facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 9/2012 , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

Integrace ERP ve výrobních podnicíchDnešní ERP systémy pokrývají stále větší množství firemních procesů a zpracovávají čím dál více informací. V posledních letech také dochází ke stále častějšímu využívání výpočetní techniky i na procesy, jejichž zpracování bylo ještě donedávna pouze ruční a automatizovaný sběr dat z těchto procesů si málokdo dokázal představit. Tyto specifické firemní procesy jsou často řízeny samostatnými softwarovými aplikacemi a získaná data je tak nutné transformovat na smysluplné informace a dále je využít. A proto i v dnešní době, kdy ERP systémy pokrývají již většinu potřeb společností, je otázka integrace externích aplikací do ERP systémů stále jedním z nejdůležitějších úkolů úspěšné implementace a následného efektivního využívání ERP systému. 


Data, která je nutné integrovat do ERP systému, nejsou uložena jen v interních heterogenních aplikacích společností, ale často je nutné vyměňovat data i s informačními systémy dodavatelů nebo se systémy a registry státní správy. S rostoucím počtem integrovaných systémů a různých datových zdrojů do jediného datového úložiště se zvyšuje riziko zpracování „zašuměných“ informací. Proto je nutné v rámci integrace provádět i čištění zpracovávaných dat a kontrolu duplicitních údajů. Vyčištěná data jsou pak následně uložena v datovém skladu, nebo případně v operační databázi ERP systému. Data umísťovaná do datových skladů jsou ta data, kde očekáváme pouze čtecí zpracování uložených dat pro potřebu reportů nebo archivaci informací – například informace z čidel, výrobní linky nebo procesu výroby. Data umísťovaná do operačních databází ERP jsou ta data, která slouží pro transakční dotazy ERP systému. Součástí implementace ERP systémů jsou často i nutné procesní změny ve sběru dat ze systémů automatické identifikace, a to jak ze starších systémů používajících čárové kódy, tak i z nových systémů využívajících RFID. Práce s čárovými kódy je dnes již prakticky ve všech ERP řešeních standardně podporována. U RFID technologií je přímá nativní podpora zatím stále jen v největších celosvětových ERP řešeních. Podpora přímé integrace RFID technologie v lokálních ERP systémech stále naráží na vyšší cenu samotné technologie, možnost paralelního zpracování velkého objemu dat a především nutnost přímého napojení na specifický hardware, který není v ČR zatím příliš rozšířen. Z trendu nasazování těchto technologií v zahraničí lze ale očekávat, že i v ČR se budeme s těmito novými technologiemi setkávat stále častěji, a je tedy vhodné mít již dnes ERP systémy na tyto technologie připravené.

 

Napojení na automatizované systémy

Společnosti stále více vyžadují, aby byly jejich ERP systémy mnohem více integrovány s prvky pro automatizaci samotných výrobních linek. Je to způsobeno především požadavky na sledování kvality a dohledatelnost jednotlivých parametrů z výroby každého konkrétního výrobku. Stovky parametrů z čidel výrobních linek se tak ukládají do databáze ERP systému a následně se tyto parametry vyhodnocují a dále zpracovávají. V mnoha případech společnosti vyžadují vybraná uložená data z výroby uvádět na svých dodacích listech nebo je přímo zasílají svým zákazníkům v definovaném elektronickém formátu společně s výrobky. Výrobní informace uložené v ERP systémech dále slouží pro zlepšování kvality samotné výroby a v případě právních sporů týkajících se kvality výrobků pomáhají hájit dobré jméno společnosti. V některých výrobních odvětvích je dohledatelnost výrobních informací přímo podmíněna legislativou tak, aby v případě použití problematického materiálu bylo možné dohledat všechny z něj vyrobené výrobky a zamezit tak jejich dalšímu rizikovému použití. Dalšími často integrovanými technologiemi s ERP systémy jsou automatizované skladové zakladače palet, páternosterové skladové systémy nebo automatické karuselové sklady. Všechny tyto systémy pomáhají efektivně a rychle vyskladnit potřebný materiál nebo zboží. Tyto systémy používají vlastní ovládací software, který řídí samotnou skladovou technologii. Při integraci s ERP systémy se následně využívá logika ERP systému pro automatické řízení skladu (WMS). Více se také začíná prosazovat vychystávání materiálu pomocí metody Pick to Light, kdy se jedná v podstatě o vychystávání materiálu na světelný signál. Při integraci této vychystávací metody do ERP systému se ukazuje, že pro vychystávání skladník minimalizuje zadávání informací do ERP systému a celý proces vychystání zboží a materiálu se značně zefektivňuje. Skladník má tak obě ruce volné a může se plně koncentrovat na svoji práci. Neztrácí čas čtením objednávkových položek a pouze finálně potvrdí celou připravenou objednávku v ERP systému. Zjednodušení celého procesu tak přináší i další výhodu v podobě minimální doby zaškolení nových skladníků pro práci se systémem. Efektivní integrace těchto technologií následně přináší společnostem další výhody: detailní řízení a sledování všech logistických operací, aktuální a přesná data o skladových zásobách a pohybech materiálu, snížení hodnoty skladových zásob a především jednoznačnou a detailní zpětnou dohledatelnost všech skladových transakcí. 


