facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 10/2021 , ITIL – Řízení IT , Trendy ICT

Jak vytvořit kulturu automatizace v prostředí staršího a roztříštěného IT

Tom Anderson


Automatizace umožňuje lidem zvládnout více, soustředit se na větší problémy a používat k provádění rutinních úkolů nástroje, které nevyžadují nebo netěží z manuálních zásahů. Zavádění automatizace IT začalo jako iniciativa zaměřená na specifické úkoly a nástroje založené na skriptech byly reakcí na řešení problematických míst jedné konkrétní funkce. Snahou této původní vlny automatizace bylo umožnit jednotlivcům zvládnout více a pracovat rychleji, přičemž se obvykle odehrávala v malých skupinách a zpravidla probíhala nezávisle na jiných podobných snahách, které probíhaly na jiném místě v téže organizaci.


Technologičtí odborníci napříč různými týmy se často zabývali podobnými problémy, ale řešili je odděleně, a tudíž i méně efektivně. S rostoucím rozsahem a složitostí navzájem závislých technologických platforem a častějším nasazováním aplikací potřebují podniky zajistit agilitu a transformaci podnikání a zároveň odstranit třecí plochy celého systému.

Zatímco úlohy automatizace IT tradičně iniciovali lidé, samotný objem platforem, aplikačních komponent, konfigurací, implementací a změn spojených s digitální transformací vyžaduje nový přístup. Aby organizace dokázaly čelit těmto výzvám, musí odbourat izolované systémy, které tak často existují mezi týmy, a integrovat osvědčené postupy, nástroje a procesy. Musí přijmout nový přístup k provozu prostřednictvím autonomní automatizace.

Další vlnou ITOps je autonomní automatizace

Historicky probíhaly provozní pracovní postupy následovně: monitorovací systém zjistil problém s dostupností nebo výkonem aplikace nebo subsystému, což vyvolalo upozornění na provozní konzoli, které někdo vyhodnotil, odladil aplikaci a odstranil problém, aby se systém vrátil k normální funkčnosti.

Když do hry vstoupila moderní automatizace, mohli operátoři zaznamenat akci, kterou provedli k nápravě problému, do souboru postupů, takže při dalším výskytu stejného problému stačilo tento postup jen znovu spustit. Mnoho různých jednotlivců a týmů tyto soubory postupů dokumentovalo a sdílelo, aby se zvýšila efektivita organizace. Problém škálovatelnosti ale spočívá v tom, že tento přístup stále vyžaduje lidské operátory, aby spojili problém se správnou automatizovanou akcí, aby jej vyřešili.

Nástup inteligentních operací, spojených s automatizací řízenou událostmi, znamená výrazné snížení potřeby lidských zásahů ve stále více autonomním prostředí. V tomto scénáři detekční mechanismus zjistí problém a spustí událost, kterou pak vyhodnotí systém založený na znalostech nebo umělé inteligenci, aby určil vhodný postup na základě vzorců stejného nebo podobného souboru okolností. Pak se spustí automatizovaný postup nápravy problému, otestuje se účinnost nápravy a problém je vyřešen, aniž by bylo nutné do procesu zapojit pracovníky vývoje nebo provozu. Tento autonomně řízený systém, ať už na úrovni infrastruktury či jakékoli jiné, může rychle upravit kurz bez nutnosti lidského zásahu. Představte si to jako samoopravnou IT infrastrukturu.

Zavedení tohoto typu automatizace je nezbytně nutné pro provoz v cloudu nebo při omezené kapacitě infrastruktury na okraji sítě. Potřebu tohoto řešení vidíme zejména u zákazníků v řadě odvětví, jako jsou finanční služby, maloobchod, doprava, distribuovaná výroba a podobné. Vzhledem k tomu, že tato zařízení pracují mimo datové centrum a fyzické lokality, kde mohou IT profesionálové tyto systémy spravovat, je kriticky důležité mít automatizační systém, který může fungovat na okraji sítě a sám řídit úlohy, jako je automatizace a konfigurace sítě, resetování zařízení nebo aktualizace.

