facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 7-8/2018 , AI a Business Intelligence

Buďte jako Iron Man

Technologie rozšířené reality umožňují i manažerům získat superschopnosti

Peter Fedoročko


StoriesKdo z nás by nechtěl být alespoň někdy Iron Manem, tedy úspěšným podnikatelem a geniálním vědcem, extravagantním miliardářem, který s úsměvem a šarmem zachraňuje svět od zločinců a katastrof? Co však dělá z Tonyho Starka, jinak obyčejného smrtelníka, superhrdinu s nadpřirozenými schopnostmi? Je to jeho oblek, který mu umožňuje létat a být neporazitelný, ale hlavně jeho maska. Ta mu současně s obrazem okolí v reálném čase zobrazuje výkon jeho výzbroje, informace o nepřátelích, o prostředí, ve kterém se nachází, a komunikaci s jinými hrdiny. Nebylo by skvělé, pokud by taková maska neexistovala jen ve sci-fi komiksu, ale i v našem reálném světě? Ona ale přece existuje.


Rozšířená realita pro techniky i skladníky

Podobná technologie jako maska Iron Mana postupně proniká do našich životů a firem už posledních několik let. Jmenuje se rozšířená realita (Augmented Reality) a je to technologie, která vkládá 3D digitální obsah do reálného světa využitím speciálního hardwaru a softwaru. Přínosy rozšířené reality dokládá např. Boeing, největší světový výrobce komerčních letadel, který zkrátil po zavedení Augmented Reality celkový čas na zasíťování jednoho letadla o 25 % a zároveň snížil chybovost na nulu. Přední logistická společnost DHL zaznamenala 15% zvýšení produktivity skladového hospodářství po zavedení Augmented Reality, která skladníkům pomáhá s navigací, orientací v regálech a informuje o obsahu odbavených zásilek.

Augmented Analytics je rozšířená realita pro manažery

Když Augmented Reality pomáhá technikům a skladníkům, co pomůže manažerům? Neexistuje manažerský oblek nebo alespoň brýle, které bychom si nasadili a okamžitě viděli naši firmu obohacenou o příležitosti, hrozby, problémy, úspěchy, rady, doporučení a zápisy? Existuje a pojmenovala jej společnost Gartner, která loni uvedla na svět ve svém každoročním reportu nový pojem Augmented Analytics. Jde o přístup, který má každému výkonnému a řídícímu pracovníkovi přinést rozhodovací superschopnosti. Gartner předpokládá, že Augmented Analytics bude mít drastický dopad na to, jak jsou firmy řízené, podobně jako bude mít Augmented Reality dopad na to, jak se ve firmách pracuje.


Augmented Analytics je kombinací chytrého přístupu k datům a jejich pravidelného a automatického vyhodnocování, které přináší obrovskou hodnotu v třech hlavních oblastech:

  1. Hodnota pozornosti
  2. Hodnota času
  3. Hodnota spojení informací a lidí

Hodnota pozornosti

Fenoménem dnešní doby a zároveň jeho zkáza je neustálý boj o naši pozornost. Každý den nás bombardují miliony signálů, rozhodnutí a hypotéz, které musíme vyhodnotit, udělat a ověřit. Dnes se díky Augmented Analytics dostáváme do éry, kde chytré softwarové nástroje fungují jako Iron Manova maska. Dokážou za nás prohledat a vytřídit miliony signálů tak, abychom mohli zaměřit pozornost tam, kde je to nejdůležitější. Když jsme například nedávno aplikovali přístup Augmened Analytics na dvě významné retailové firmy, zjistili jsme, že prvních 25 oblastí, na které aplikace Augmented Analytics upozornila a o nichž zároveň manažeři předtím nevěděli, představovaly konsolidovanou hodnotu až 20 milionů korun měsíčně.

