facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
Big Data a Business Intelligence , AI a Business Intelligence

Vizualizace dat pro podporu rozhodování a řízení

Viktor Ponomarev


ABRA SoftwarePro efektivní řízení firmy je důležité mít po ruce aktuální informace a správně v nich číst. V záplavě dat, která firmy generují, je však mnohdy nesnadné najít potřebné souvislosti. Jedním z nejúčinnějších nástrojů je pro takové účely bezesporu vizualizace dat. Jako nejvhodnější se pak jeví vizualizační nástroje integrované přímo v informačním systému, které zpracovávají data v reálném čase.


Pokročilá vizualizace dat pracuje s chytrými nástroji, které nejen shromažďují a logicky organizují relevantní data, ale především vstupní informace vyhodnocují s cílem získat ukazatele vypovídající o kondici firmy. Na takovém základě lze pak dělat kvalifikovaná manažerská i obchodní rozhodnutí, vhodně využít příležitosti, předvídat budoucí vývoj trhu nebo se včas vyhnout ztrátám a zbytečným (drahým) chybám.

Klíčová je volba systému a nástrojů

Základem pro využití vizualizace ve prospěch podnikání je rychle fungující a správně nastavený systém Business Intelligence zobrazující adekvátní množství relevantních informací. Důležitá je rychlost, logická funkčnost a využití všech dostupných nástrojů k získání co nejpřesnějšího výsledku, nejlépe v reálném čase a bez nadměrného zatížení či zpomalení systému jako takového.

Namísto systému, ze kterého je třeba vytáhnout informace, a pak je externě zpracovat, volte spíše ERP systém, který budete průběžně „krmit“ dostatkem kvalitních dat a využijete jeho schopnosti rychle zpracovat a zobrazit výsledky. Ty nejlepší systémy zvládají i práci s informacemi z externích zdrojů nebo tvorbu exportů dat či pravidelné reporty.

Zároveň je vhodné zvolit systém, který již přímo obsahuje kvalitní zobrazovací nástroje, případně jej lze o podobné funkce flexibilně rozšířit a nastavit podle vlastních potřeb takzvaně „na míru“. Každé podnikání je jiné a právě tak proměnlivé jsou požadavky na vizualizaci. Moderní ERP by na to měl umět bez větších problémů reagovat.

Co všechno vám může ukázat moderní vizualizace?

  • Kolik vám zůstane z marže a kolik z ní spotřebují výplaty.
  • Jaká je průměrná mzda ve vaší firmě.
  • Kolik máte skutečně peněz.
  • Kde hrozí ztráty.
  • Jaké zboží se nejlépe prodává.
  • Jak funguje sklad.
  • Kdo vám kolik dluží.

Aby vizualizace pracovala ve váš prospěch, je důležité věnovat dostatek pozornosti jejímu správnému nastavení hned od počátku. Na co se ptát před implementací vizualizačních nástrojů:

  • Co chceme a potřebujeme vědět? Něco jiného je podstatné pro personalistu, jiné informace využívá ředitel společnosti.
  • Jaká data jsou pro získání uceleného pohledu podstatná? Co potřebujete říci systému, aby vzal v úvahu vše potřebné a správně vám odpověděl? Chybí nějaká data?
  • Jaké zobrazovací (vizualizační) nástroje využít? Stejně jako mozek intuitivně zpracovává některé barvy, pracuje odlišně také s různými typy grafů či infografik. Na něco se lépe hodí „koláč“, někde bude srozumitelnější použít sloupce. Zdaleka nejde jen o estetiku.

