facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Trendy ICT , Trendy ICT

Digitální disrupce

Nová tvář, stejně neúprosné tempo

Petr Václavek


Pandemie Covid-19 dramaticky zvýšila rychlost, s jakou digitální technologie zásadně mění podnikání. Digitální transformace se dotýká téměř všech odvětví a přináší značné změny ve způsobu fungování mnoha organizací a průmyslových sektorů. Díky digitalizaci se můžeme dnes setkávat například s rozvojem nových technologií jako jsou umělá inteligence, internet věcí nebo blockchain, které přinášejí nové možnosti a příležitosti pro zlepšení a zefektivnění pracovních postupů a procesů v různých oblastech.


Podle výročního srovnávacího průzkumu digitální transformace podniků, který provedla společnost Bain & Company mezi 1 400 vedoucími představiteli firem ve 13 zemích a všech hlavních odvětvích, se 70 % z nich již setkalo, nebo setkává s významným digitálním narušením jejich oboru a 85 % se domnívá, že digitální disrupce si v příštích pěti letech udrží své bleskové tempo, nebo se dokonce zrychlí.

Nejdůležitějším oblastmi pro nové digitální obchodní modely jsou především oblasti umělé inteligence s hlubokým učením, metaverse, web3, pokročilá robotika a propojená zařízení podporovaná edge computingem a sítěmi 5G. Digitalizace probíhá v mnoha odvětvích a má velký dopad na způsob, jakým fungují a působí. Například v oblasti zdravotnictví digitalizace přináší nové možnosti pro léčbu a sledování pacientů, v oblasti finančnictví zase umožňuje rychlejší a efektivnější transakce. Digitalizace také přináší nové příležitosti pro podnikání a inovace, a to jak pro velké společnosti, tak pro malé a střední podniky.

Na tento překotný vývoj musí dokonce reagovat i první disruptoři. Pro příklad uveďme společnost Meta. Poté, co v rámci kroku inspiro­va­né­ho metaverzem změnila název z Facebooku na Meta, od základu přepracovává své existující produkty, aby čelila čím dál většímu ná­po­ru TikToku a dalším novým konkurentům. Podobně se průkopnické online obchody s módou potýkají s nástupem společnosti Shein a jejím využíváním automatizace a umělé inteligence k dalšímu zrychlení výroby oděvů. Žádná společnost není nezranitelná, a proto musí jejich týmy sledovat nejnovější vývoj ve všech oblastech a vědět, jak nyní vypadá špičková digitální technologie.

Digitalizace může mít zásadní disruptivní potenciál v mnoha odvětvích. Například v oblasti dopravy může vést k rozvoji autonomních vozidel, což může změnit způsob, jakým se lidé pohybují a jak je doprava organizována. Ve zpracovatelském průmyslu může digitalizace vést k automatizaci výroby a také k novým možnostem pro personalizaci výrobků.

Z inovační studie BMW Group například vyplynulo, že klíčovou oblastí, kterou lidé sledují a očekávají v automotive oblasti, je bezpečnost. Až 88 % respondentů považuje bezpečnost za důležitou oblast, kterou by automobilové společnosti měly zohlednit při vývoji nových technologií. V rámci této studie se ukázalo, že lidé očekávají, že automobilové společnosti zohlední bezpečnost nových technologií ve všech fázích vývoje. Většina respondentů se shodla na tom, že automobilové společnosti by měly používat nejmodernější technologie, aby zajistily bezpečnou jízdu a chránily životy pasažérů vozidel. Kromě toho by měly automobilové společnosti více investovat do výzkumu a vývoje bezpečnostních technologií. Měly by se také zaměřit na vývoj inovativních řešení, která by zvyšovala bezpečnost silničního provozu. Lidé se také domnívají, že by automobilové společnosti měly být otevřené novým technologiím a inovacím a zohlednit je ve svých produktech.

Klíčové výzvy digitální transformace

Odhodlání k digitalizaci

Téměř všechny společnosti dnes prokazují silnou afinitu k digitální transformaci na úrovni představenstva a vedení. Na nižších úrovních organizace se však tato afinita zeslabuje. Například více než 80 % firem v rané fázi transformace uvedlo, že jejich závazek ke změnám na nejvyšší úrovni se ještě nerozšířil do řad zaměstnanců a nebyl plně kodifikován v oblasti odměňování a řízení kariéry. To se musí změnit, aby se zabránilo postupné fragmentaci digitálního úsilí.

