facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
Cloud computing , Cloud a virtualizace IT

Jak uspět v cloudu

Pět pravidel pro úspěšnou migraci vašich podnikových systémů

Michal Říha


Cloud je v současné době velmi sklo­ňo­va­né slovo v oblasti IT a řada podniků volí cestu cloudu s ohledem na jeho očekávané a proklamované přínosy. Ty zpravidla bývají shrnuté do slůvek Time to Value aneb dosa­že­ní výsledku v kratším čase. Pojďme si shrnout několik osvědčených pravidel, jak být s řešením postaveném na cloudu úspěšní a jak uspět s vlastním cloudovým projektem.


První kroky

Úspěšná cesta začíná u plánování cílů a očekávání, kdy bychom si měli stanovit pravidla pro jejich dosažení. Pokud se společnost nachází v situaci, kdy hledá hotové cloudové řešení bez nutnosti složitého vývoje, zpravidla vybere některé od renomovaných globálních výrobců, kteří za sebou mají silnou základnu vývojových a inovačních center. Poskytují tak osvědčené řešení splňující celou řadu národních standardů, které není nutné podrobovat složité analýze, zda splňuje základní bezpečnostní a provozní požadavky a obsahuje všechny standardní scénáře pro uživatelskou zkušenost, jako je možnost práce na různých uživatelských platformách včetně těch mobilních, hlasové ovládání nebo pokročilou inteligenci pro zefektivnění práce.

Výrobci vyspělých cloudových produktů si uvědomují, že cesta k rychlejšímu nasazení systému je protkána dostupnými doplňkovými službami. Díky nim společnosti snáze integrují vybraná řešení se stávajícími podnikovými aplikacemi. Dalším stupněm vyspělosti cloudových řešení je dokonale připravená metodika pro nasazení, kterou výrobci udržují neustále aktuální s ohledem na to, jaký inovační cyklus pro svoje řešení nabízejí.

Nastavení adekvátních cílů

Při stanovení cílů a přínosů a nastavování pravidel pro jejich dosažení je však nutné zvážit v jaké situaci se společnost nachází.

Pomiňme možnost, že se nacházíme v situaci, kdy se jedná o cloudový projekt využívající tzv. privátního cloudu, který má své přínosy zpravidla v oblasti snížení nákladů na provoz IT řešení a pokrytí všech nezbytných bezpečnostních podmínek pro provoz, které reagují na aktuální IT hrozby.

Zabývejme se situací, kdy společnost chce nasadit hotové a osvědčené cloudové řešení a je teoreticky připravena nechat se inspirovat osvědčenými postupy, které výrobce načerpal od tisíců vlastních zákazníků, promítl je do svého řešení, průběžně jej inovuje, a které umožňuje společnosti čerpat výhody procesní standardizace.

Nasazení cloudového IT řešení v tzv. greenfieldu může být pro stanovení cílů, přínosů a očekávání posuzováno zcela jinak než v případě, kdy společnost už provozuje vlastní komplexní řešení, často budované desítky let, a stojí před rozhodnutím, jak řešit konkrétní projekt v rámci expanze společnosti na nové trhy, nebo transformace byznysu.

Mé zkušenosti v tomto ohledu hovoří jasně – daleko složitější je řídit možnosti a očekávání cloudového projektu a pravidel pro dosažení nastavených cílů, když společnost poměřuje nově nasazované cloudové řešení s původním řešením. Situace je pak o to komplikovanější, kdy původní systémy prošly desítkami let vývoje a jsou šité na míru vybraným uživatelům, kteří jsou ve společnosti vážení a své návyky předávají svým nástupcům, aniž by je poměřovali s procesními standardy a odvětvovými benchmarky.

Jak tedy být úspěšný při migraci vašich systémů do cloudu? Základem je řídit se pěti „zlatými“ pravidly.

Buďte nositelem cloudového smýšlení, vyberte osvědčené business procesy a integrace, vyhněte se rozšířením všude, kde je to jen možné, a buďte transparentní ve svých rozhodnutích.

