facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
ERP systémy II , ERP systémy

Dochází vašemu ERP systému dech?

Je třeba najít náhraduV každé firmě dříve či později nastane okamžik, kdy staré softwarové nástroje přestanou plnit funkce, pro které byly do firmy pořízeny. Týká se to pochopitelně také informačních systémů či jiných nástrojů pořízených pro správu ekonomické agendy. Jakmile taková situace nastane, je třeba rychle jednat. Odklady a záplatování nic neřeší a firmu nakonec stojí zbytečné peníze navíc.


Jak nevyhovující řešení nahradit?

Pokud bychom se bavili o opravdu starých řešeních, např. postave­ných na DOSu, nemá cenu prodlužovat agónii a je nutné co nejrych­le­ji přesedlat na moderní ERP řešení. Pokud se jedná sice o starší, ale novodobý produkt, je potřeba zvážit více faktorů. Při každé implementaci ERP je naplno využito řešení v takové podobě, aby reagovalo na aktuální potřeby dané firmy. Jak samotný systém, tak firma se však v čase vyvíjejí, a také informační systém si po letech užívání, úprav, rozšiřování a aktualizací vyžádá důkladnou inovaci.

V tomto bodě je vhodné položit si otázky: jak bychom dnes postupovali, kdybychom systém zaváděli nově? Jak bychom si představovali jeho funkce a přínos? Vyhovuje mi současný dodavatel? Jestliže dodavatel svůj ERP software rozvíjí a inovuje, včas reaguje na legislativní změny a přidává nové technologie, pravděpodobně dokáže naplnit všechna současná očekávání a vhodným řešením je reimplementace stávajícího ERP systému. V opačném případě nezbývá než hledat nové řešení.

Postupně nebo najednou?

Na začátku máte dvě možnosti, jak postupovat. Naimplementovat systém postupnými kroky nebo celý najednou. Oba přístupy mají své výhody i nevýhody. Ve své podstatě se dá říct, že firma by měla implementovat natolik celistvou část systému, jak definované má firemní procesy nebo jak velkou změnu je s implementací schopna podstoupit. Z toho plyne, že pro stabilní firmu s danými procesy, pro které hledá oporu v informačním systému, bude nejlepší implementovat kompletní systém. Tento přístup firmě umožní nasadit systém jako celek a využít návaznosti a synergie všech procesů, přičemž složitost tohoto postupu může být vnímána jako nevýhoda.

Naopak start-up, který procesy teprve definuje, nechává je usadit a případně je mění, nejspíš zvolí implementaci postupnými kroky. Jednotlivé kroky jsou přitom jednodušší na implementaci, náročnější však na promyšlení návaznosti jednotlivých částí. Při aplikaci tohoto přístupu je třeba se připravit například na to, že investice do původní implementace bude následnou změnou a reimplementací konkrétního procesu ztracena.

Stanovte klíčové uživatele

V implementaci je nutné, aby za zákazníka byl do projektu vtažen management i tzv. klíčoví uživatelé. Důvodem je, aby projekt měl plnou podporu vedení a zároveň aby se projekt od samého začátku motivoval zaměstnance k přijetí změny. Stakeholdery jsou však i odpůrci systému či zástupci původního dodavatele systému, pokud je třeba k přechodu jejich součinnost, a dále třetí strany, s nimiž se řeší napojení na jejich systémy či služby.

Nezřídka se stává, že tým zákazníka neobsahuje potřebné stakeholdery (obsahuje uživatele, ale chybí například osoba mající vliv), pak je na místě vést se zákazníkem dialog a v zájmu úspěšného dokončení projektu tým rozšířit. V rámci implementace komplexního ERP řešení je nutné počítat s tím, že prakticky tolik času, kolik věnuje implementaci dodavatel, věnuje implementaci implementační tým na straně zákazníka.

Aktualizujte a vzdělávejte

Informační systém ve firmě je dobré vnímat jako určitý ekosystém, ve kterém se kromě ERP systému pohybují hlavně lidé. Má-li si takový systém udržet svou hodnotu, je třeba se o něj starat. Celkově se tedy dá říct, že ERP je třeba udržovat aktuální a případné změny vlastních procesů, reakce na změny trhu apod. zapracovávat včas. Co je ale ještě důležitější, je dlouhodobě udržovat znalost uživatelů, ať už co se týče znalostí v používání ERP nebo znalostí a dodržování procesů.

Bez ohledu na velikost společnosti je zásadní mít nastaven proces při příchodu nového zaměstnance, co se týče osvojení si ovládání systému a zpracování dané agendy v systému. Dále je nutné mít určenou osobu, která bude vlastníkem ERP řešení, a bude zodpovídat za komunikaci s dodavatelem a řízení postupu rozvoje.

Zajímají vás podrobnosti, jak projektově řídit celý proces implementace? Stáhněte si zdarma detailního Průvodce implementací od ABRA Software na stránkách www.abra.eu/pruvodce.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.