facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 7-8/2018 , AI a Business Intelligence , Logistika, řízení skladů, WMS , GIS - geografické informační systémy

Lokační analýza odhaluje nové souvislosti

Lukáš Puchrik


CleverAnalyticsProč by měly firmy svá data analyzovat na mapě? Protože až 80 % firemních dat lze vztáhnout k nějaké lokaci. Oblast Business Intelligence se tak čím dál častěji orientuje právě na zobrazení a analýzu dat ve vztahu k lokalitě. Vzniká tak lokační analýza, která data zobrazuje na mapovém podkladu a umožňuje firmám vidět jejich business jinak. Vizualizace dat totiž mnohdy odhalí ve firemních datech souvislosti, které v tabulkách nemusí být zřejmé. Lokační analýza nebo také Location Intelligence je vhodná především pro střední a velké firmy, které obchodují s koncovým zákazníkem. Jde například o pojišťovny, banky, obchody se spotřebním zbožím nebo food delivery a další.


Co je lokační analýza?

Location Intelligence je specifické odvětví Business Intelligence, které umožňuje zpracování a porozumění komplexním problémům, pomocí vzájemných geografických vztahů. Takovým jevem může být například právě optimalizace pobočkové sítě. Kontext lokace firemních dat na mapě je důležitým prvkem, který firmám přináší žádané poznání svého podnikání. Bez znalosti místní situace se neobejdou rozvážkové služby, rozvoj nemovitostí nebo B2B prodej.

Mapová aplikace pomáhá odhalit třeba oblasti, kde by si lidé rádi objednali jídlo domů, ale restaurace tam zatím nedováží. Pomocí snadno čitelné vizualizace velkých dat na mapě ukazuje i to, kde jsou lidé nespokojení s kvalitou jídla, dobou dovážky nebo chováním kurýra. Nástroj pro lokační analýzu však přináší užitek nejen v oblasti food delivery, ale také například bankovnictví, energetiky a v podstatě jakémukoli businessu, který operuje se sítí obchodů nebo poboček. Lokační analýza má využití v mnoha oborech.

Obr. 01 - Analýza oblastí dle průměrné doby zpoždění dovážky objednávky. Na mapě vidíte průměrné zpoždění dovážky objednávky v konkrétních oblastech.
Obr. 01 - Analýza oblastí dle průměrné doby zpoždění dovážky objednávky. Na mapě vidíte průměrné zpoždění dovážky objednávky v konkrétních oblastech.

Využití lokační analýzy v praxi

Lokační analýza může například pomoci naplnit novou obchodní strategii. Jeden z našich zákazníků, společnost Edenred, zabývající se zaměstnaneckými benefity a stravenkami, ve snaze zefektivnit proces oslovování nových klientů právě takovou analýzu využila. Pracovala s koupenou databází společností zaměstnávajících alespoň 10 lidí, seznamem společností, které už Edenred využívají, a také seznamem míst zájmu. Všechny databáze byly v různých formátech. Nejprve bylo tedy nutné všechny adresy firem a míst zájmů geokódovat, aby bylo možné je zobrazit na mapě. Pak bylo potřeba data importovat do naší platformy. Na mapových pohledech v platformě pomocí filtrů lze poté skrýt společnosti, které už využívají služby Edenredu. Následně odfiltrovat všechny společnosti, které jsou od míst zájmů dále než 500 m, protože to byla stanovená maximální vzdálenost míst, kde zaměstnanci jednotlivých oslovovaných firem mohou uplatnit stravenky společnosti. Na základě této analýzy byli obchodníci při oslovování až o 25 % úspěšnější.

Jaká data mohou firmy analyzovat?

Nemusí jít o externí data koupená od subjektů, jakými jsou banky nebo mobilní operátoři. Každá firma totiž sama nějaká data produkuje. Má k dispozici například objednávky, smlouvy, trasy kurýrů nebo adresy svých zákazníků. Čím víc firmy rostou a obsluhují větší území, mají také víc poboček, stávají se globálními, tím je pro ně důležitější znát byznys a potenciál trhu vzhledem k lokalitě. Firmám dnes při expanzi pomáhají lokační data, která se sbírají například pomocí beam čidel, IoT (internet věcí), GPS nebo mobilních zařízení.

Některá externí data jsou také volně dostupná. Zásobárnou využitelných dat je pak například Český statistický úřad nebo informace z katastru nemovitostí atd. Firmy však mohou sbírat data také cíleně, například v rámci věrnostních programů.

Obr. 02 - Analýza zákaznické báze dle počtu objednávek na zákazníka. Na mapě analyzujete, ve kterých oblastech se nacházejí zákazníci, kteří u vás často objednávají.
Obr. 02 - Analýza zákaznické báze dle počtu objednávek na zákazníka. Na mapě analyzujete, ve kterých oblastech se nacházejí zákazníci, kteří u vás často objednávají.

Proč je někdy potřeba využít externí data?

Když chce společnost zjistit, kde bude nejlepší otevřít novou pobočku, potřebuje zkrátka vědět, kde se lidé nejčastěji pohybují. Externí data využijí firmy i v případě, že potřebují zjistit, kde působí konkurence, nebo chtějí klientskou základnu segmentovat podle určitých kritérií. To lze udělat například právě podle demografických údajů.

Lokalizovat se dají právě tyto demografické údaje, body zájmu jednotlivých společností, reklamní plochy nebo doprava a dopravní obslužnost. Analyzovat se však dá i kupní síla jednotlivých poboček, umístění obchodních míst konkurence nebo povodňové oblasti a jiné geografické údaje. Záleží jen na tom, která data jsou pro firmu relevantní.

U externích dat je ale třeba dát pozor na to, aby byla nejen relevantní, ale i důvěryhodná. Je tedy nutné sledovat, jak vznikají. Jsou shromažďována na základě zákona, nebo jen komunitně? Vytváří a spravuje je například ministerstvo, nebo soukromý subjekt? Mění se nějak metodika sběru těchto dat v čase? Jak detailní informace taková data poskytují? To jsou alespoň základní otázky, které by si měl potenciální uživatel externích databází a dat položit, než na základě jejich analýzy učiní důležité rozhodnutí, které bude mít na firmu vliv.

Business Intelligence do rukou manažerů!

Aby byl nástroj pro lokační analýzu pro firmu opravdu výhodou, musí fungovat tak, aby ho mohli využívat právě ti, kdo danému businessu rozumí nejlépe. Lokační analýza totiž nejlépe poslouží těm, kdo znají svůj business a vědí, čeho chtějí dosáhnout. BI nástroje včetně lokační analýzy proto musí být dostupné přímo manažerům firem, musí být přehledné a dobře uchopitelné.

Lukáš Puchrik Lukáš Puchrik
Autor článku je product manager společnosti CleverAnalytics.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak využít AI ke zvýšení prodejů?

Promo Forecast AI je jedno z nejzajímavějších vlastních řešení firmy Sluno. Na základě dat z promočních prodejů dokáže pomocí umělé inteligence přesně určit, jaký produkt bude mít v nadcházejících akcích největší úspěch. Obchod­ní­kům i dodavatelům tak poskytuje plnou kontrolu nad celým procesem přípravy promocí od výběru zboží, stanovení ceny až po precizní analytiku na konci akce.