Pravidlo 1 – Podporujte principy cloudového řešení

Připravte se na průběžnou inovaci a používejte standardní osvědčené business procesy, kdekoliv je to možné. Před tím, než budete uvažovat o rozšíření vybraného procesu, se sami sebe několikrát zeptejte, zda můžete použít standard jako takový a dbejte na řádné zdůvodnění výjimky. Použijte osvědčené business procesy zakomponované v cloudovém řešení, abyste byli efektivní.

Průběžně se vzdělávejte a podpořte kolegy, kteří se rádi učí a absorbují inovační cykly cloudového řešení, dokáží ho adoptovat a chápou jeho výhody.

Pravidlo 2 – Použijte „fit-to-standard“ přístup během analýzy projektu

Nenechte svou organizaci přemýšlet a sumarizovat stávající business procesy, ale vydejte se cestou „fit-to-standard“. V rámci úvodní krátké projektové analýzy se věnujte pouze demonstraci zabudovaných osvědčených business procesů v rámci cloudového řešení a hledejte jen nezbytné odchylky. Odchylky důkladně posuzujte a podrobte je takovému přístupu, že každá odchylka musí být podložena zejména finančními přínosy, jinak nemůže být realizována.

Pravidlo 3 – Využijte standardních API (API white-listing) při cloudové integraci

Pro veškerou integraci využívejte v nejvyšší možné míře standardní API, která jsou výrobci cloudových řešení nebo integrovaných IT systémů podporována. IT řešení procházejí inovačními cykly, které se mohou často projevit již v průběhu doby realizace projektu a migrace do cloudu. Naučte Vaše IT experty tomuto přístupu.

Pokud nejsou dostupná standardní API, posuzujte způsob řešení podle inovační roadmapy standardních API – může se stát, že v nejbližším inovačním cyklu výrobce zpřístupní vhodné API, které byste jinak připravovali pro specifickou situaci a museli pečlivě hlídat správnou funkčnost i během budoucích inovačních cyklů cloudového řešení.

V případě, že i přesto nezbyde jiná možnost než připravit specifickou integraci pro vaše účely, pečlivě vše zdokumentujte, abyste měli přehled, kolik integrací bude standardních bez nutnosti údržby a kolik budete muset hlídat v rámci všech budoucích inovačních cyklů.

Pravidlo 4 – Vyhněte se rozšířením (extenzím) cloudu

Pro všechny účely preferujte a používejte výhradně všech možností nastavení systému, které ctí zásady osvědčených business procesů dodávaných výrobcem cloudového řešení.

Vyhněte se jakýmkoliv extenzím cloudového řešení, kdekoliv je to možné. Stejně jako v případě integrací, pokud nezbyde jiná možnost než realizovat rozšíření v rámci cloudového řešení, pečlivě všechna rozšíření dokumentujte.

Pravidlo 5 – Dělejte transparentní rozhodnutí

Život je pestrý, přináší výzvy a nutnost složitých rozhodnutí. Pokud se vám stane, že budete muset přistoupit na jakékoliv nestandardní využití cloudového řešení, tím pádem i odchýlení se od osvědčených business procesů a využití nestandardní integrace nebo rozšíření, všechna tato rozhodnutí provádějte transparentně se zhodnocením všech pro i proti a pečlivě je dokumentujte.

Renomovaní výrobci cloudových řešení vylepšují svá řešení v rámci inovačních cyklů i několikrát ročně a je pravděpodobné, že dospějete do stavu, že se vaše specifické procesy jednou sjednotí se standardními business procesy. Vaše specifické integrace či rozšíření se pak stanou součástí standardního a podporovaného API v rámci cloudového řešení. Transparentní a zdokumentované rozhodnutí vám umožní snáze naskočit zpět a využívat naplno vybrané cloudové řešení ve vaší společnosti.

Ve zkratce: Buďte nositelem cloudového smýšlení, vyberte osvědčené business procesy a integrace, vyhněte se rozšířením všude, kde je to jen možné, a buďte transparentní ve svých rozhodnutích.

Michal Říha Michal Říha
Autor článku působí na pozici Head of Customer Advisory CZ&SK ve společnosti SAP ČR. V minulosti řadu let působil v SAP Delivery, kde se zaměřoval na projekty migrace do cloudu.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.