Nová technologická architektura

Během pandemie dokázala řada firem zázraky i se staršími technologickými systémy, protože byli přinuceni často doslova přes noc překlopit svůj provoz do online prostředí. Taková řešení však mají své limity a postupný přechod na cloud a investice do modulárního a flexibilního podnikového technologického řešení je nutnost. Zatímco většina firem, které nejsou disruptory, má pocit, že v této flexibilní modularitě alespoň pokročily, téměř 80 % disruptorů tvrdí, že již mají technologickou architekturu, kterou potřebují ke splnění svých digitálních cílů.

Získání plné hodnoty z dat

Podle průzkumu trhu IDC měly společnosti v roce 2022 celosvětově utratit 253 miliard dolarů za řešení pro big data a podnikovou analytiku. Tyto výdaje na hardware, software a služby rychle zvyšují množství shromažďovaných dat a sofistikovanost algoritmů pro jejich zpracování. Přesto jen málokdo využívá plnou hodnotu všech těchto investic. Společnosti, které nejsou disruptory, bojují s problémy s integrací a kvalitou dat, a téměř polovina disruptorů v této oblasti chybuje, protože dosud nenasadila umělou inteligenci a strojové učení ve velkém měřítku.

Zavedení agilního přístupu jako normy

Více než 80 % dnešních disruptorů se může pochlubit multifunkčním provozním modelem, v němž technologie umožňují svižnou spolupráci, ale pouze polovina pozdních digitálních osvojitelů může říci totéž. To je velká překážka pro škálování digitální transformace. Nenároční digitalizátoři se musí rychleji zbavit oddělených provozních modelů a zároveň zajistit, aby agilní a další nové způsoby práce přesahovaly rámec IT oddělení.

Podněcování inovací

Covid-19 odstartoval vlnu digitálních produktů a služeb. Uprostřed prudké inflace a narušení dodavatelského řetězce se mnoho společností snaží o udržení svého inovativního ducha, ale jen 1 z 10 transformátorů v rané fázi vývoje má v současné době pocit, že mají kulturu podstupování rizika (a efektivní řízení rizik), která je u disruptorů běžná. Je čas na nový příliv digitální evangelizace a přijetí digitálních technologií v první linii. Partnerství s venture building společnostmi by také mohlo společnostem pomoci rychleji škálovat digitální produkty a podniky.

Stát se magnetem pro talenty

Dnešní disruptoři jsou magnety na digitální talenty. Pro zlepšení přitažlivosti pozdních digitálních osvojitelů je nutné investovat do školení zaměstnanců, poskytnout prostor zaměstnancům pro realizaci experimentálních vedlejších projektů a interně hledat „digitální snílky“ schopné představit si budoucnost firmy za deset let.

Digitalizace je v dnešní době jedním z klíčových trendů, který ovlivňuje širokou škálu oblastí a odvětví. Díky digitalizaci se v mnoha oblastech objevují nové technologie, které umožňují zefektivnění pracovních postupů a procesů a otevírají nové příležitosti pro podnikání a inovace. Digitalizace může mít disruptivní potenciál a měnit způsob, jakým fungují a působí jednotlivá odvětví.

Je těžké předvídat, jaký bude mít digitalizace dlouhodobý dopad na jednotlivá odvětví, ale je jasné, že bude hrát stále významnější úlohu v našich životech a v průmyslu.

Petr Václavek Petr Václavek
Autor článku působí na pozici Group Creative Innovation Lead ve společnosti Creative Dock, která se zabývá budováním firem a funkčních technologických projektů. Zabývá se vývojem strategií, obchodním plánováním a vizemi budoucnosti v různých oblastech podnikání. Pracoval na významných projektech v oblasti fin-tech, health-tech, agri-tech, food-tech, travel-tech, crypto a metaverse.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

AI pomáhá získat lepší přehled nad vývojem ve firmě

IT Systems 5/2024V aktuálním vydání IT Systems se opět intenzivně věnujeme využití AI ve firmách. Nejvíce prostoru jsme přitom dali oblasti e-commerce a retailu, tedy světu nakupování, ve kterém hrají pokročilé technologie stále větší roli. Včetně AI, která se zde uplatňuje v zákaznickém servisu, ale také dokáže například předvídat prodeje a udržet optimální množství skladových zásob.