Jak lze prakticky využít nástroje vizualizace

Abyste dokázali rozklíčovat aktuální hospodářské výsledky firmy a vhodně na ně reagovat, nestačí jen vidět souhrn za celý fiskální rok. Je třeba vzít v potaz také různé sezonní výkyvy. Vizualizace umožňuje například zobrazení tzv. sezonních křivek, které zobrazují vybraný ukazatel po měsíci nebo kratších časových úsecích. Jednoznačně pak vidíte období s nejvyšším prodejem daného zboží či služby. Když se pak takto získaná data čtou v souvislostech s ostatními ukazateli, které máte k dispozici, umožní vám to pružně reagovat na situaci během celého roku. Příkladem mohou být obvyklé prosincové nárůsty prodejů konkrétního zboží.

Pohledem na skladové zásoby zjistíte, kdy a čím je třeba se předzásobit, abyste uspokojili poptávku, ale zboží zároveň zbytečně nevázalo kapitál v ostatních měsících. Další souvislost je v našem případě nutné hledat v dostupné hotovosti. Nákup zásob pochopitelně vyžaduje kapitál, který se dorovná teprve v následujícím období po sezonním navýšení prodeje.


Sezonní křivky jsou také důležité pro plánování výnosů. Bylo by chybou sledovat pouze celkový prodej v jednotlivých měsících a v plánu k němu přidávat procentuální nárůst. Každá služba nebo skupina produktů má specifickou sezonní křivku prodejů, je nutné počítat s životností produktů na trhu, specifickým chováním zákazníků na oblastních či zahraničních trzích apod. Teprve relace všech těchto faktorů přináší přesný obraz vývoje výnosů celé firmy.

Přesná predikce výnosů

Pokud tedy máte o své firmě takto detailní přehled, umožní vám to velmi přesnou predikci hospodářských výsledků. Do předpovědí je však také nutné zahrnout tzv. předstihové ukazatele, které významně ovlivňují prodeje služeb a produktů. Příkladem je vliv reklamní kampaně. Po jejím spuštění sledujete nárůst návštěvníků webových stránek, přičemž ze zkušeností víte, že určité procento návštěvníků nakoupí produkty v určité průměrné hodnotě. Z počtu potenciálních zákazníků a průměrné ceny dodávky pak snadno predikujete, jak se s určitým časovým odstupem celá kampaň promítne do celkových výnosů. Počet návštěvníků webu je pak v tomto příkladu předstihovým ukazatelem.


K přesné predikci výnosů tedy nestačí sledovat pouze výnosy a náklady, ale je nutné do přehledů zahrnout všechny vlivné předstihové ukazatele. U průmyslových firem je hlavním ukazatelem hodnota potenciálních zakázek na vstupu, tedy rozpracované obchodní případy.

Příklad vizualizace dat v obchodní firmě

Jak v řízení firmy pomáhá dobře nastavený systém Business Intelligence, jsme se zeptali Petera Dobeše, majitele firmy Bricol-M, největšího obchodu s lahvemi, sklem a uzávěry v České a Slovenské republice:

„Data v BI jsme se snažili rozdělit podle potřeb jednotlivých uživatelů. Například obchodníci mají kartu zákazníka zvlášť pro ČR a SR. Z ní jsou ihned patrné všechny informace – vývoj obratu, rabatu a za kolik zákazník nakupuje zboží. V dalších záložkách máme přehled produktů, které zákazník často odebírá, s možností seřazení podle různých kritérií, platební morálku ukazující vývoj splatnosti faktur, individuální ceny, veškerou komunikaci a aktivity se zákazníkem, reklamace s detailním popisem včetně finanční bilance nebo trasu k zákazníkovi, která se automaticky generuje podle GPS. S kartou zákazníka je provázána karta produktů. Zobrazuje nám přehledně, jaké je aktuální množství produktu na skladě, kde se nachází, prodeje, rabaty. Snadno tak vidíme, jak se výrobek vyvíjí, jestli je ziskový, či ztrátový. Skvělá věc je, že všechny tyto karty a vůbec celý ABRA BI funguje i na mobilním telefonu.“

Viktor Ponomarev
Autor je Product Manager ABRA BI a lídr vývojového týmu Visualization ve společnosti ABRA Software.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience

Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

Helios
- inzerce -