facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
Cloud computing a virtualizace IT II , ITIL – Řízení IT , Cloud a virtualizace IT

Plánujete revitalizovat uživatelský HW? Zkuste VDIUnicornChystáte se obnovit uživatelskou infrastrukturu? Chcete zvýšit bezpečnost svého podnikového ICT? Trápí vás pestrá paleta spravovaných koncových zařízení? Pojďte se s námi podívat, jak zjednodušit život koncovým uživatelům a ubrat vrásky administrátorům. VDI (virtuální desktopová infrastruktura) vám pomůže nejen modernizovat pracovní prostředí uživatelů, ale také zjednodušit jeho správu. A v neposlední řadě má VDI ambice snížit naši ekologickou stopu.


Současný provoz podnikové ICT infrastruktury

Píše se rok 2015 a serverová virtualizace se u nás zabydlela. Co ale ta desktopová? Zkusme si velmi obrazně přiblížit současný stav z pohledu tří „rolí“ – uživatel, administrátor a majitel podniku.

Průměrný uživatel má typicky konzervativní postoj, takže jakákoli změna je vnímána jako zdroj zpoždění při plnění pracovních povinností. V případě nefunkčnosti systému či jeho výpadku se dožaduje okamžité a neodkladné nápravy. Dle nabytých zkušeností si svou práci pravidelně zálohuje, případně si desktop doplní, v souladu s licenčními pravidly, o používané softwarové vybavení.

Průměrný administrátor spravuje hardware od koncových stanic přes aplikační servery až po úložiště. Dále má v gesci tvorbu politik, nastavuje práva, spravuje sítě a konektivitu, a hlavně přidává nové uživatele. Samozřejmě záleží na velikosti podniku a členění podpůrných pracovních sil, ale mnohdy se stává, že některý „admin“ zastává i roli uživatelské podpory, a je tak všespásným „ajťákem“, který má uživatele rozesety po několika geograficky vzdálených lokalitách a co nevyřeší pomocí vzdáleného přístupu, to vyřeší osobně na místě.

Průměrný majitel podniku sleduje ekonomické ukazatele a rozhoduje o směru peněžních toků. Zatímco jeden majitel investice do ICT dlouhodobě škrtí, tak druhý v těchto investicích spatřuje zvýšení produktivity svého podniku. Zdůrazňuji, že výše uvedené „role“ jsou zjednodušené... Co jim VDI přinese?

VDI v podniku a jeho přínosy

Pro uživatele představuje VDI změnu k lepšímu. Virtuální desktop bude mít stejné programové vybavení jako jeho původní zařízení. V případě nefunkčnosti systému či jeho výpadku je náprava zjednána neodkladně, případně bude podpora s to vyřešit jeho problém řádově rychleji. V podstatě je jedno, zda uživatel pracuje ve své kanceláři u svého zařízení (tenký klient, zero klient), nebo někde na cestách prostřednictvím libovolného mobilního zařízení (chytrý telefon či tablet). VDI zvyšuje uživatelskou flexibilitu. Software a data již nemá uživatel uloženy lokálně, ale bezpečně v datovém centru. Virtuální desktop „běží“ v datacentru a uživateli jsou prostřednictvím zobrazovacích protokolů (RDP, PCoIP) doručovány výsledky. Rovněž tyto protokoly obstarávají i přenos interakce uživatele s virtuálním desktopem.

Pro administrátora představuje VDI také změnu k lepšímu. Přidání nového uživatele je jednoduchý úkon, odpadá rutinní instalace mnohdy již neaktuální uživatelské image. Problém s virtuálním desktopem vyřeší pohodlně z jednoho místa. A pokud musí plošně upgradovat uživatelský software, stačí na jednom místě, díky centralizované správě, provést změnu, a ta se dále promítne do všech desktopů. Odpadá i starost o zabezpečení dat na koncových stanicích, neb ta datacentrum neopouští.

Majitele podniku přináší VDI efektivnější ICT hned z několika aspektů. VDI řeší nepřímo otázku bezpečnosti firemních dat. V případě odcizení či destrukce koncového zařízení nedochází k úniku či ztrátě citlivých dat – ta jsou v bezpečí datacentra. Lze snížit režijní náklady za energii. Uživatelským hardwarem už nebudou klasické pracovní stanice s běžným štítkovým příkonem okolo 250 W, ale minimalistické koncové stanice, které však poskytnou plnohodnotné pracovní využití (tenký klient, zero klient, tablet), jejichž příkon se může pohybovat v rozmezí 25–50 W. Případně lze umožnit práci na vlastním zařízení uživatele (BYOD), které může výkonově převyšovat podnikový standard. A také samotný uživatel bude s tímto zařízením lépe sehrán. Shrňme si vlastnosti VDI:

 • VDI představuje „user-centric“ koncept, který transformuje model provozu podnikové ICT infrastruktury.
 • Implementací VDI dochází k oddělení operačního systému a aplikací od hardwaru osobního počítače a jejich přenesení do datového centra.
 • Virtuální desktop je provozován na dedikované, velmi výkonné, vysoce dostupné a zabezpečené infrastruktuře.

