facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT SYSTEMS 1-2/2019 , ERP systémy

„Nová verze posune využití K2 ještě dále za hranice firmy....“

říká Tomáš Szkandera, ředitel vývoje ve společnosti K2 atmitec

Ing. Lukáš Grásgruber


Tomáš Szkandera je ředitelem vývoje ve společnosti K2 atmitec. Pod jeho přímým vedením vzniká každý rok nová verze informačního systému K2, který pomáhá podnikům a organizacím v mnoha odvětvích. Přestože některé informace o své práci pochopitelně nemůže prozradit, umožnil nám alespoň částečně nahlédnout do zákulisí vývoje Kádvojky. Prozradil nám, co jeho tým připravil do nové verze, a podělil se o názor na budoucí vývoj ERP systémů.


Pokud se nepletu, tak jste doposud každý rok přicházeli s novou verzí informačního systému K2. Bude i letos nová Kádvojka? Kdy ji odtajníte?

Závazek přicházet každý rok s novou verzí je pro náš systém zásadní, díky tomu nezastarává. A proto i letos představíme v listopadu v divadle Reduta novou verzi Informačního systému K2. Naši zákaznici, noví i stávající, se tak mohou těšit jak na modernizace některých částí systému, tak celou řadu inovací a novinek.

Jaké zásadní inovace přináší aktuální verze K2? Nemáme zde prostor na vyjmenování všech novinek, ale pokuste se prosím vypíchnout alespoň ty nejdůležitější novinky a celkově shrnout směr, kterým se K2 vyvíjí.

Směr vývoje našeho ERP systému lze rozdělit do dvou oblastí. První oblastí, které věnujeme síly ve vývoji, je dostat systém za hranice firmy. Jsou to případy, kdy můžete svůj ERP systém zpřístupnit svým zákazníkům nebo dodavatelům a tím zefektivnit interní procesy firmy. První vlaštovkou, kde se nám směr osvědčil, byl vlastní Eshop a WMS. Letos jsme přidali možnost v K2 provozovat vlastní firemní stránky. Představili jsme rovněž technologické preview nově chystané webové K2 na platformě HTML 5, která bude obrovským skokem a posune využití K2 ještě dále za hranice firmy.

Druhou oblastí, které se intenzivně věnujeme, je revoluční řešení, které umožňuje provozovat více společností v jedné K2, bez ohledu na jazyky a legislativy. Usnadníme tak našim zákazníkům růst, ať už pomocí akvizic nebo expanzí do zahraničí. A to vše bez nutností složitých synchronizací dat.

Informační systém K2 byl jedním z prvních ERP systémů, který se zaměřil na tzv. user experience, tedy koncept uživatelské přívětivosti z hlediska vzhledu i způsobu ovládání. Nacházíte v tomto směru stále nějaké prvky k vylepšení? Najdeme některé z nich v nové verzi?

Jednoznačně. Dostává se nám mnoho podnětů a návrhů na další vylepšení přímo od našich zákazníků, rovněž sledujeme aktuální trendy v oblasti UX/UI design. Postupně na nich pracujeme. A díky již zmíněné nové technologii HTML5 aplikace si můžeme dovolit přinést další nové grafické prvky a vizualizace, které ještě více zpříjemní uživateli práci s K2.

Jak velký objem práce je za novou verzí tak robustního systému? Můžete prozradit alespoň základní obrysy, jak vývoj K2 probíhá?

Do vývoje K2 jsme v loňském roce investovali přibližně 70 000 hodin. Implementaci zprostředkovávají čtyři vývojové týmy. Systém, který pracuje na nejnižší vrstvě a jádru, dva týmy aplikačních modulů, zajišťující business logiku, a tým QA, který má na starost kvalitu programu. Nová verze K2 vždy obsahuje zhruba ve stejném poměru: Nutné technologické změny, které zajistí další rozvoj celého systému. Dále pak funkcionality vyplývající z podnětů od našich zákazníků. A za třetí novinky plynoucí ze směru vývoje systému a aktuálních trendů ERP systémů.

Při vývoji se maximálně snažíme klást důraz na přínosy pro zákazníka a použitelnost nových funkčních celků, proto už při analýze spolupracujeme s projektovými manažery, kteří dobře znají situaci a potřeby zákazníka.