Hodnota času

Druhou hodnotou, úzce provázanou s pozorností, je náš čas. Iron Manův oblek dokáže v jednom okamžiku vyhodnotit situaci, a tak bojovat i s desítkami nepřátel zároveň. My se však stále donekonečna prohrabáváme plány, výkazy, reporty, rozvahami, strategiemi a hodnoceními. Nedávno si nám postěžovala naše zákaznice, ředitelka divize, že její manažeři tráví až 45 minut, tedy 75 % celkového času stráveného týdně s obchodníkem, analýzou aktuální situace a jen zbylých 15 minut produktivní přípravou strategie, trénováním obchodní prezentace nebo revizí materiálů. Nasazením Augmented Analytics do zmiňovaného obchodního týmu, které automaticky každému obchodnímu zástupci vybírá pět oblastí, na které se má následující týden soustředit, aby co nejlépe plnil plán, se zkrátila přípravná fáze na osm minut. Při 50členném obchodním týmu to za rok představuje úsporu času, která odpovídá 2 až 3 novým obchodním zástupcům.

Hodnota spojení

Poslední, ale neméně důležitou hodnotou je hodnota spojení. Spojení lidí a informací. Náš mozek je úžasný nástroj složený ze 100 trilionů synaptických spojení. Nicméně na to, aby mohl spolehlivě a hlavně efektivně fungovat, potřebuje obrovské množství vstupů, podnětů a informací. Bohužel realita je mnohdy taková, že naše mozkové kapacity jsou podvyživené objemem a kvalitou vstupů, které konzumují. Mnohdy se musíme rozhodovat na základě chabých, stručných a základních informací o našem byznysu. A právě o tom je Augmented Analytics. Co když bychom byli schopni obohatit realitu o nové podněty a rozšířit o kontexty, které pro nás byly ještě nedávno nepředstavitelné?

Pokud bychom za každým vývojem automaticky viděli jednotlivé události, akce, rozhodnutí, splněné nebo nesplněné úkoly a cíle. Před tím, než jsme podobný koncept aplikovali u jednoho z našich zákazníků, každodenní vyhodnocování problémů vypadalo následovně. Lidé se rozběhli po kancelářích, patrech a jiných odděleních, aby posbírali informace o tom, co se stalo. Poté, co jsme u nich aplikovali Augmented Analytics, všechny tyto informace dostaly okamžitě do svého zorného pole a tím zkrátili čas potřebný k pochopení situace z několika týdnů na několik hodin.

Nahraditelnost a důvěra

Stejně jako Augmented Reality i Augmented Analytics je obor, který může v některých z nás vyvolávat obavy. Budu v budoucnosti nahrazen? Ne. I v obleku Iron Mana stále sedí nebo lépe řečeno stojí člověk. Oblek mu dává schopnosti superhrdiny, sám o sobě ale nedokáže jednat nebo rozhodovat. Stejně tak nám má Augmented Analytics pomoci se soustředěním, řízením času a propojením informací, určitě ale nemá ambici probrat za nás řízení, rozhodování a exekutivu.

Mohu důvěřovat informacím a doporučením od strojů? Toto je největší oříšek všech firem zabývajících se automatizací manažerského rozhodování. Garther na to doporučuje takzvanou přechodnou fázi, ve které si firma osvojuje praktiky Augmented Analytics. Zároveň ale poskytované informace striktně validuje oproti stávajícím nástrojům.

Další podstatnou informací je to, že Augmented Analytics by vám mělo filtrovat, vybírat a obohacovat nejdůležitější informace, každopádně by ale nemělo skrývat to ostatní, co nepovažuje za důležité. A nakonec, nástroje Augmented Analytics na začátku operují s určitým stupněm inteligence. Ta je iniciálně omezena na vstupní data. Čím aktivněji s nimi ale pracujete a poskytujete jim zpětnou vazbu na vybrané a obohacené informace, tím více se učí a zlepšují své výstupy do budoucna. Nejen řadové pracovníky, ale také manažery čeká zajímavá budoucnost, ve které bude běžné rozšiřovat naši realitu o tu virtuální. Budete se jí bránit, nebo ji naopak přivítáte s otevřenou náručí? To rozhodnutí je už jen a jen na vás.

Peter Fedoročko Peter Fedoročko
Autor článku je zakladatelem a ředitelem společnosti Stories.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak využít AI ke zvýšení prodejů?

Promo Forecast AI je jedno z nejzajímavějších vlastních řešení firmy Sluno. Na základě dat z promočních prodejů dokáže pomocí umělé inteligence přesně určit, jaký produkt bude mít v nadcházejících akcích největší úspěch. Obchod­ní­kům i dodavatelům tak poskytuje plnou kontrolu nad celým procesem přípravy promocí od výběru zboží, stanovení ceny až po precizní analytiku na konci akce.