 

Obr. 1 – Popis VDI
Obr. 1 – Popis VDI

 

Nevýhody VDI

Hlavní nevýhodou VDI je pokrytí licencemi. Troufám si prohlásit, že většina projektů ztroskotala právě na tomto – virtualizační platforma + náklady na programové vybavení pro uživatele… Další nevýhodou je dimenze VDI (sizing). Musíme správně a přesně odhadnout potřeby uživatelů. Poslední nevýhodou může být provedení koncového zařízení – tenký klient nemusí být plnohodnotným zařízením pro specifickou práci.

VDI a licencování

Volba licenčního modelu VDI se odvíjí od virtualizační platformy:

 • VMware (per named user nebo per concurrent connection)
 • Microsoft (per user nebo per device)
 • Citrix (per user/device nebo concurrent)
 • RedHat (per concurrent VM)
 • Nimboxx (per user)
 • Oracle (per 2cpu)

U prvních tří platforem je nutno licenčně pokrýt hypervisor, management server a virtualizované desktopy. Celková částka virtualizační platformy je tak součtem dílčích částek. U posledních tří jmenovaných platforem je licenční politika odlišná a většinou zahrnuje bezplatný hypervisor a management server. Částka takovéto virtualizační platformy je pak odvozena pouze od počtu zařízení/uživatelů.

Otázka licencování aplikací ve VDI může váš projekt zastavit. V úvodním návrhu je nutné definovat optimální licenční portfolio, protože pořádek v licencích může přinést nemalou úsporu.

Podniky mají často nakoupeno více licencí, než kolik skutečně potřebují, původně vybraný licenční model už nevyhovuje současnému způsobu využití aplikace, uživatelé potřebují ke své práci jen malou část funkcí softwaru atd. Licenční optimalizace dokáže tyto nedostatky zjistit a odhalit prostor k úsporám. Přitom se nebavíme jen o kancelářských aplikacích, ale také o softwaru, ve kterém má organizace alokován největší majetek – databáze, ERP systémy, konstrukční CAD/CAM nástroje a další.

Pokud máme jasné požadavky na licenční vybavení, můžeme se pustit do přesných čísel. V minulosti bývalo licencování virtuálního prostředí atraktivní v tom, že se „zalicencoval“ jeden virtuální stroj a k němu přistupovalo libovolné množství uživatelů. To se pochopitelně znelíbilo výrobcům a ti zareagovali změnou obchodního modelu. Dnes tedy „licencujeme“ aplikační software převážně dle počtu uživatelů. Což může a také nemusí být úspora…

Kdy je vhodný přechod na VDI?

Nasazení VDI je vhodné, pokud se podnik potýká s některými z následujících problémů:

 • Potřeba zajištění vysoké bezpečnosti firemních dat
 • Potřeba zajištění přístupu k datům z jakéhokoli zařízení a umístění
 • Pomalé nasazování nových desktopů
 • Vysoké provozní náklady na správu desktopového prostředí
 • Složitá správa fyzických desktopů
 • Složitá správa na vzdálených lokalitách a distribuovaných prostředích
 • Složitá obnova konfigurace PC po havárii
 • Vysoká spotřeba elektrické energie desktopů
 • Zavedení BYOD
 • Nevyhovující konektivita poboček pro provoz aplikací náročných na přenos dat

Shrnutí

VDI vám poskytne spolehlivé odpovědi na otázky: „Jak zabezpečit firemní data?“, „Jak efektivně obnovit koncové stanice?“, „Jak sjednotit správu různorodých zařízení?“, „Jak vyřešit zálohování?“ a na mnoho dalších. Výhod je velké množství – jednotné uživatelské prostředí, které vypadá na každém koncovém zařízení stejně. Efektivní provoz a správa. Úspory nákladů. A hlavně bezpečnost. Samozřejmě najdeme i nevýhody v podobě vysokých nákladů na licencování, netriviálního návrhu a dalších méně závažných problémů. Důležité je, aby nasazení VDI bylo změnou k lepšímu. Předpokladem je kvalitní analýza včetně licenční optimalizace.

Tomáš Kroček Tomáš Kroček
Autor článku je zkušený konzultant, který pracuje pro společnost Unicorn. Má za sebou zkušenosti SQL vývojáře, test architekta a koordinátora vzdělávání. V současné době se specializuje na oblast ICT infrastruktury a působí jako pedagog na Unicorn College.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.