Společný základ je důležitější než kdy jindy

Naladit se na stejnou vlnu v oblasti automatizačních technologií by mělo být pro organizace prioritou. Když před více než deseti lety začala revoluce DevOps, iniciovala změnu způsobu, jakým týmy IT využívají technologie, prolomila kulturní bariéry a nově definovala procesy mezi vývojáři a provozními týmy. Další vlna automatizace musí na tuto změnu nejen navázat, ale také překročit hranice DevOps a rozšířit se na všechny provozní modely IT.

Propojení dnes oddělených IT a procesních kapacit pomáhá vytvořit celopodnikovou kulturu automatizace, což následně vede k větší opakované použitelnosti, spolehlivosti a dodržování předpisů. Aby toho však bylo možné dosáhnout, musí být týmy IT schopny využívat agilní metody k rychlejšímu vytváření, testování a sdílení spravovaného automatizačního obsahu. Vizí společnosti Red Hat je podporovat podniky při rozšiřování přístupů k automatizaci a umožnit zákazníkům používat Ansible jako společný základ automatizace napříč doménami a obory.

Viděli jsme, jak zákazníci urychlují růst díky přechodu na společnou kulturu, která umožňuje opakovatelnou a snadno sdílenou automatizaci napříč organizací, což pomáhá minimalizovat případy lidských chyb a zároveň rozšiřovat strategické a organizační cíle. Společná automatizace dává spolupracovníkům nástroje a procesy, které jim umožní stát se ve firmě tvůrci a inovátory a zároveň vykonávat nezbytné rutinní úkoly, aby mohla firma dál fungovat. Pak se jednotliví spolupracovníci, oddělení i celé podniky mohou soustředit na transformaci, a nikoli na údržbu.

A jaký je požadovaný konečný stav? Týmy mohou mluvit stejným jazykem a sdílet stejné subsystémy, přičemž mají k dispozici koordinovaný rámec, v němž mohou pracovat a který umožňuje individuální úspěchy a zároveň podporuje širší cíl. To vše při současném zajištění přístupu ke zdrojům, které jsou v souladu s předpisy, ale zároveň je lze využívat pro vlastní účely.

Jádrem kultury automatizace jsou lidé

Open source komunita je ztělesněním tohoto přístupu, když podporuje skupiny nadšených odborníků, kteří se pravidelně zapojují prostřednictvím sdílení kódu a zkušeností. Živá komunita díky otevřené spolupráci zlepšuje postupy automatizace v organizacích, kde mohou tento způsob myšlení aplikovat napříč svými funkcemi pro svůj vlastní úspěch; škálování automatizace nabývá hlubšího významu, když podniky berou v úvahu lidský prvek automatizace (jako tvůrce a inovátory) stejně jako vlastní technologii, která je automatizována.

Automatizace není o minimalizaci počtu IT profesionálů – je o jejich podpoře, která umožní těmto jednotlivcům a týmům zaměřit své dovednosti a odborné znalosti na celkové inovace, když vytvoří opakovatelnou automatizaci pro efektivnější řešení. Takže to, co začalo jako proces přechodu od lidí ke strojům, se nakonec uzavírá jako iniciativa od strojů k lidem.

Tom Anderson Tom Anderson
Autor článku je viceprezidentem společnosti Red Hat.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Čtvrtá průmyslová evoluce

IT Systems 6/2022Brzy tomu bude už deset let, kdy se objevil pojem Průmysl 4.0, který evokoval, že digitální technologie přináší do průmyslu něco převratného, revolučního. Někdo proto může být zklamaný, že ve skutečnosti se žádná průmyslová revoluce nekoná. Ano, různé digitální technologie, jako je internet věcí, umělá inteligence a analýza tzv. velkých dat, jež jsou aplikované v továrnách, zvyšují efektivitu a výkonnost.