facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT SYSTEMS 6/2018 , Business Intelligence , Logistika

Umělá inteligence v logistice

Další krok v procesu digitalizace

Petr Polák


DHLSoučasná lidská společnost se nachází v období rozsáhlé transformace, kterou má na svědomí právě probíhající digitální revoluce. Stále významnější roli přitom hraje umělá inteligence, která své stopy nesmazatelně zanechá také ve světě logistiky.


Pojem umělá inteligence, který zavedl již v roce 1956 John McCarthy, profesor počítačové vědy na Stanfordově univerzitě, je spojován se stroji nadanými obdobnou schopností inteligentního uvažování a chování, jakou disponuje člověk. Stroj s umělou inteligencí, v závislosti na svém zaměření, dokáže tedy vnímat, uvažovat, učit se, chápat, osvojovat si znalosti, získávat zkušenosti, řešit problémy, vyvozovat závěry a plánovat podobně jako lidé, ale také přirozeným způsobem komunikovat s lidmi nebo se autonomně pohybovat a manipulovat s předměty.

Podobně jako všechny oblasti digitální techniky prochází i obor umělé inteligence bouřlivým vývojem, což umožňuje postupné pronikání inteligentních technologií do různých oborů a oblastí lidské činnosti. To na jedné straně vyvolává často až nekritické nadšení spojené s přehnaně velkými budoucími očekáváními, na druhé straně se však také při střízlivém pohledu ukazuje, že vývoj umělé inteligence je v řadě oblastí spojen s velkými výzvami, jejichž překonání nebude vůbec snadné.

Jako příklad mohou posloužit technologie pro automatické překlady nebo vývoj autonomních vozidel. Navzdory nepopiratelným a pozoruhodným dílčím úspěchům v obou oblastech se zdá být komplexní řešení pro široké uplatnění na uspokojivé úrovni spíše v nedohlednu, a to zejména v oblastech vyžadujících chybovost blížící se k nule. Zatímco nesprávné přeložení textu způsobí maximálně nedorozumění nebo úsměv na tváři čtenáře, nerozpoznání přecházejícího chodce jedoucím autonomním vozidlem je spojeno s tragickými důsledky…

Z výše uvedeného vyplývá, že možnosti zavádění umělé inteligence do praxe jsou závislé na požadavcích na tyto technologie kladené. Mnoho průmyslových odvětví, například strojírenský a zpracovatelský průmysl, již úspěšně používá některé druhy umělé inteligence ve svých každodenních provozních činnostech. Umělá inteligence se schopností rozpoznávání obrazů a vedení konverzace s lidskou obsluhou se používá na výrobních a montážních linkách ke zvyšování efektivity výroby a údržby.

Přínosy umělé inteligence mohou být při její smysluplné aplikaci značné, jak ukazují výsledky nové studie, vypracované společnostmi DHL a IBM. Hlavní roli v tom hraje rostoucí výkonnost inteligentních technologií a zároveň i jejich klesající cena, přičemž jsou rozlišovány dva druhy projektů podle svého zaměření, jímž může být snižování nákladů nebo vytváření nových hodnot.

Artificial Intelligence in Logistics

S přihlédnutím k současným omezením tedy existují velké perspektivy pro úspěšné rozšíření strojů nadaných alespoň částečně umělou inteligencí v mnoha odvětvích lidské činnosti, včetně logistiky. Potenciál k tomu je velký, protože výzkumníci IBM odhadují, že pouze 10 % současných systémů, dat a interakcí zahrnuje prvky a výsledky analýzy, založené na umělé inteligenci.

Inteligentní logistická zařízení a na nich založené inovativní provozní modely především umožní výrazně rozšířit lidské schopnosti. Zavádění spolupracujících robotů může vylepšovat a prohlubovat probíhající proces automatizace. Týká se to především činností, které se neustále opakují, a předvídatelné práce, vykonávané ve velmi rychlém tempu.

Podle studie společnosti McKinsey by bylo možné se současnými technologiemi automatizovat 49 % všech aktivit vykonávaných v současnosti lidmi. Jiné hlasy však hovoří o tom, že pouze 9 % pracovních míst lze zcela nahradit umělou inteligencí, zatímco u ostatních pracovních míst povede zavedení umělé inteligence ke značnému zvýšení produktivity, ale jejich existenci neohrozí.

Logistiku čeká v souvislosti s umělou inteligencí zásadní změna přístupu, směřující k proaktivním, prediktivním, automatizovaným a individualizovaným logistickým operacím při provozních aktivitách a styku se zákazníkem, s lepším porozuměním situaci a výhodnými náklady v administrativní oblasti. Technologie umělé inteligence v logistických provozech mohou například využívat vyspělé rozpoznávání obrazu při sledování stavu zásilek a zařízení, zajišťovat kompletně autonomní přepravu nebo předvídat výkyvy celkového množství zásilek dřív, než k nim dojde. Jak již bylo naznačeno výše, účelem umělé inteligence v těchto aplikacích je rozšiřovat lidské dovednosti a také eliminovat rutinní pracovní činnosti. Pracovníkům v logistice se tak uvolní ruce pro smysluplnější práci s vyšší přidanou hodnotou.

Uzavřený učební cyklus umělé inteligence
Uzavřený učební cyklus umělé inteligence

Další oblastí, v níž může logistika značně profitovat z technologií založených na umělé inteligenci, je zpracování a využívání obrovských objemů strukturovaných i nestrukturovaných dat. Tato data vznikají v celé délce dodavatelského řetězce a logistické společnosti je dosud využívají jen minimálně.

Umělá inteligence se tak stane dalším logickým krokem v procesu digitalizace dodavatelských řetězců, v němž stále větší roli hrají vyspělé analýzy, zvyšování míry automatizace, robotika, využívání přenosné výpočetní techniky a mobilní komunikace. S umělou inteligencí bude možné zvyšovat efektivitu logistických sítí na úroveň, která je pouhým lidským myšlením nedosažitelná.

Petr Polák Petr Polák
Autor článku je IT Delivery Manager společnosti DHL Supply Chain.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Zahrajte si s hvězdami budoucnosti

CZECH CLASSICTurnaj Czech Classic se uskuteční 16.–21. června 2019 v GR Kaskáda jako součást Pro Golf Tour, jednoho ze čtyř oficiálních satelitů European Tour. Program kromě turnaje pro profesionály a nejlepší české amatéry zahrnuje i bohatý doprovodný program včetně tradičního turnaje partnerů s nejlepšími profesionálními hráči Pro Golf Tour, tzv. Pro-Am.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Pomáháme firmám růst
Kalendář akcí