe nasazení ERP systému jako projekt s nejasně ohraničeným koncem, kde jeho řízení považujeme za neustále pokračující proces až do doby, kdy aplikace zastará nebo je vyměněna. Úspěch a přínosy ERP systému zajistí jen řízení všech pěti fází životního cyklu. Odpovídající management investic do ERP systému zahrnuje risk controlling, řízení nákladů a pochopení hodnoty, kterou ERP přináší byznysu a dosahování konkurenční výhody.

Rozvíjet a řídit

V této fázi se často ptáme, jak organizace ERP systém používá a jakým způsobem jej bude třeba přizpůsobit, aby dobře podporoval její neustále se měnící požadavky. Je přitom třeba provést nejen postimplementační analýzu, řídit a monitorovat činnost ERP, sledovat jeho využívání a měřit výkonnost, ale také získávat zpětnou vazbu, sledovat rizika a měnící se požadavky ze strany byznysu, a v důsledku pak zlepšovat vlastní procesy, dovednosti, metody a nástroje. Důležité je také znovu projít původní obchodní případ a určit konkrétní přínosy, které ERP společnosti přineslo. V této fázi bychom také měli podporovat spolupráci IT a obchodu, orientaci na uživatele a samozřejmě sledovat a hodnotit příležitosti pro inovace a transformace vlastního byznysu.

-ld-

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.