facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Cloud computing , ERP systémy

Kvalitní IT infrastruktura je základem pro úspěšný provoz ERP systému

Václav Svátek


ERP nástroje urazily za posledních několik let pořádný kus cesty. Pryč jsou doby, kdy bylo pro firmu náročné najít systém, který by vyhovoval jak byznysovým požadavkům, tak i potřebám jednotlivých zaměstnanců a zároveň jej bylo možné rozšiřovat spolu s růstem firmy. Flexibilita se tak ukázala v oboru klíčovou a nezáleží příliš na tom, zda mluvíme o prodejci aut, nakladatelství nebo e-shopu. Jak ale rozvíjet systém a zároveň s jeho narůstající komplexitou zachovat rychlost a spolehlivost?


Stejně jako u stavebnictví i v IT platí, že pro rychlé a flexibilní ERP, na které jsou navázány další systémy a nástroje, jsou potřeba pevné základy. Ve světě softwaru jsou to databáze, respektive kompletní IT infrastruktura, na které stojí veškerá zátěž. Samozřejmě, hlavní výhodou cloudu je jeho flexibilita a poměrně snadné navýšení výkonu. To se v případě špatně vystavěných databází nejen prodraží, ale od určité velikosti ani hrubý výkon nepomůže tyto nedostatky překrýt. Jak tedy ERP efektivně budovat a spravovat, aby dostálo nárokům na funkčnost i bezpečnost?

ERP lze po optimalizaci databází zrychlit až o 50 %

Není neobvyklé, že ERP provází firmu celým jejím životem. Za tu dobu se však systém rozšiřoval, a kromě toho, že je navázaný na e-shop, k němu přibyly další nástroje, od WMS po BI. V dobrém stavu pak nebývají ani databáze, a to vůbec nemluvíme o archaických serverech, které to celé drží horko těžko v chodu. Když se pak šéf firmy rozhodne, že je potřeba s neutěšeným stavem něco dělat, bývá to za pět minut dvanáct.

V tu chvíli se firma obrací na IT specialisty. Těm nezbývá často nic jiného než vzít vše pěkně od podlahy. Na systém je poté třeba podívat se „shora“ pohledem IT architekta, celkově jej zjednodušit, zpřehlednit, a tím i zrychlit. Po prvotní analýze se najdou bolavá místa i úzká hrdla a většinou dojde řeč i na infrastrukturu, respektive na možný přechod do cloudu. Řešení je přitom celá řada, od převedení pouze některých částí systému až po úplnou migraci. Je tedy třeba navrhnout novou IT architekturu a provést optimalizaci databází, po jejímž dokončení lze systém zrychlit až o 50 %.

Privátní, veřejný, nebo hybridní?

ERP v cloudu nabízí vícero možností, ať už jde o privátní, veřejný, nebo hybridní. Volba leží na každé firmě v závislosti na potřebné úrovni flexibility, dostupnosti a bezpečnosti. Nezřídka se stává, že jdou tyto požadavky přímo proti sobě, stejně jako jsou někteří konzervativní ředitelé nedůvěřiví ke svěřování svých dat třetí straně. To je naštěstí již pasé a do cloudu houfně migrují banky či mobilní operátoři. Cloud navíc nutně neznamená, že infrastruktura běží někde v cizí zemi – na tuzemské scéně jsou kvalitní poskytovatelé, kteří mají svá datacentra, nabízí služby vlastních adminů a podporu v češtině.

Výhodou privátního cloudu je to, že klient má dedikované železo jenom pro jednoho klienta v rámci datacentra, a to často právě kvůli specifickým požadavkům na hardware i bezpečnost. V dnešní době již existují supervýkonné procesory, které jsou optimální pro provoz databázových systémů a jsou licencovány na základě počtu jader, nad kterými ERP běží. Zrychlí tak chod nejen samotného ERP, ale i ostatních navázaných aplikací. Moderní infrastruktura se dnes staví nad NVMe SSD disky, které jsou 5 000× rychlejší než tradiční rotační disky. Nestandardní požadavky pak lze skloubit v rámci hybridního cloudu – pokud má být ERP centrálním uzlem, který veškeré systémy spojuje, je občas potřeba notná dávka znalostí i kreativity, zahrnující vytváření virtuálních serverů nebo dokonce virtuální propojení vícera datacenter.

Optimalizujte průběžně ‒ ušetříte práci adminům a vyvarujete se chyb

Optimalizace databází je věcí, které by se firmy měly věnovat prů­běž­ně. Avšak najít zkušeného admina, který by se o databáze postaral, bývá pro mnohé firmy nadlidský úkol. Nepřidává tomu ani současná situace na trhu, kde jsou seniorní admini velmi vzácné zboží, a naopak ti juniorní nemají příliš možností, jak se vzdělávat a růst.

Řešením může být optimalizace databází, kterou dnes již lze objednat jako externí službu. Optimalizace pomůže firmám ušetřit až čtvrtinu nákladů při zachování stejné kvality, jako kdyby firma takového admina zaměstnala. Pohled zvenčí má pak ještě jednu výhodu – daný odborník se může na systém podívat s odstupem, protože se problematice věnuje komplexně a dokáže vedle opti­ma­li­za­ce databází odhalit i rezervy v IT architektuře a dalších oblastech.

Pokud firma roste svižným tempem a zároveň rozvíjí svůj ERP systém o nové nástroje a aplikace, bývá pro ni cloud tím nejlepším řešením. Avšak s dostupným výkonem by měla zvažovat i možná rizika, skrývající se ve vysokých nákladech. Proto by měla být součástí analýza, optimalizace systému i predikce do budoucna, která nastiňuje možné scénáře. Rychlé a flexibilní ERP je zkrátka takové, které stojí na pevných a dobře udržovaných základech.

Václav Svátek Václav Svátek
Autor článku je zakladatelem a CEO společnosti ČMIS.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Množství nástrojů nahradilo jediné cloudové řešení

DPD SK nyní kompletně řídí finance v SAP S/4HANA

DPDSpolečnost DPD SK je první slovenskou firmou, která úspěšně dokončila přechod na SAP S/4HANA Cloud. Ačkoli ještě nedávno na Slovensku patřila k těm menším lokálním pobočkám, nejen díky pandemii covidu-19 zaznamenala skokový růst.