Jednotné datové úložiště zpřesní rozhodování

S rostoucí integrací ERP systémů s ostatními aplikacemi dochází také k výraznému nárůstu objemu zpracovaných a uložených dat. Jednotlivé integrované systémy ve většině případů nemají průběžné zálohování získaných dat, a tak jednotné datové úložiště výrazně zvýší možnosti centrálního zálohování firemních dat a celkově bezpečnost dlouhodobě uchovávaných informací. Dalším častým využitím takto získaných dat z mnoha systémů je využití jednotného datového úložiště jako základu pro podnikový manažerský informační systém. Vytvořené reporty manažerského informačního systému pak mohou s výhodou zobrazovat informace ze všech integrovaných aplikací a výrazně zpřesnit potřebné reporty pro operativní rozhodování. Často se tyto reporty z manažerských informačních systémů a ERP využívají i pro vizualizaci výrobních informací přímo na informačních obrazovkách nad výrobními linkami. Tím, že zobrazené výrobní reporty poskytují aktuální informace ve srozumitelné podobě a pro konkrétní pracoviště, dávají tak obsluze zpětnou vazbu a informují o případných problémech. Zkušenosti z mnoha firem jasně ukazují, že poskytnutí těchto informací přímo obsluze výrazně zvyšuje pružnost a přizpůsobení vzniklým výrobním situacím.

ERP jako SaaS? Problémy s integrací jsou minulostí

V dnešní době všudypřítomných mobilních zařízení společnosti stále více vyžadují přístup do ERP systému přímo ze svých chytrých mobilních telefonů nebo tabletů. U velkých ERP systémů je tento požadavek již dnes splnitelný. ERP systém sám rozpozná, z jakého zařízení se uživatel do systému přihlašuje, a dle toho přizpůsobí zobrazení potřebných informací. Finanční ředitel, který je zrovna mimo kancelář, tak může schválit urgentní nadlimitní objednávku i ze svého chytrého telefonu přímo v ERP systému. Stále se také začíná čím dál více prosazovat nasazování ERP systémů formou SaaS. Provozování ERP systémů formou SaaS přináší nemalé investiční a provozní úspory a tak umožňuje i malým a středním podnikům využívat velké robustní ERP systémy, které by si při klasické formě implementace ERP dříve nemohly dovolit. Dříve uváděné problémy integrace ERP systémů provozovaných formou SaaS na ostatní interní systémy společností jsou dnes již u velkých robustních ERP systémů minulostí. Dnešní moderní technologie umožňují snadnou integraci všech standardně používaných aplikací a poradí si i s integrací specifických zákaznických softwarových aplikací. Pro nasazení ERP systému formou SaaS je nutná důvěra v dodavatele řešení, poskytovatele služeb a především úroveň zabezpečení dat. V dnešní době ale už není důvod k obavám. Kvalitní poskytovatelé ERP systémů formou SaaS používají pro všechny společnosti kvalitní šifrovací protokoly pro přenosy a ukládání dat. Zabezpečení, zálohování a ochrana dat ERP systému je tak ve většině případů na mnohem vyšší úrovni, než malé a střední společnosti používají pro zabezpečení ostatních firemních dat, která mají uložena v počítačích a serverech ve vlastní společnosti.

David Kazda
Autor působí jako product manager ve společnosti Algotech.

 

 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.