Jak zajišťujete kvalitu nových verzí? Jakou část vývoje zabere testování?

O kvalitu K2 se stará tým QA (Quality Assurance), který koordinuje a také implementuje automatické testy systému. Jedná se o testy, které jsou založené na simulaci práce uživatele v aplikaci, ale také testy, které prověřují aplikační logiku pomocí tzv. funkčních testů. Aktuální testovací sada čítá téměř 16 000 testů, které probíhají každou noc současně na různých operačních systémech a databázových platformách.

Cílem je tak odhalit možný problém v systému hned následující den. Současně s verzí dáváme zákazníkům také tzv. validační zprávu, ve které je souhrn všech testů, kterými verze prošla.
V letošním roce se chceme navíc zaměřit na speciální formu testů, které měří tzv. metriky jakosti, tedy např. kontrola kvality napsaného kódu a dodržování firemních pravidel.
Testování přirozeně zabírá významnou část vývoje všech našich produktů, jelikož se nejedná pouze o tvorbu nových testů, ale již existující musí reflektovat provedené změny.

Jak bojujete s termíny? Používáte agilní metody řízení vývoje? Dáváte si například milníky vývoje?

Vývoj vždy směřujeme k podzimnímu vydání verze. Z dlouhodobého hrubého plánu začínáme v září postupně tvořit plán nové verze, abychom po vydání nové K2 měli jasnou představu o verzi následující. Během roku probíhají měsíční sprinty, kde vyhodnocujeme stav a plánujeme další sprint. Na úrovni každého týmu probíhá vyhodnocení každý týden. Nejsme však naplánovanými úkoly striktně vázáni, máme prostor i na pružné reakce na situace, které vzniknou u zákazníků.

Prozradíte nám na sebe a své kolegy nějaké zajímavosti ze zákulisí vývoje Kádvojky? Myslím, že je užitečné připomenout čtenářům, že za vývojem odladěného informačního systému jsou lidé se svojí individualitou a specifickými schopnostmi, které je třeba sladit.

Na vývoji pracuje asi 50 lidí, z nichž mnozí jsou ve firmě dlouho (i 25 let). Dáváme šanci také nadějným studentům, se kterými zahajujeme spolupráci nejprve v kroužcích vedených při středních školách. Naším základním předpokladem je, že práce musí vývojáře bavit. A tuto podmínku se nám daří plnit, proto máme malou fluktuaci. Dosahujeme toho tak, že dáváme našim lidem velký prostor pro seberealizaci.

Mohou si prosadit do systému svou myšlenku, svůj nápad. Satisfakcí je jim také to, že s Kádvojkou pracuje denně asi 20tis lidí, kterým usnadňuje práci a denní činnosti. Toho jsou si naši vývojáři vědomi a těší je to. Při práci ctíme volnost, se kterou se ale logicky pojí zodpovědnost za výsledné řešení v dodrženém termínu. To jsou všechno faktory nezbytné proto, aby naši zaměstnanci chodili do práce rádi. A to je i náš recept na úspěch.

Jakou budoucnost předpovídáte ERP systémům? Čeká ERP systémy v nejbližších pěti letech nějaká zásadní změna? Například ve spojení s internetem věcí, rozšířenou realitou, nebo umělou inteligencí, jejíž uplatnění nyní zažívá velký boom?

Díky internetu věcí (IoT) můžeme získat mnoho dat z terénu, které mohou v souvislosti s ostatními daty v ERP využít řídící pracovníci pro efektivní operativní rozhodování. Zde vidím prostor pro využití umělé inteligence (AI), která dokáže lidem poskytovat svá doporučení založená na analýze obrovského množství dat. Věřím, že bude AI také přínosná pro běžného uživatele ERP systému tím, že bude sledovat jeho práci, vyhodnocovat souvislosti a následně doporučovat jeho další postup. Tím zrychlí a zautomatizuje rutinní činnosti. Další oblastí, kde má umělá inteligence velký prostor, je hlasové ovládání. Řekněte, nebylo by krásné spustit svůj ERP systém a nařídit: „Zobraz mi tržby tohoto týdne za jednotlivé prodejny!“?
 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.